ČSN EN 12732 (386412) Nové vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Svařované ocelové potrubí - Funkční požadavky

ČSN EN 12732 Zařízení pro zásobování plynem - Svařované ocelové potrubí - Funkční požadavky
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 12732 (38 6412)

Tento dokument obsahuje požadavky na zhotovování a zkoušení svařovaných spojů při zřizování a opravách na pevnině budovaných ocelových potrubí a plynovodů použitých pro zásobování plynem. To zahrnuje všechny tlakové úrovně a upravený, nekorozivní zemní plyn podle EN ISO 13686 a nekonvenční plyny jako je (vtláčený) biometan a vodík, pokud:
- jsou potrubní prvky vyrobeny z nelegované nebo nízkolegované uhlíkové oceli;
- se potrubí nenachází uvnitř komerčních nebo průmyslových oblastí jako nedělitelná část průmyslového výrobního postupu, s výjimkou plynovodů a příslušenství pro zásobování takovéto oblasti;
- potrubí není umístěno v obytných budovách a průmyslových instalacích podle EN 1775 nebo EN 15001;
- je výpočtová teplota v rozmezí -40 °C až 120 °C včetně.
Pro vtláčený biometan nebo vodík je vyžadováno podrobné technické zhodnocení funkčních požadavků, které zajistí, že neexistují žádné jiné složky nebo vlastnosti plynů, které můžou ovlivnit integritu potrubí.
Tento dokument neplatí pro svary provedené před vydáním tohoto dokumentu.
Tento dokument stanovuje společné základní zásady platné pro zařízení pro zásobování plynem. Uživatelé tohoto dokumentu by měli být obeznámeni s tím, že v členských zemích CEN mohou existovat podrobnější národní normy a/nebo pravidla praxe.
Tento dokument má být používán ve spojení s těmito národními normami nebo pravidly praxe vycházejícími z výše uvedených základních zásad.
V případě konfliktu s přísnějším ustanovením národního právního předpisu/technického normativního dokumentu s požadavky této evropské normy má národní právní předpis/technický předpis přednost, jak je vidět v CEN/TR 13737 (soubor).
CEN/TC 13737 (soubor) poskytují:
- upřesnění všech právních předpisů/nařízení s předpisy platnými v členském státě;
- případné přísnější národní požadavky;
- národní kontaktní místo pro nejnovější informace.

Označení ČSN EN 12732 (386412)
Katalogové číslo 518703
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 5. 2024
Datum účinnosti 1. 6. 2024
Jazyk čeština
Počet stran 72 stran formátu A4
EAN kód 8596135187034
Tato norma nahradila ČSN EN 12732 (386412) z března 2022
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo