ICS 75.200 - Zařízení pro dopravu a manipulaci s ropnými produkty a zemním plynem

ČSN EN ISO 15589-1 (038392) - říjen 2018 aktuální vydání

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Katodická ochrana potrubních dopravních systémů - Část 1: Potrubí na souši

590 Kč

ČSN EN ISO 15589-2 (038392) - srpen 2014

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Katodická ochrana potrubních dopravních systémů - Potrubí v příbřežních vodách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 12514 (075890) - březen 2021

Součásti palivových systémů zařízení na kapalná paliva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč

ČSN EN 13760 (078460) - březen 2004

Plnicí zařízení LPG pro osobní a nákladní automobily - Plnicí koncovky, zkušební požadavky a rozměry

340 Kč

ČSN EN 14678-1 (078461) - září 2013 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Konstrukce a provoz zařízení na LPG pro automobilové čerpací stanice - Část 1: Výdejní stojany

440 Kč

ČSN EN 14678-2 +A1 (078461) - září 2012 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Konstrukce a provoz zařízení na LPG pro automobilové čerpací stanice - Část 2: Komponenty, vyjma výdejních stojanů, a požadavky na instalaci

340 Kč

ČSN EN 14678-3 (078461) - září 2013

Zařízení a příslušenství na LPG - Konstrukce a provoz zařízení na LPG pro automobilové čerpací stanice - Část 3: Čerpací stanice v komerčních a průmyslových objektech

230 Kč

ČSN EN ISO 17292 (134105) - červenec 2016 aktuální vydání

Kohouty kovové kulové pro ropný průmysl, petrochemický průmysl a příbuzná průmyslová odvětví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN 13 6651 (136651) - duben 1989

Neprůbojné pojistné armatury. Základní ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.98t

475 Kč

ČSN EN 14141 (137405) - listopad 2013 aktuální vydání

Armatury pro přepravu zemního plynu potrubím - Požadavky na provedení a zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16507 (281514) - duben 2015

Železniční aplikace - Pozemní služby - Zařízení pro doplňování motorové nafty

230 Kč

ČSN EN ISO 16923 (300087) - květen 2019 aktuální vydání

Plnicí stanice na zemní plyn - CNG stanice pro plnění vozidel

550 Kč

ČSN EN ISO 16924 (300088) - květen 2019 aktuální vydání

Plnicí stanice na zemní plyn - LNG stanice pro plnění vozidel

590 Kč

ČSN EN ISO 16380 (300228) - leden 2019

Silniční vozidla - Plnicí přípojka pro míchaná paliva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN 38 6405 (386405) - únor 1988

Plynová zařízení. Zásady provozu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.99t

475 Kč

ČSN EN 1594 (386410) - únor 2014 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 16 bar - Funkční požadavky

590 Kč

ČSN EN 12186 (386417) - duben 2015 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem – Regulační stanice pro přepravu a rozvod plynu – Funkční požadavky

440 Kč

ČSN 38 6462 (386462) - duben 2002 aktuální vydání

Zásobování plynem - LPG - Tlakové stanice, rozvod a použití

230 Kč

ČSN 38 6479 (386479) - červenec 1998 aktuální vydání

Stavba a provoz acetylenovodů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
opr. 1.99, Z1 2.05t

222 Kč

ČSN EN 12583 (386481) - srpen 2014 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem – Kompresní stanice – Funkční požadavky

550 Kč

ČSN EN 1918-1 (386490) - červenec 2016 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 1: Doporučení pro zásobníky v aquiferech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1918-2 (386490) - červenec 2016 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 2: Doporučení pro zásobníky v ropných a plynových ložiscích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1918-3 (386490) - červenec 2016 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 3: Doporučení pro zásobníky ve vyloužených solných kavernách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1918-4 (386490) - červenec 2016 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 4: Doporučení pro zásobníky v horninových kavernách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1918-5 (386490) - červenec 2016 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 5: Doporučení pro povrchová zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16904 (386611) - květen 2016

