ČSN 06 3003 (063003)

Průmyslové plynové pece. Základní ustanovení

ČSN 06 3003 Průmyslové plynové pece. Základní ustanovení
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro projekci, konstrukci, výrobu, zkoušení, montáž, provoz, obsluhu, údržbu, prohlídky, zkoušky, revize, opravy a rekonstrukce průmyslových plynových pecí s příkonem od 50 kW otápěných průmyslovými topnými plyny podle ČSN 38 5502. Norma se odvolává na vyhl. ČÚBP č. 21/1979 Sb. a SÚBP č. 26/1979 Sb., jimiž se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví řadu organizačních požadavků, které musí být obecně plněny. (Většina má bezpečnostní charakter.) Nejrozsáhlejší část normy obsahuje technické požadavky, méně rozsáhlé jsou normalizované požadavky na montáž, zkoušení, provoz, údržbu a opravy pece. Celá řada ustanovení má bezpečnostně technický charakter (prevence výbuchu, požáru a pod.) Zvláštním způsobem jsou normalizovány hygienické požadavky, a to v subkapitole "design", kde se normalizují obecné požadavky na větrání, osvětlení (čl. 305 = osvětlení), hlučnost, ale i teplota částí ovládačů v místech uchopení, sálání na pracovním stanovišti a další. (blíže viz čl. 301 - 325.) Pokud jde o hluk obsahuje ustanovení o dodržování hygienických předpisů pro hluk (čl. 301) a dále: "v místě pobytu obsluhy pece nesmí přesahovat ekvivalentní hladina hluku, způsobená provozem pece při trvalé denní expozici 8 hodin a ve frekvenční oblasti nad 1 000 Hz hodnotu 85 dB (A). (čl. 304.)" Kromě hluku normalizuje se též dodržování přípustných hodnot vibrací a přípustných koncentrací škodlivin v ovzduší bez další bližší specifikace (čl. 301). ČSN 06 3003 byla schválena 24.10.1981 a nabyla účinnosti od 1.3.1983. Nahradila ČSN 06 3003 z 26.2.1969 a ČSN 38 6601 z 15.1.1964.
"Změnou a)-6/1988" se s účinností od 1.8.1988 mění několik ustanovení normy, především pro kanály a revize elektrického zařízení.

Označení ČSN 06 3003 (063003)
Katalogové číslo 24785
Cena 440 Kč440
Datum schválení 24. 10. 1981
Datum účinnosti 1. 3. 1983
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A5
EAN kód 8590963247854
Změny a opravy Za 6.88
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 38 6405 (386405)
Plynová zařízení. Zásady provozu

ČSN EN 746-2 (065011)
Průmyslová tepelná zařízení - Část 2: Bezpečnostní požadavky na zařízení ke spalování a manipulaci s palivy

ČSN 07 0703 (070703)
Kotelny se zařízeními na plynná paliva

ČSN 73 4201 (734201)
Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 06 30 03
  • ČSN 063003
  • ČSN 06 30 03 : 1981
  • ČSN 063003:1981
  • ČSN 06 3003:1981
foo