TNV 75 5941 (755941)

Mikroskopické posuzování jakosti vody dopravované potrubím

Tuto položku není možné zakoupit, její prodej byl ukončen.
Označení TNV 75 5941 (755941)
Katalogové číslo 165106
Cena 386 Kč386
Datum schválení 1. 1. 2004
Datum účinnosti 1. 2. 2004
Jazyk čeština
foo