Třída 06 - TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA

Zobrazit obsah třídy 6 - Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 12828 +A1 (060205) - listopad 2014 aktuální vydání

Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních otopných soustav

550 Kč

ČSN EN 12831-1 (060206) - září 2018 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 1: Tepelný výkon pro vytápění, Modul M3-3

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.21t

790 Kč

ČSN EN 12831-3 (060206) - prosinec 2018 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 3: Tepelný výkon pro soustavy přípravy teplé vody a charakteristika potřeb, Modul M8-2, M8-3

550 Kč

ČSN P CEN/TR 12831-2 (060206) - říjen 2018

Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 12831-1, Modul M3-3

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TR 12831-4 (060206) - říjen 2018

Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 4: Vysvětlení a zdůvodnění EN 12831-3, Modul M8-2, M8-3

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17175 (060216) - duben 2020

Závěsné tmavé pásové zářiče a sestavy s více hořáky na plynná paliva pro použití vyjma domácností - Bezpečnost a energetická účinnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN 416 (060217) - září 2021 aktuální vydání

Závěsné tmavé trubkové zářiče a sestavy tmavých trubkových zářičů na plynná paliva pro použití vyjma domácnosti - Bezpečnost a energetická účinnost

945 Kč

ČSN EN 419 (060218) - květen 2021 aktuální vydání

Závěsné světlé zářiče na plynná paliva pro použití vyjma domácností - Bezpečnost a energetická účinnost

770 Kč

ČSN EN 13410 (060219) - květen 2002

Závěsná sálavá topidla na plynná paliva - Požadavky na větrání prostorů pro všeobecné použití vyjma domácností

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.02t

210 Kč

ČSN 06 0220 (060220) - září 2006 aktuální vydání

Tepelné soustavy v budovách - Dynamické stavy

230 Kč

ČSN 06 0310 (060310) - srpen 2014 aktuální vydání

Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z2 9.17t

405 Kč

ČSN EN 1264-1 (060315) - říjen 2022 nové vydání

Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 1: Definice a značky

350 Kč

ČSN EN 1264-2 (060315) - prosinec 2022 nové vydání

Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 2: Podlahové vytápění: Postupy pro stanovení tepelného výkonu výpočtovými a experimentálními metodami

440 Kč

ČSN EN 1264-3 (060315) - prosinec 2022 nové vydání

Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 3: Dimenzování

230 Kč

ČSN EN 1264-4 (060315) - únor 2023 nové vydání

Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 4: Instalace

230 Kč

ČSN EN 1264-5 (060315) - říjen 2022 nové vydání

Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 5: Stanovení tepelného výkonu stěnového a stropního vytápění a podlahového, stěnového a stropního chlazení

190 Kč

ČSN 06 0320 (060320) - září 2006 aktuální vydání

Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování

230 Kč

ČSN EN 12098-1 (060330) - únor 2018 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Regulace otopných soustav - Část 1: Zařízení pro regulaci teplovodních otopných soustav - Moduly M3-5, 6, 7, 8

350 Kč

ČSN EN 12098-3 (060330) - červen 2018 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Regulace otopných soustav - Část 3: Zařízení pro regulaci elektrických otopných soustav - Moduly M3-5,6,7,8

350 Kč

ČSN EN 12098-5 (060330) - červen 2021 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Regulace otopných soustav - Část 5: Spínací časová zařízení pro otopné soustavy - Moduly M3-5,6,7,8

340 Kč

ČSN EN 14597 (060335) - prosinec 2012 aktuální vydání

Přístroje pro regulaci teploty a teplotní omezovače pro systémy tepelných zdrojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15316-1 (060401) - říjen 2018 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 1: Obecné požadavky a vyjádření energetické náročnosti, Modul M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4

590 Kč

ČSN EN 15316-2 (060401) - říjen 2018 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 2: Části soustav pro sdílení (vytápění a chlazení), Modul M3-5, M4-5

440 Kč

ČSN EN 15316-3 (060401) - říjen 2018 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 3: Části soustav pro rozvod (teplé vody, vytápění a chlazení), Modul M3-6, M4-6, M8-6

350 Kč

ČSN EN 15316-4-1 (060401) - květen 2020 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-1: Výroba tepla pro vytápění a přípravu teplé vody, spalovací zařízení (kotle, biomasa), Modul M3-8-1, M8-8-1

