TNV 75 7121 (757121) Aktuální vydání

Jakost vod. Požadavky na jakost vody dopravované potrubím (s výpočetním programem)

Tuto položku není možné zakoupit, její prodej byl ukončen.
Označení TNV 75 7121 (757121)
Katalogové číslo 165136
Cena 359 Kč359
Datum schválení 1. 6. 2010
Datum účinnosti 1. 7. 2010
Jazyk čeština
Tato položka nahradila TNV 75 7121 (757121) z srpna 2002

S touto položkou zákazníci nejvíce kupují

TNV 75 5931 (755931)
Vodárenství - Laboratorní technologické zkoušky úpravy vod - Koagulace

Tuto položku naleznete v kategorii TNV a TNO

foo