ČSN 38 6405 (386405)

Plynová zařízení. Zásady provozu

ČSN 38 6405 Plynová zařízení. Zásady provozu
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 475 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro obsluhu, provádění kontrol a revizí, vedení provozního deníku, zpracování místního provozního řádu a provoz plynových zařízení, včetně dovezených, provozovaných organizacemi. Norma neplatí pro taxativně vyjmenovaných 12 druhů plynových zařízení, např. pro přepouštění plynů, pro chladicí a mrazicí zařízení, pro použití čpavku v zemědělství, pro svářecí a pájecí soupravy, řezací a pálicí stroje a další. Rozsáhlá norma obsahuje požadavky především na provádění obsluhy a oprav a (nejrozsáhlejší část) stanovuje společné bezpečnostní zásady vztahující se zejména na odvzdušňování, odplynění, meze výbušnosti, kontrolu ovzduší a zjišťování netěsností. Poslední čl. 64 odkazuje na první pomoc v přílohách 2 až 4. V příloze 2 jsou zásady první pomoci při otravách oxidem uhelnatým, acetylénem, čpavkem a chlórem. Příloha č. 3 obsahuje zásady první pomoci při popálení a konečně příloha 4 uvádí zásady první pomoci při úrazech elektrickým proudem. Za pozornost stojí dále příloha 5, která opakuje meze výbušnosti běžných hořlavých složek topných plynů. Podobně i příloha 6, která obsahuje příklady výpočtů mezí výbušností směsí se vzduchem. Významný je i rozsáhlý výčet souvisících předpisů, které platily v době schválení normy. ČSN 38 6405 byla schválena 15.2.1988 a nabyla účinnosti od 1.12.1988. Nahradila ČSN 38 6405 z 3.8.1981.

Označení ČSN 38 6405 (386405)
Katalogové číslo 27230
Cena 350 Kč350
Datum schválení 15. 2. 1988
Datum účinnosti 1. 12. 1988
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A5
EAN kód 8590963272306
Změny a opravy Z1 5.99t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 07 0703 (070703)
Kotelny se zařízeními na plynná paliva

ČSN EN 1775 ed. 2 (386441)
Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar - Provozní požadavky

ČSN 69 0012 (690012)
Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky

ČSN 06 3003 (063003)
Průmyslové plynové pece. Základní ustanovení

ČSN EN 1775 (386441)
Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar - Provozní požadavky

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 38 64 05
  • ČSN 386405
  • ČSN 38 64 05 : 1988
  • ČSN 386405:1988
  • ČSN 38 6405:1988
foo