550 Kč

ČSN EN 15316-4-10 (060401) - květen 2019 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-10: Systémy výroby energie z větru, Modul M11-8-7

230 Kč

ČSN EN 15316-4-2 (060401) - květen 2020 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-2: Výroba tepla pro vytápění, tepelná čerpadla, Modul M3-8-2, M8-8-2

590 Kč

ČSN EN 15316-4-3 (060401) - listopad 2019 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-3: Výroba tepla, solární tepelné a fotovoltaické soustavy, Modul M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3

770 Kč

ČSN EN 15316-4-4 (060401) - říjen 2018 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-4: Části soustav pro výrobu tepla, kombinovaná výroba elektřiny a tepla integrovaná do budovy, Modul M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4

340 Kč

ČSN EN 15316-4-5 (060401) - říjen 2018 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-5: Soustavy zásobování teplem a chladem, Modul M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.18t

370 Kč

ČSN EN 15316-4-8 (060401) - květen 2019 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-8: Výroba tepla pro vytápění, teplovzdušné vytápění a stropní sálavé vytápění, včetně kamen (lokální zdroje), Modul M3-8-8

550 Kč

ČSN EN 15316-5 (060401) - květen 2019 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 5: Systémy akumulace pro vytápění a pro systémy přípravy teplé vody (bez chlazení), M3-7, M8-7

440 Kč

ČSN P CEN/TR 15316-6-1 (060401) - říjen 2018

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-1: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-1, Modul M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN P CEN/TR 15316-6-10 (060401) - říjen 2018

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-10: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-5, Modul M3-7, M8-7

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TR 15316-6-2 (060401) - říjen 2018

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-2, Modul M3-5, M4-5

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN P CEN/TR 15316-6-3 (060401) - říjen 2018

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-3: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-3, Modul M3-6, M4-6, M8-6

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN/TR 15316-6-4 (060401) - říjen 2018

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-4: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-1, Modul M3-8-1, M8-8-1

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN P CEN/TR 15316-6-5 (060401) - říjen 2018

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-5: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-2, Modul M3-8

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN/TR 15316-6-6 (060401) - říjen 2018

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-6: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-3, Modul M3-8-3, M8-8-3

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN/TR 15316-6-7 (060401) - říjen 2018

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-7: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-4, Modul M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TR 15316-6-8 (060401) - říjen 2018

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-8: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-5, Modul M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN/TR 15316-6-9 (060401) - říjen 2018

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-9: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-8, Modul M3-8-8

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15378-1 (060402) - říjen 2018 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Otopné soustavy a soustavy přípravy teplé vody v budovách - Část 1: Kontrola kotlů, otopných soustav a soustav přípravy teplé vody, Modul M3-11, M8-11

590 Kč

ČSN EN 15378-3 (060402) - květen 2019 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Otopné soustavy a soustavy přípravy teplé vody v budovách - Část 3: Měřená energetická náročnost - Modul M3-10, M8-10

550 Kč

ČSN P CEN/TR 15378-2 (060402) - říjen 2018

Energetická náročnost budov - Otopné soustavy a soustavy přípravy teplé vody v budovách - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15378-1, Modul M3-11 a M8-11

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN P CEN/TR 15378-4 (060402) - září 2019

Energetická náročnost budov - Otopné soustavy a soustavy přípravy teplé vody v budovách - Část 4: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15378-3, Modul M3-10 a M8-10

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 17423 (060403) - květen 2021

Energetická náročnost budov - Stanovení a vykazování faktorů primární energie (PEF) a emisního faktoru CO2 - Obecné zásady, Modul M1-7

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15450 (060404) - listopad 2011 aktuální vydání

Tepelné soustavy v budovách - Navrhování tepelných soustav s tepelnými čerpadly

440 Kč

ČSN EN 15459-1 (060405) - duben 2018 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Postup pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách - Část 1: Výpočtové postupy, Modul M1-14

550 Kč

ČSN P CEN/TR 15459-2 (060405) - říjen 2018

Energetická náročnost budov - Postup pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15459-1, Modul M1-14

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 24194 (060406) - leden 2023

Solární energie - Kolektorová pole - Kontrola výkonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 11855-1 (060407) - duben 2022 aktuální vydání

Navrhování prostředí budov - Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy - Část 1: Definice, značky a kritéria tepelné pohody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 11855-2 (060407) - duben 2022 aktuální vydání

