ČSN EN 12327 (386414) Aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu - Funkční požadavky

ČSN EN 12327 Zařízení pro zásobování plynem - Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu - Funkční požadavky
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanovuje obecné zásady pro provádění tlakových zkoušek, uvádění do provozu a odstavování z provozu zařízení pro zásobování plynem, pro které platí funkční evropské normy pro provoz Technického výboru CEN/TC 234 viz příloha B. Tyto zásady byly převzaty z podrobných pravidel pro praxi členských zemí.
Tato evropská norma nezahrnuje instalaci plynovodů v budovách, které zahrnuje EN 1775.
Stanovené postupy lze použít pro zkoušky pevnosti, těsnosti a pro kombinované zkoušky. V této evropské normě nejsou stanoveny hodnoty zkušebních tlaků, doby trvání zkoušek a kritéria, kterým musí zkoušené zařízení vyhovět.
Z legislativy jednotlivých členských zemí nebo na základě posouzení provozovatele plynovodu mohou vyplynout požadavky na další opatření nebo rozdílné metody provádění zkoušek a uvádění do provozu a odstavování z provozu.
Tato evropská norma stanovuje společné základní zásady platné pro zařízení pro zásobování plynem. Uživatelé této normy si mají uvědomit, že v členských zemích CEN může platit podrobnější národní norma a/nebo pravidlo praxe.
Tato norma má být používána ve spojení s těmito národními normami nebo pravidly pro praxi vycházejícími z výše uvedených základních zásad.

Označení ČSN EN 12327 (386414)
Katalogové číslo 92147
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 2013
Datum účinnosti 1. 3. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963921471
Tato norma nahradila ČSN EN 12327 (386414) z října 2000
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo