ČSN EN 806-3 (755410)

Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 3: Dimenzování potrubí - Zjednodušená metoda

ČSN EN 806-3 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 3: Dimenzování potrubí - Zjednodušená metoda
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 250 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma navazuje na ČSN EN 806-1 a ČSN EN 806-2 pro vnitřní vodovody a uvádí zjednodušenou výpočtovou metodu dimenzování potrubí běžných instalací vnitřních vodovodů. Běžná instalace se v České republice předpokládá v:
- rodinných domech; - bytových domech do pěti nadzemních podlaží s jedním schodištěm, ze kterého jsou byty přímo přístupné;
- administrativních budovách do pěti nadzemních podlaží s jedním schodištěm;
- prodejnách, ve kterých se voda používá pouze k osobní hygieně zaměstnanců a úklidu a nepředpokládá se hromadné a nárazové používání zařizovacích předmětů;
- multifunkčních budovách s byty, administrativními prostory a prodejnami, které splňují výše uvedená omezení.

Instalace v jiných budovách se nazývají speciálními instalacemi a dimenzují se podle národní normy ČSN 75 5455. Potrubí protipožárních zařízení, např. požárních vodovodů, se dimenzuje podle ČSN 75 5455 a ČSN 73 0873. Rovněž podrobný výpočet vnitřních vodovodů ve výše uvedených budovách se provádí podle ČSN 75 5455. Potrubí vnitřního vodovodu vně budov a vodovodních přípojek se dimenzuje podle ČSN 75 5455. Do vydání ČSN 75 5455 platí ČSN 73 6655 z 1985-11-16. Norma tvoří třetí část evropské normy sestávající z těchto pěti částí:
- Část 1: Všeobecně (zavedena v červenci 2002 v ČSN EN 806-1) ;
- Část 2: Navrhování (zavedena v říjnu 2005 v ČSN EN 806-2) ;
- Část 3: Dimenzování;
- Část 4: Montáž (zatím pouze návrh, dosud nezavedena);
- Část 5: Provoz a údržba (zatím pouze návrh, dosud nezavedena).

Označení ČSN EN 806-3 (755410)
Katalogové číslo 76802
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 10. 2006
Datum účinnosti 1. 11. 2006
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963768021
Změny a opravy Oprava 1 6.09t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 806-2 (755410)
Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 2: Navrhování

ČSN EN 806-1 (736660)
Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 1: Všeobecně

ČSN 75 5411 (755411)
Vodovodní přípojky

ČSN EN 12056-2 (756760)
Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 2: Odvádění splaškových odpadních vod - Navrhování a výpočet

Další příbuzné normy

ČSN EN 806-1 (736660)
Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 1: Všeobecně

ČSN EN 806-2 (755410)
Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 2: Navrhování

ČSN EN 806-4 (755410)
Vnitřní vodovody pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 4: Montáž

ČSN EN 806-5 (755410)
Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 5: Provoz a údržba