Třída 7559 - Vodárenství. Přejímání, zkoušení, provoz

Zobrazit obsah třídy 75 - Vodní hospodářství

ČSN EN 17215 (755900) - říjen 2019

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Koagulační činidla na bázi železa - Analytické metody

350 Kč

TNV 75 5910 (755910) - březen 2009

Zkoušky vodárenských objektů a zařízení

Prodej této položky byl již ukončen.

ČSN 75 5911 (755911) - duben 1995

Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.07t

222 Kč

TNV 75 5922 (755922) - leden 2014 aktuální vydání

Provoz a údržba potrubí vodovodů

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 5931 (755931) - září 1995

Vodárenství - Laboratorní technologické zkoušky úpravy vod - Koagulace

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 5932 (755932) - září 1995

Vodárenství - Laboratorní technologické zkoušky úpravy vod - Odželezování a odmanganování

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 5933 (755933) - září 1995

Vodárenství - Laboratorní technologické zkoušky úpravy vod - Sorpce

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 5934 (755934) - září 1995

Vodárenství - Laboratorní technologické zkoušky úpravy vod - Dezinfekce

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 5940 (755940) - duben 1997

Mikroskopické posuzování separační účinnosti vodárenské technologie

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 5941 (755941) - leden 2004

Mikroskopické posuzování jakosti vody dopravované potrubím

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 5950 (755950) - září 2017 aktuální vydání

Provozní řád vodovodu

Prodej této položky byl již ukončen.
foo