Navrhování prostředí budov - Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy - Část 2: Stanovení návrhového topného a chladicího výkonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 11855-3 (060407) - březen 2022 aktuální vydání

Navrhování prostředí budov - Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy - Část 3: Návrh a dimenzování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11855-4 (060407) - březen 2022 aktuální vydání

Navrhování prostředí budov - Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy - Část 4: Navrhování a výpočet dynamiky topného a chladicího výkonu Tepelně Aktivních Systémů Budov (TABS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 11855-5 (060407) - březen 2022 aktuální vydání

Navrhování prostředí budov - Zabudované sálavé otopné a chladící soustavy - Část 5: Instalace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12170 (060810) - září 2003 aktuální vydání

Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání - Tepelné soustavy (otopné soustavy) vyžadující kvalifikovanou obsluhu

340 Kč

ČSN EN 12171 (060811) - září 2003 aktuální vydání

Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání - Tepelné soustavy (otopné soustavy) nevyžadující kvalifikovanou obsluhu

190 Kč

ČSN EN 14336 (060812) - červen 2011 aktuální vydání

Tepelné soustavy v budovách - Montáž a přejímka teplovodních tepelných soustav

350 Kč

ČSN EN 14337 (060813) - červenec 2006

Tepelné soustavy v budovách - Navrhování a montáž elektrických přímotopů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 06 0830 (060830) - srpen 2014 aktuální vydání

Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.14t

372 Kč

ČSN EN 437 (061001) - listopad 2021 aktuální vydání

Zkušební plyny - Zkušební tlaky - Kategorie spotřebičů

440 Kč

ČSN EN 1749 (061002) - září 2020

Třídění spotřebičů plynných paliv podle způsobu přivádění spalovacího vzduchu a odvádění spalin

440 Kč

ČSN CR 1404 (061003) - červen 2002

Stanovení emisí spotřebičů plynných paliv při zkoušení typu

550 Kč

ČSN 06 1008 (061008) - prosinec 1997 aktuální vydání

Požární bezpečnost tepelných zařízení

440 Kč

ČSN 06 1010 (061010) - listopad 1984

Zásobníkové ohřívače vody s vodním a parním ohřevem a kombinované s elektrickým ohřevem. Technické požadavky. Zkoušení

190 Kč

ČSN EN 442-1 ed. 2 (061100) - červenec 2015 aktuální vydání

Otopná tělesa - Část 1: Technické specifikace a požadavky

350 Kč

ČSN EN 442-2 (061100) - červenec 2015 aktuální vydání

Otopná tělesa - Část 2: Zkoušky a jejich vyhodnocování

590 Kč

ČSN 06 1101 (061101) - květen 2005 aktuální vydání

Otopná tělesa pro ústřední vytápění

350 Kč

ČSN EN 14037-1 ed. 2 (061130) - červen 2017 aktuální vydání

Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 1: Stropní sálavé panely - Technické specifikace a požadavky

350 Kč

ČSN EN 14037-2 (061130) - únor 2018 aktuální vydání

Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 2: Stropní sálavé panely - Zkušební postup pro zkoušku tepelného výkonu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.21t

370 Kč

ČSN EN 14037-3 (061130) - červen 2017 aktuální vydání

Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 3: Stropní sálavé panely - Postup pro vyhodnocení a výpočet tepelného výkonu sáláním

190 Kč

ČSN EN 14037-4 (061130) - únor 2018 aktuální vydání

Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 4: Stropní sálavé panely - Zkušební postup pro zkoušku chladicího výkonu

230 Kč

ČSN EN 14037-5 (061130) - únor 2018 aktuální vydání

Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 5: Otevřené nebo uzavřené stropní otopné plochy - Zkušební postup pro zkoušku tepelného výkonu

340 Kč

ČSN EN 215 (061150) - červen 2020 aktuální vydání

Termostatické ventily pro otopná tělesa - Požadavky a zkušební metody

440 Kč

ČSN EN 16313 (061151) - září 2013

Napojení otopných a chladicích ploch - Rozebíratelné spojení s vnějším závitem G 3/4 A a vnitřním kuželem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN 06 1160 (061160) - červen 1975

Vsuvky pro otopné články

32 Kč

ČSN EN 16430-1 (061170) - červenec 2015

Ventilátorem vybavená otopná tělesa, konvektory a zapuštěné konvektory - Část 1: Technické specifikace a požadavky

