TNV 75 5933 (755933)

Vodárenství - Laboratorní technologické zkoušky úpravy vod - Sorpce

Tuto položku není možné zakoupit, její prodej byl ukončen.
Označení TNV 75 5933 (755933)
Katalogové číslo 165028
Cena 97 Kč97
Datum schválení 1. 9. 1995
Datum účinnosti 1. 10. 1995
Jazyk čeština
foo