TNV 75 5931 (755931)

Vodárenství - Laboratorní technologické zkoušky úpravy vod - Koagulace

Tuto položku není možné zakoupit, její prodej byl ukončen.
Označení TNV 75 5931 (755931)
Katalogové číslo 165026
Cena 248 Kč248
Datum schválení 1. 9. 1995
Datum účinnosti 1. 10. 1995
Jazyk čeština

S touto položkou zákazníci nejvíce kupují

TNV 75 7121 (757121)
Jakost vod. Požadavky na jakost vody dopravované potrubím (s výpočetním programem)

foo