ČSN EN 1918-3 (386490) Aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 3: Doporučení pro zásobníky ve vyloužených solných kavernách

ČSN EN 1918-3 Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 3: Doporučení pro zásobníky ve vyloužených solných kavernách
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 1918-3 (38 6490)

Tato evropská norma zahrnuje doporučení po projektování, výstavbu, zkoušení, předání, provoz, údržbu a likvidaci zařízení podzemních zásobníků (UGS) ve vyloužených solných kavernách, včetně ústí.
Upřesňuje postupy, které jsou bezpečné a přijatelné pro životní prostředí.
Pro nezbytná povrchová zařízení podzemích zásobníků se použije EN 1918-5.
V tomto kontextu pojem "plyn" je jakékoliv uhlovodíkové palivo:
- které je v plynném stavu při teplotě 15° C a pod tlakem 0,1 MPa (zahrnuje přírodní plyn, stlačený přírodní plyn (CNG) a zkapalněný ropný plyn (LPG). Skladovaný výrobek se také označuje jako tekutina);
- které splňuje určité kvalitativní požadavky, aby se zachovala integrita podzemního zásobníku, výkon, slučitelnost s životním prostředím a splnily se smluvní požadavky.
Tato evropská norma určuje běžné základní principy pro zařízení podzemních zásobníků plynu. Uživatelé této evropské normy by si měli být vědomi, že existují mnohem podrobnější normy a/nebo osvědčené postupy. Ne zcela vyčerpávající seznam souvisejících norem lze nalézt v příloze A.
Použití této evropské normy se předpokládá společně s národními normami a/nebo osvědčenými postupy a nenahrazuje je.
V případě rozporu podmínek nebo přísnějších požadavků v národní legislativě / předpisech s požadavky této evropské normy, národní legislativa / předpisy mají přednost, jak je názorně uvedeno v CEN/TR 13737 (soubor).
POZNÁMKA - CEN/TR 13737 (soubor) obsahuje:
- vysvětlení odpovídající legislativy / předpisů používaných v zemi;
- pokud je to vhodné, přísnější národní požadavky;
- národní kontaktní místo pro poslední informace.
Na existující zařízení se tato evropská norma nevztahuje.

Označení ČSN EN 1918-3 (386490)
Katalogové číslo 514057
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 3. 2022
Datum účinnosti 1. 4. 2022
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8596135140572
Tato norma nahradila ČSN EN 1918-3 (386490) z července 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1918-1 (386490)
Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 1: Doporučení pro zásobníky v kolektorech

ČSN EN 1918-2 (386490)
Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 2: Doporučení pro zásobníky v ropných a plynových ložiscích

ČSN EN 1918-4 (386490)
Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 4: Doporučení pro zásobníky v horninových kavernách

ČSN EN 1918-5 (386490)
Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 5: Doporučení pro povrchová zařízení

foo