Naftový a plynárenský průmysl - Návrh a zkoušení lodních ramen na přečerpávání LNG v konvenčních pobřežních terminálech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 20257-1 (386613) - červenec 2020

Zařízení a vybavení pro zkapalněný zemní plyn - Navrhování plovoucích LNG zařízení - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN 1473 (386615) - srpen 2016 aktuální vydání

Zařízení a vybavení pro zkapalněný zemní plyn - Navrhování pozemních zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 1474-2 (386616) - leden 2021 nové vydání

Instalace a zařízení pro zkapalněný zemní plyn - Navrhování a zkoušení lodních přečerpávacích systémů - Část 2: Navrhování a zkoušení přečerpávacích hadic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 1474-3 (386616) - červen 2009

Instalace a zařízení pro zkapalněný zemní plyn - Navrhování a zkoušení lodních přečerpávacích systémů - Část 3: Námořní přečerpávací systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13645 (386618) - červenec 2002

Zařízení pro zkapalněný zemní plyn - Navrhování pevninských rozvodů se skladovací kapacitou 5 tun až 200 tun

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12066 (386624) - srpen 1998

Zařízení pro zkapalněný zemní plyn - Zkouška izolace nádrže zkapalněného zemního plynu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 12838 (386630) - prosinec 2000

Zařízení a příslušenství pro zkapalněný zemní plyn - Posouzení vhodnosti zařízení pro odběr vzorků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 20519 (386640) - červenec 2017

Lodě a lodní technika - Specifikace pro doplňování paliva plavidlům poháněným na zkapalněný zemní plyn

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 28460 (386650) - duben 2011

Naftový a plynárenský průmysl - Instalace a zařízení pro zkapalněný zemní plyn - Propojení tankeru s terminálem a provoz terminálu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.11t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

460 Kč

ČSN EN ISO 20088-1 (386660) - leden 2017

Stanovení odolnosti izolačních materiálů proti kryogennímu vylití - Část 1: Kapalná fáze

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 20088-2 (386660) - říjen 2020

Stanovení odolnosti izolačních materiálů proti kryogennímu vylití - Část 2: Vystavení výparu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20088-3 (386660) - březen 2020

Stanovení odolnosti izolačních materiálů proti kryogennímu vylití - Část 3: Výtrysk tekutiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 3183 (421907) - leden 2021 nové vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Ocelové trubky pro potrubní přepravní systémy

350 Kč

ČSN EN 14161 +A1 (450024) - prosinec 2015 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní přepravní systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč

ČSN EN 14163 (450024) - červenec 2002

Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní dopravní systémy - Svařování potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 21329 (450024) - březen 2005

Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní přepravní systémy - Zkušební postupy mechanických spojek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 13942 (450025) - prosinec 2009 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní přepravní systémy - Potrubní armatury

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.11t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

610 Kč

ČSN EN ISO 14723 (450025) - prosinec 2009 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní přepravní systémy - Podmořské potrubní armatury

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 16440 (450025) - červen 2017

Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní přepravní systémy - Navrhování, konstrukce a údržba ocelových oplášťovaných potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 16708 (450025) - říjen 2006

Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní dopravní systémy - Stanovení spolehlivosti na základě metod mezních stavů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 19345-2 (450025) - prosinec 2019

Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní dopravní systémy - Specifikace řízení integrity potrubí - Část 2: Řízení integrity celého životního cyklu příbřežních potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 12747 (450025) - duben 2014

Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní dopravní systémy - Doporučené postupy pro prodloužení životnosti potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 14692-1 (450040) - březen 2018 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Sklolaminátová potrubí (GRP) - Část 1: Názvosloví, značky, použití a materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 14692-2 (450040) - březen 2018 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Sklolaminátová potrubí (GRP) - Část 2: Odborná kvalifikace a výrobek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 14692-3 (450040) - březen 2018 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Sklolaminátová potrubí (GRP) - Část 3: Systém návrhu potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 14692-4 (450040) - březen 2018 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Sklolaminátová potrubí (GRP) - Část 4: Výroba, montáž a provoz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 20815 (450041) - září 2019 aktuální vydání