230 Kč

ČSN EN 16430-2 (061170) - červen 2015

Otopná tělesa a konvektory s ventilátorem - Část 2: Zkoušky a vyhodnocování tepelného výkonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16430-3 (061170) - červen 2015

Otopná tělesa a konvektory s ventilátorem - Část 3: Zkoušky a vyhodnocování chladicího výkonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 06 1201 (061201) - prosinec 1984

Lokální spotřebiče na tuhá paliva. Základní ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 3.86, Z2 3.02t

372 Kč

ČSN EN 1860-1 +A1 (061207) - prosinec 2018 aktuální vydání

Spotřebiče, pevná paliva a podpalovače pro rožně - Část 1: Rožně na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 1860-2 (061207) - srpen 2005

Spotřebiče, pevná paliva a zapalovací zařízení pro rožně - Část 2: Dřevěné uhlí a brikety z dřevěného uhlí pro rožně - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1860-3 (061207) - březen 2004

Spotřebiče, pevná paliva a zapalovací zařízení pro rožně - Část 3: Zapalovací zařízení pro zapalování pevných paliv používaných ve spotřebičích k rožnění - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1860-4 (061207) - červenec 2005

Spotřebiče, pevná paliva a zapalovací zařízení pro rožně - Část 4: Jednoúčelové rožně na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15250 (061208) - listopad 2007

Akumulační kamna na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody

550 Kč

ČSN EN 15821 (061209) - duben 2011

Saunová kamna na pevná paliva (dřevěná polena) se spalováním periodických dávek - Požadavky a metody zkoušení

440 Kč

ČSN EN 16510-1 (061211) - únor 2019

Spotřebiče pro domácnost na pevná paliva - Část 1: Obecné požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN 06 1215 (061215) - září 1984

Lokální spotřebiče na tuhá paliva. Zásobníkový ohřívač vody

125 Kč

ČSN 06 1218 (061218) - březen 1987

Lokální spotřebiče na tuhá paliva. Krby na dříví

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.02t

157 Kč

ČSN EN 14785 (061230) - březen 2007

Spotřebiče spalující dřevěné pelety k vytápění obytných prostorů - Požadavky a zkušební metody

570 Kč

ČSN EN 15270 (061231) - červenec 2010 aktuální vydání

Hořáky spalující pelety pro kotle malých výkonů - Terminologie, požadavky, zkoušení, značení

440 Kč

ČSN EN 15544 (061235) - srpen 2013 aktuální vydání

Individuálně stavěná kachlová kamna/omítnutá kamna - Dimenzování

230 Kč

ČSN 06 1310 (061310) - květen 1983

Spotřebiče na kapalná paliva pro domácnost a turistiku. Všeobecné technické podmínky

340 Kč

ČSN EN 1 (061311) - červen 1999 aktuální vydání

Kamna na kapalná paliva s odpařovacími hořáky a odtahovým hrdlem

350 Kč

ČSN 06 1313 (061313) - květen 1983

Vařič na benzín. Technické požadavky. Zkušební metody

125 Kč

ČSN EN 16647 (061315) - březen 2016

Krby na kapalná paliva - Dekorativní spotřebiče vytvářející plamen s použitím paliva na bázi alkoholu nebo želatinového paliva - Použití v domácnostech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14059 (061330) - únor 2006 aktuální vydání

Ozdobné olejové svítilny - Požadavky na bezpečnost a zkušební metody

230 Kč

ČSN 06 1343 (061343) - červenec 1989

Spotřebiče na zkapalněné uhlovodíkové plyny pro turistiku. Vařiče. Technické požadavky. Zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.98t

262 Kč

ČSN 06 1344 (061344) - červenec 1989

Spotřebiče na zkapalněné uhlovodíkové plyny pro turistiku. Svítidla. Technické požadavky. Zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.99t

262 Kč

ČSN 06 1355 (061355) - prosinec 1985

Odpařovací hořáky na topnou naftu. Technické požadavky. Zkoušení

190 Kč

ČSN 06 1401 (061401) - květen 1990

Lokální spotřebiče na plynná paliva. Základní ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 11.92, Z2 12.96t, Z3 12.97t

