Třída 7366 - Vodovody

Zobrazit obsah třídy 73 - Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 6614 (736614) - duben 1984

Zkoušky zdrojů podzemní vody

340 Kč

ČSN EN 806-1 (736660) - červenec 2002

Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 1: Všeobecně

350 Kč

ČSN 73 6670 (736670) - prosinec 1994

Zkoušení proměnným tlakem a teplotou. Ověřování potrubních systémů

125 Kč
foo