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Řízení spolehlivosti a zajištění těžby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 16961 (450044) - únor 2016

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Vnitřní povrchová úprava a obložení ocelových zásobníků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 19277 (450046) - září 2019

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Kvalifikační zkoušení a kritéria přijatelnosti pro ochranné nátěrové systémy pod izolací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 21809-1 (450060) - květen 2019 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech - Část 1: Povlaky z polyolefinu (třívrstvý PE a třívrstvý PP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 21809-2 (450060) - květen 2015 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech - Část 2: Jednotlivé vrstvy epoxidových povlaků nanášené natavením

550 Kč

ČSN EN ISO 21809-3 (450060) - červenec 2017 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech - Část 3: Izolace obvodových svarů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.20t

1 135 Kč

ČSN EN ISO 21809-5 (450060) - červenec 2018 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech - Část 5: Vnější opláštění z betonu

350 Kč

ČSN EN ISO 13679 (451111) - březen 2020 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Postupy zkoušení pažení a připojení potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14870-1 (451620) - leden 2012 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Ohyby zhotovené pomocí indukčního tepla, tvarovky a příruby pro přepravní plynovody - Část 1: Ohyby zhotovené pomocí indukčního tepla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14870-2 (451620) - červen 2005

Naftový a plynárenský průmysl - Ohyby zhotovené pomocí indukčního tepla, tvarovky a příruby pro přepravní plynovody - Část 2: Tvarovky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 14224 (451630) - březen 2017 aktuální vydání

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Shromažďování a výměna údajů o spolehlivosti a údržbě přístrojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 990 Kč

ČSN EN 13483 (635407) - listopad 2013 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice s koncovkami s vnitřním odpařováním paliva pro výdejní palivové čerpací systémy - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 6808 (635408) - prosinec 2014 aktuální vydání

Plastové hadice a hadice s koncovkami pro sání a nízkotlaké vytékání kapalných uhlovodíků - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1360 (635409) - listopad 2013 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami pro výdejní palivové čerpací systémy - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1765 (635441) - únor 2017 aktuální vydání

Pryžové hadice s koncovkami pro sání a vypouštění oleje - Specifikace pro koncovky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1761 (635442) - listopad 1999

Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro cisternové vozy - Specifikace

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN ISO 16486-1 (646409) - březen 2021

Plastové potrubní systémy pro rozvody plynných paliv - Potrubní systémy z neměkčeného polyamidu (PA-U) se svařovanými a mechanickými spoji - Část 1: Obecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 16486-2 (646409) - duben 2021

Plastové potrubní systémy pro rozvody plynných paliv - Potrubní systémy z neměkčeného polyamidu (PA-U) se svařovanými a mechanickými spoji - Část 3: Trubky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16486-3 (646409) - duben 2021

Plastové potrubní systémy pro rozvody plynných paliv - Potrubní systémy z neměkčeného polyamidu (PA-U) se svařovanými a mechanickými spoji - Část 3: Tvarovky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 11299-1 (646421) - červenec 2019 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů plynu uložených v zemi - Část 1: Obecně

340 Kč

ČSN EN ISO 11299-2 (646421) - červen 2019

Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů plynu uložených v zemi - Část 2: Vyvložkování kontinuálními trubkami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11299-3 (646421) - červenec 2019 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů plynu uložených v zemi - Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami

340 Kč

ČSN 65 0201 (650201) - srpen 2003 aktuální vydání

Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.06t

740 Kč

ČSN 65 0202 (650202) - září 1995 aktuální vydání

Hořlavé kapaliny. Plnění a stáčení výdejní čerpací stanice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.99t, Z2 9.12t