504 Kč

ČSN EN 13278 (061402) - září 2014 aktuální vydání

Kamna na plynná paliva s otevřenou spalovací komorou

770 Kč

ČSN EN 1266 (061403) - září 2003 aktuální vydání

Konvekční kamna na plynná paliva s ventilátorem pro přivádění spalovacího vzduchu a/nebo odvádění spalin

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.06t

1 135 Kč

ČSN EN 14829 (061404) - březen 2008

Kamna na plynná paliva v provedení A o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 6 kW

570 Kč

ČSN EN 30-1-1 (061410) - leden 2023 nové vydání

Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-1: Bezpečnost - Obecně

770 Kč

ČSN EN 30-1-1 +A3 (061410) - srpen 2013

Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-1: Obecné požadavky na bezpečnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.23t

Norma bude zrušena k 31. prosinci 2024 (přejít na náhradu).

977 Kč

ČSN EN 30-1-2 (061410) - listopad 2012 aktuální vydání

Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Bezpečnost - Část 1-2: Spotřebiče s pečicími troubami a/nebo rožni s nucenou konvekcí

230 Kč

ČSN EN 30-1-3 +A1 (061410) - duben 2007 aktuální vydání

Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-3: Bezpečnost - Spotřebiče se sklokeramickou varnou deskou

230 Kč

ČSN EN 30-1-4 (061410) - leden 2013 aktuální vydání

Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Bezpečnost - Část 1-4: Spotřebiče s hořákem nebo více hořáky s automatikou

590 Kč

ČSN EN 30-2-1 (061410) - duben 2016 aktuální vydání

Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 2-1: Hospodárné využití energie - Obecně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.16t

210 Kč

ČSN EN 30-2-2 (061410) - duben 2000

Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 2-2: Hospodárné využití energie - Spotřebiče s pečicími troubami a/nebo rožni s nucenou konvekcí

125 Kč

ČSN EN 26 (061411) - prosinec 2015 aktuální vydání

Průtokové ohřívače vody na plynná paliva k přípravě teplé pitné (užitkové) vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN 613 (061412) - červenec 2022 aktuální vydání

Konvekční kamna na plynná paliva skupiny B11, C11, C31 a C91

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 14438 (061413) - září 2007

Vestavné spotřebiče na plynná paliva k teplovzdušnému vytápění více místností

340 Kč

ČSN EN 89 (061414) - prosinec 2015 aktuální vydání

Zásobníkové ohřívače vody na plynná paliva k přípravě teplé pitné (užitkové) vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN 1458-1 (061420) - červen 2012 aktuální vydání

Bubnové sušiče prádla s přímým ohřívacím systémem na plynná paliva pro domácnost, provedení B22D a B23D, s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 6 kW - Část 1: Bezpečnost

590 Kč

ČSN EN 1458-2 (061420) - červen 2012 aktuální vydání

Bubnové sušiče prádla s přímým ohřívacím systémem na plynná paliva pro domácnost, provedení B22D a B23D, s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 6 kW - Část 2: Racionální využití energie

125 Kč

ČSN EN 13203-1 (061430) - duben 2016 aktuální vydání

Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 1: Hodnocení dodávky teplé vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13203-2 (061430) - leden 2023 nové vydání

Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 2: Hodnocení spotřeby energie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13203-3 (061430) - leden 2023 nové vydání

Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 3: Posouzení energetické spotřeby plynových spotřebičů s podporou sluneční energie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13203-4 (061430) - leden 2023 nové vydání

Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 4: Hodnocení spotřeby elektrické energie kombinovaných zařízení pro výrobu tepla a elektrické energie (mCHP) k přípravě teplé užitkové vody a elektrické energie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13203-5 (061430) - leden 2023 nové vydání

Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 5: Hodnocení spotřeby elektrické energie spotřebičů na plynná paliva kombinovaných s elektrickými tepelnými čerpadly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13203-6 (061430) - leden 2023 nové vydání

Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 6: Posouzení energetické spotřeby adsorpčních a absorpčních tepelných čerpadel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13203-7 (061430) - leden 2023

Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 7: Posouzení spotřeby energie kombinovaných kotlů vybavených pasivním zařízením pro zpětné získávání tepla ze spalin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 449 +A1 (061451) - červen 2008 aktuální vydání

Spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Spotřebiče k vytápění pro domácnost bez připojení ke kouřovodu (včetně spotřebičů s difúzním katalytickým spalováním)

550 Kč

ČSN EN 484 (061452) - říjen 2019 aktuální vydání

Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Vařiče včetně vařičů s grilem pro venkovní použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.20t

460 Kč

ČSN EN 497 (061453) - listopad 1998

Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Víceúčelové vařidlové hořáky pro venkovní použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.23t

Norma bude zrušena k 31. prosinci 2023 (přejít na náhradu).

