ČSN EN 1775 (386441) Aktuální vydání

Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar - Provozní požadavky

ČSN EN 1775 Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar - Provozní požadavky
9 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 460 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma stanovuje základní požadavky pro navrhování, stavbu, zkoušení, uvádění do provozu, provoz a údržbu domovních plynovodů. Jsou to plynovody od předávacího místa plynu až k místu napojení spotřebičů.
Tato norma určuje hlavní zásady týkající se domovních plynovodů. Uživatelé této normy mají mít na paměti, že v členských zemích CEN mohou platit podrobnější národní normy nebo pravidla pro praxi.
Tato norma má být používána ve spojení s těmito národními normami nebo pravidly pro praxi vycházejícími z výše uvedených hlavních zásad.
V případě rozporů, vyplývajících z přísnějších požadavků v národních právních předpisech s požadavky této normy, musí být upřednostněny tyto národní právní předpisy, jak je uvedeno v normativním dokumentu CR 13737:2001.
Tato norma platí jak pro nově instalované plynovody, tak i pro rekonstruované nebo rozšiřované plynovody.
Tato norma neobsahuje podrobné požadavky pro ukládání plynovodů do země.
Tato norma platí pro potrubí, do kterého je dodáván plyn z plynovodní sítě, a pro rozvody LPG sloužící k dodávce zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) z tlakových nádob.
Norma se nevztahuje na:
- rozvody pro samostatné spotřebiče LPG bez přívodného potrubí provedeného formou pružného spojení spotřebiče s tlakovou lahví LPG (zdroj plynu).
- tlakové nádoby na LPG.
Z normy jsou vyjmuta flexibilní propojení mezi tlakovou nádobou na LPG a samostatným spotřebičem.
Pro účely této normy se pod pojmem "plyn" rozumí hořlavé plyny, které jsou při teplotě 15 °C a tlaku 1013,25 mbar v plynném stavu. Tyto plyny, které musí být zpravidla z bezpečnostních důvodů odorizované, se nazývají obecně svítiplyn, zemní plyn nebo zkapalněný uhlovodíkový plyn (LPG). Jsou rovněž označovány jako plyny první, druhé a třetí třídy (viz EN 437).
Pro účely této normy se tlakem rozumí přetlak, pokud není stanoveno jinak.

Označení ČSN EN 1775 (386441)
Katalogové číslo 80948
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 5. 2008
Datum účinnosti 1. 6. 2008
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963809489
Změny a opravy Oprava 1 11.08t
Tato norma nahradila ČSN EN 1775 (386441) z ledna 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 38 6405 (386405)
Plynová zařízení. Zásady provozu

ČSN EN 1775 ed. 2 (386441)
Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar - Provozní požadavky

ČSN 07 0703 (070703)
Kotelny se zařízeními na plynná paliva

foo