437 Kč

ČSN 65 0204 (650204) - prosinec 1980

Dálkovody hořlavých kapalin

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 4.83, Zb 12.83, Z3 11.12t

615 Kč

ČSN 65 0208 (650208) - prosinec 1980

Dálkovody hořlavých zkapalněných uhlovodíkových plynů

440 Kč

ČSN ISO 1998-5 (656000) - květen 2003

Ropný průmysl - Terminologie - Část 5: Doprava, skladování, distribuce

230 Kč

ČSN EN ISO 7278-2 (656042) - leden 1998

Kapalné uhlovodíky - Dynamické měření - Zkušební systémy pro objemové měřiče - Část 2: Potrubní měření

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN ISO 3993 (656105) - červen 1998 aktuální vydání

Zkapalněný ropný plyn a lehké uhlovodíky - Stanovení hustoty a relativní hustoty - Metoda tlakového hustoměru

190 Kč

TNI CEN/TR 15367-1 (656582) - červen 2020 aktuální vydání

Ropné výrobky - Návod pro správnou provozní praxi - Část 1: Motorové nafty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

TNI CEN/TR 15367-2 (656582) - březen 2020

Ropné výrobky - Návod pro správnou provozní praxi - Část 2: Automobilové benziny

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

TNI CEN/TR 15367-3 (656582) - březen 2020

Ropné výrobky - Návod pro správnou provozní praxi - Část 3: Předcházení křížové kontaminaci

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 17127 (697280) - květen 2021 nové vydání

Venkovní výdejní vodíkové čerpací stanice na plynný vodík s plnicími protokoly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 69 8119-1 (698119) - leden 1998

Nadzemní svařované ocelové nádrže s plochým dnem pro skladování ropy a kapalných ropných produktů - Část 1: Technické požadavky

550 Kč

ČSN EN 13012 (699112) - březen 2017 aktuální vydání

Benzinové čerpací stanice - Konstrukce a provoz výdejních pistolí

340 Kč

ČSN EN 16321-1 (699114) - duben 2014

Odvádění benzinových par během doplňování paliva do motorových vozidel v servisních stanicích - Část 1: Zkušební metody pro typové schvalování odhadované účinnosti systémů odvádění benzinových par

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16321-2 (699114) - duben 2014

Odvádění benzinových par během doplňování paliva do motorových vozidel v servisních stanicích - Část 2: Zkušební metody pro inspekci systémů pro odvádění par v servisních stanicích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16657 +A1 (699116) - leden 2019 aktuální vydání

Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Vybavení nádrží na přepravu pro zabezpečovací zařízení proti přeplnění stabilních nádrží

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13617-1 (699117) - březen 2013 aktuální vydání

Benzinové čerpací stanice - Část 1: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení měrných čerpadel, výdejních pistolí a dálkových čerpacích jednotek

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

550 Kč

ČSN EN 13617-2 (699117) - březen 2013 aktuální vydání

Benzinové čerpací stanice - Část 2: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení bezpečnostních spojek používaných na měrných čerpadlech a výdejních pistolích

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

ČSN EN 13617-3 (699117) - březen 2013 aktuální vydání

Benzinové čerpací stanice - Část 3: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení odlamovacích armatur

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

ČSN EN 13617-4 (699117) - březen 2013 aktuální vydání

Benzinové čerpací stanice - Část 4: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení otočných čepů používaných na měrných čerpadlech a výdejních pistolích

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč

ČSN EN 15268 (699122) - květen 2009

Benzinové čerpací stanice - Bezpečnostní požadavky na konstrukci sestav ponorných čerpadel

340 Kč

ČSN EN 14125 (699125) - březen 2014 aktuální vydání

Termoplastické a pružné kovové potrubí pro podzemní instalace u benzínových čerpacích stanic

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

350 Kč

ČSN 73 6060 (736060) - září 2018 aktuální vydání

Čerpací stanice pohonných hmot

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.20t

372 Kč