382 Kč

ČSN EN 497 (061453) - prosinec 2022

Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Víceúčelové vařidlové hořáky pro venkovní použití - Varné nádoby s průměrem větším než 300 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. dubnu 2023 (přejít na náhradu).

550 Kč

ČSN EN 497 ed. 2 (061453) - březen 2023 nové vydání

Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Víceúčelové vařidlové hořáky pro venkovní použití - Varné nádoby o průměru větším než 300 mm

440 Kč

ČSN EN 498 ed. 2 (061454) - srpen 2012 aktuální vydání

Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Rožně pro venkovní použití včetně kontaktních grilů

550 Kč

ČSN EN 521 +AC (061455) - březen 2021 aktuální vydání

Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Přenosné spotřebiče využívající tlaku par zkapalněných uhlovodíkových plynů

550 Kč

ČSN EN 1596 (061456) - červen 1999

Spotřebiče na zkapalněné uhlovodíkové plyny - Pojízdné a přenosné ohřívače vzduchu s přímým ohřevem a nucenou konvekcí pro vytápění nebytových prostorů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.04t

675 Kč

ČSN EN 732 (061457) - říjen 1999

Spotřebiče na zkapalněné uhlovodíkové plyny - Absorpční chladničky

440 Kč

ČSN EN 461 (061458) - květen 2000

Spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Spotřebiče k vytápění do 10 kW, bez připojení ke kouřovodu, pro všeobecné použití vyjma domácností

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.04t

740 Kč

ČSN EN 624 (061459) - září 2011 aktuální vydání

Spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG) - Uzavřené vytápěcí zařízení na LPG pro zabudování do vozidel a lodí

550 Kč

ČSN EN 509 (061460) - listopad 2000

Dekorační krby na plynná paliva pro tepelnou pohodu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.03t, A2 6.05t

970 Kč

ČSN EN 1949 (061461) - červen 2022 aktuální vydání

Specifikace pro instalaci systémů na LPG pro účely bydlení v obytných vozidlech pro volný čas a pro účely ubytování v jiných vozidlech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 14543 (061462) - leden 2018 aktuální vydání

Specifikace spotřebičů na zkapalněné uhlovodíkové plyny - Venkovní ohřívače - Sálavá topidla bez připojení ke kouřovodu pro venkovní použití nebo pro dostatečně větrané prostory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.18t

460 Kč

ČSN EN 15033 (061463) - červen 2007

Uzavřené zásobníkové ohřívače vody na LPG k přípravě teplé užitkové vody pro vozidla a lodě

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.09t

570 Kč

ČSN EN 17476 +A1 (061464) - srpen 2022 nové vydání

Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Spotřebiče využívající tlaku par zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) vybavené horizontálně uloženou nádobou na plyn

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 12309-1 (061520) - červenec 2015

Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 1: Termíny a definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12309-2 (061520) - prosinec 2015

Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 2: Bezpečnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.16t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

790 Kč

ČSN EN 12309-3 (061520) - červenec 2015

Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 3: Zkušební podmínky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12309-4 (061520) - červenec 2015

Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 4: Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 12309-5 (061520) - červenec 2015

Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 5: Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12309-6 (061520) - červenec 2015

Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 6: Výpočet sezónních výkonů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 12309-7 (061520) - červenec 2015

Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 7: Zvláštní opatření pro hybridní spotřebiče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16905-1 (061530) - září 2017

Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem - Část 1: Termíny a definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16905-2 (061530) - červenec 2020

Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem - Část 2: Bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16905-3 (061530) - září 2017

Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem - Část 3: Zkušební podmínky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16905-4 (061530) - září 2017

Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem - Část 4: Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 16905-5 (061530) - září 2017

Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem - Část 5: Výpočet sezónních výkonů v režimu ohřevu a chlazení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN 06 1615 (061615) - listopad 1989

Samočinné odtahové klapky. Technické předpisy

340 Kč

ČSN EN 88-1 +A1 (061801) - srpen 2016

Regulátory tlaku a příslušné bezpečnostní přístroje pro spotřebiče plynných paliv - Část 1: Regulátory tlaku pro vstupní tlaky nejvýše 50 kPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 88-2 (061801) - červen 2008

