ČSN EN 12327 (386414) Zrušená norma

Zásobování plynem - Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu - Funkční požadavky

ČSN EN 12327 Zásobování plynem - Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu - Funkční požadavky
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanovuje obecné zásady pro provádění tlakových zkoušek, uvádění do provozu a odstavování z provozu zařízení pro zásobování plynem, pro které platí evropské normy pro provoz Technického výboru CEN/TC 234 (viz přílohu B), s výjimkou plynovodů v budovách podle EN 1775. Tyto zásady byly převzaty z podrobných pravidel pro praxi členských zemí. Stanovené postupy lze použít pro zkoušky pevnosti, těsnosti a pro kombinované zkoušky.
V této normě nejsou stanoveny hodnoty zkušebních tlaků, doby trvání zkoušek a kritéria, kterým musí zkoušené zařízení vyhovět. Z legislativy jednotlivých členských zemí nebo na základě posouzení provozovatele plynovodu mohou vyplynout požadavky na další opatření nebo rozdílné metody provádění zkoušek a uvádění do provozu a odstavování z provozu.
Tato evropská norma stanovuje společné základní zásady platné pro zařízení pro zásobování plynem. Uživatelé této normy si mají uvědomit, že v členských zemích CEN mohou platit podrobnější národní normy nebo pravidla pro praxi. Tato norma má být používána ve spojení s těmito národními normami nebo pravidly pro praxi vycházejícími z výše uvedených základních zásad.

Označení ČSN EN 12327 (386414)
Katalogové číslo 59921
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 10. 2000
Datum účinnosti 1. 11. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963599212
Změny a opravy Oprava 1 1.03t
Norma byla zrušena k 1. 3. 2013
a nahrazena ČSN EN 12327 (386414)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo