Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor
ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)

ČSN 75 5911 (755911)

Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

Objednat


Cena: 222 Kč
včetně 10 % DPH
ks

Tuto normu naleznete v kategoriích Stavební normy, Vodovody a kanalizace

Norma je v klasifikaci ICS zařazena do těchto skupin:

Anotace obsahu normy

Norma určuje způsob provádění tlakových zkoušek vodovodních a závlahových potrubí a vodovodních přípojek, bez pohledu na použitý trubní materiál a na způsob jejich uložení v zemi, v kolektorech, v technických kanálech nebo na různých konstrukcích. Norma platí též pro výtlačná potrubí odpadních vod. Pro zkoušení potrubí vnitřních vodovodů platí ČSN 73 6660. Každé potrubí se musí před uvedením do provozu odzkoušet podle této normy s cílem prokázat kvalitu a připravenost ne budoucí provoz z hlediska jeho pevnosti a vodotěsnosti. Prováděné zkoušky, rozsah a způsob provedení jsou určeny v projektové dokumentaci. Potrubí se zkoušejí přetlakem vody. Normalizovány jsou např. technické požadavky, provádění úsekové i celkové tlakové zkoušky, zvláštní postupy při zkouškách a konečně v kap. 10 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Ve dvou článcích je uvedeno: Čl.10.1: Při provádění tlakových zkoušek potrubí a pracech s nimi souvisejících se musí dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Čl.10.2: Při provádění tlakových zkoušek potrubí je třeba dodržet zejm. Tyto zásady: a) stavební, montážní i zkušební práce mají být prováděny při denním světle; b) v blízkosti potrubí, které je pod tlakem, se mohou zdržovat jen osoby pověřené pracemi souvisejícími s prováděním zkoušky; c) na konci potrubí, které je pod tlakem, se nesmí nikdo zdržovat; d) závady na potrubí se smí odstraňovat pouze tehdy, když v místě opravy je vnitřní přetlak nulový; e) při tlakových zkouškách trub z plastů není dovolen přístup k potrubí s otevřeným ohněm. ČSN 75 5911 byla vydána v dubnu 1995. Nahradila ČSN 73 6611 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí ze 6.9.1983 v plném rozsahu.

Označení ČSN 75 5911 (755911)
Katalogové číslo 17360
Cena 190 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 4. 1995
Datum účinnosti 1. 5. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963173603
Změny a opravy Z1 3.07t
Tato norma nahradila ČSN 73 6611 (736611) z července 1984
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 75 6909 (756909)
Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek

ČSN 75 5411 (755411)
Vodovodní přípojky

ČSN 73 6670 (736670)
Zkoušení proměnným tlakem a teplotou. Ověřování potrubních systémů

ČSN EN 806-1 (736660)
Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 1: Všeobecně

ČSN 73 0210-1 (730210)
Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení

Označení této normy občas uvidíte zapsané jedním z alternativních způsobů:

  • ČSN 75 59 11
  • ČSN 755911
  • ČSN 75 59 11 : 1995
  • ČSN 755911:1995
  • ČSN 75 5911:1995