Regulátory tlaku a příslušné bezpečnostní přístroje pro spotřebiče plynných paliv - Část 2: Regulátory tlaku pro vstupní přetlaky nad 500 mbar a nejvýše do 5 bar

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 125 +A1 (061802) - květen 2016 aktuální vydání

Pojistky plamene pro spotřebiče plynných paliv - Termoelektrické pojistky plamene

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 161 +A3 (061803) - červenec 2013

Samočinné uzavírací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv

550 Kč

ČSN EN 257 (061804) - leden 2011 aktuální vydání

Mechanické regulátory teploty pro spotřebiče plynných paliv

350 Kč

ČSN EN 298 ed. 2 (061805) - prosinec 2012 aktuální vydání

Automatiky hořáků a spotřebičů plynných nebo kapalných paliv

550 Kč

ČSN EN 126 (061806) - září 2012 aktuální vydání

Vícefunkční řídicí přístroje spotřebičů plynných paliv

340 Kč

ČSN EN 14459 (061807) - červen 2022 aktuální vydání

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných nebo kapalných paliv - Řídicí funkce v elektronických systémech - Metody pro třídění a hodnocení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1854 ed. 2 (061808) - prosinec 2010 aktuální vydání

Hlídače tlaku pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv

440 Kč

ČSN EN 12067-2 (061809) - prosinec 2004

Poměrové regulátory plynné palivo/vzduch pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv - Část 2: Elektronické provedení

340 Kč

ČSN EN 1106 (061811) - listopad 2010 aktuální vydání

Ručně ovládané armatury pro spotřebiče plynných paliv

350 Kč

ČSN EN 16304 (061812) - říjen 2013

Samočinné odvzdušňovací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv

340 Kč

ČSN EN 13611 (061820) - březen 2020 aktuální vydání

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv - Obecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.22t

965 Kč

ČSN EN 16129 (061821) - červen 2016 aktuální vydání

Regulátory tlaku, samočinná přepínací zařízení s nejvyšším výstupním tlakem do 4 bar, s maximálním průtokem do 150 kg/h pro butan, propan a jejich směsi a s příslušnými bezpečnostními zařízeními a adaptéry

945 Kč

ČSN EN 16340 (061824) - únor 2015

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných nebo kapalných paliv - Snímače spalin

440 Kč

ČSN EN 16678 (061825) - květen 2016

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv - Samočinné uzavírací ventily pro provozní tlak nad 500 kPa až do 6 300 kPa včetně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16830 (061826) - srpen 2022 nové vydání

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných nebo kapalných paliv - Řídicí funkce v elektronických systémech - Funkce řízení teploty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1643 ed. 2 (061830) - září 2014 aktuální vydání

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv - Soustava k hlídání těsnosti samočinných uzavíracích ventilů

440 Kč

ČSN EN 16436-1 +A3 (061840) - listopad 2020

Pryžové a plastové hadice, trubkové přívody a sestavy pro použití s propanem, butanem a jejich směsmi v plynné fázi - Část 1: Hadice a trubkové přívody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16436-2 (061840) - září 2019

Pryžové a plastové hadice, trubkové přívody a sestavy pro použití s propanem, butanem a jejich směsmi v plynné fázi - Část 2: Sestavy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 203-1 (061901) - červenec 2022 aktuální vydání

Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 1: Obecné požadavky na bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 203-2-1 (061901) - červenec 2022 aktuální vydání

Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 2-1: Zvláštní požadavky - Otevřené hořáky pro varné jednotky a hluboké pánve (wok)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 203-2-10 (061901) - září 2007

Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-10: Zvláštní požadavky - Rožně

190 Kč

ČSN EN 203-2-11 (061901) - únor 2007

Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-11: Zvláštní požadavky - Varné nádoby pro tepelnou úpravu těstovin

190 Kč

ČSN EN 203-2-2 (061901) - červenec 2022 aktuální vydání

Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 2-2: Zvláštní požadavky - Pečicí trouby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 203-2-3 (061901) - červenec 2015 aktuální vydání

Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Varné kotle

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 203-2-4 (061901) - červenec 2022 aktuální vydání

Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 2-4: Zvláštní požadavky - Ponorné smažiče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 203-2-6 (061901) - duben 2006

Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-6: Zvláštní požadavky - Ohřívače vody pro přípravu nápojů

190 Kč

ČSN EN 203-2-7 (061901) - říjen 2014 aktuální vydání

Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 2-7: Zvláštní požadavky - Opékače a otočné rožně

190 Kč

ČSN EN 203-2-8 (061901) - duben 2006

Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-8: Zvláštní požadavky - Smažicí pánve a smažicí nádoby pro tepelnou úpravu pokrmů z rýže (paella)

230 Kč

ČSN EN 203-2-9 (061901) - duben 2006

Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-9: Zvláštní požadavky - Plotnové varné jednotky, varné plotny a kontaktní opékače

190 Kč

ČSN EN 203-3 (061901) - leden 2010

Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 3: Materiály a části ve styku s potravinami a jiná hygienická hlediska

190 Kč

ČSN EN 15181 +A1 (061905) - listopad 2020 aktuální vydání

Metoda měření spotřeby energie trub na plynná paliva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 17082 (061910) - duben 2020

Ohřívače vzduchu na plynná paliva k vytápění bytových a nebytových prostorů s nucenou konvekcí o jmenovitém příkonu nejvýše 300 kW

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč

ČSN EN 12669 (061920) - březen 2001

Ohřívače na plynná paliva s ventilátorem a s přímým ohřevem vzduchu pro vytápění skleníků a přídavné vytápění nebytových prostorů

590 Kč

ČSN EN 50465 ed. 2 (061930) - srpen 2015 aktuální vydání

Spotřebiče na plynná paliva - Kombinovaná zařízení pro výrobu tepla a elektrické energie se jmenovitým tepelným výkonem do 70 kW

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 395 Kč

ČSN 06 1950 (061950) - květen 1991

Průmyslová tepelná zařízení na plynná paliva. Technické předpisy

440 Kč

ČSN 06 3000 (063000) - únor 1995

Průmyslové palivové pece. Termíny a definice

340 Kč

ČSN 06 3003 (063003) - říjen 1981

Průmyslové plynové pece. Základní ustanovení

440 Kč

ČSN 06 3006 (063006) - listopad 1992

Třídění průmyslových palivových pecí pro ohřev a tepelné zpracování kovů

125 Kč

ČSN 06 3007 (063007) - květen 1994

Podmínky hospodárného provozu průmyslových palivových pecí pro ohřev a tepelné zpracování kovů

190 Kč

ČSN 06 3010 (063010) - září 1995

Tepelné bilance průmyslových palivových pecí pro ohřev a tepelné zpracování kovů

230 Kč

ČSN 06 3090 (063090) - březen 2007 aktuální vydání

Zařízení pro termické odstraňování/zneškodňování a energetické využívání odpadů

440 Kč

ČSN EN 746-1 +A1 (065011) - duben 2010 aktuální vydání

Průmyslová tepelná zařízení - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky na průmyslová tepelná zařízení

440 Kč

ČSN EN 746-2 (065011) - duben 2011 aktuální vydání

Průmyslová tepelná zařízení - Část 2: Bezpečnostní požadavky na zařízení ke spalování a manipulaci s palivy

770 Kč

ČSN EN 746-3 (065011) - listopad 2022 nové vydání

Průmyslová tepelná zařízení - Část 3: Bezpečnostní požadavky na výrobu a použití řízených atmosfér

570 Kč

ČSN EN 746-4 (065011) - listopad 2000

Průmyslová tepelná zařízení - Část 4: Zvláštní bezpečnostní požadavky na galvanizační tepelná zařízení

230 Kč

ČSN EN 746-5 (065011) - září 2001

Průmyslová tepelná zařízení - Část 5: Zvláštní bezpečnostní požadavky na tepelná zařízení se solnými lázněmi

340 Kč

ČSN EN 746-8 (065011) - září 2001

Průmyslová tepelná zařízení - Část 8: Zvláštní bezpečnostní požadavky na zařízení pro kalení

350 Kč

ČSN EN ISO 13577-4 (065011) - leden 2023

Průmyslové pece a přidružená zařízení - Bezpečnost - Část 4: Ochranné systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

770 Kč

ČSN EN 1547 +A1 (065021) - duben 2010 aktuální vydání

Průmyslová tepelná zařízení - Zkušební předpis pro hluk z průmyslových tepelných zařízení včetně jejich pomocného (přidruženého) manipulačního zařízení

230 Kč
foo