ČSN EN 12007-1 (386413) Aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 1: Obecné funkční požadavky

ČSN EN 12007-1 Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 1: Obecné funkční požadavky
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanovuje obecné funkční požadavky pro plynovody až k předávacímu místu plynu a pro úseky plynovodu za předávacím místem plynu, uložené v zemi, jejichž nejvyšší provozní tlak je do 16 bar včetně a která dopravují plynná paliva, jak je uvedeno v EN 437:1993+A1:2009 tabulky 1. Platí pro jejich navrhování, stavbu, uvádění do provozu, odstavování z provozu, provoz, údržbu, rekonstrukce, rozšiřování a další s tím spojené práce.
Tato evropská norma neplatí pro materiál, navrhování, stavbu, zkoušení a uvádění do provozu zařízení pro zásobování plynem, která byla uvedena do provozu před vydáním této evropské normy. Tato norma však platí pro provoz, údržbu, rekonstrukce a rozšiřování všech zařízení pro zásobování plynem.
Specifické funkční požadavky pro potrubí z polyethylenu jsou stanoveny v EN 12007-2, pro ocelová potrubí v EN 12007-3, pro rekonstrukce plynovodů v EN 12007-4. Funkční požadavky pro plynovody uvnitř budov jsou stanoveny v EN 1775. Funkční požadavky pro přípojky jsou stanoveny v prEN 12007-5.
Funkční požadavky pro tlakové zkoušky, uvádění do provozu a odstavování z provozu jsou stanoveny v EN 12327.
Funkční požadavky pro měřicí zařízení jsou stanoveny v EN 1776.
Funkční požadavky pro regulační stanice jsou stanoveny v EN 12186.
Funkční požadavky pro zařízení na regulaci tlaku jsou stanoveny v EN 12279.
Funkční požadavky pro přepravu plynu jsou stanoveny v EN 1594.
Tato evropská norma stanovuje společné základní zásady platné pro zařízení pro zásobování plynem. Uživatelé této normy si mají uvědomit, že v členských zemích CEN může platit podrobnější národní norma a/nebo pravidla praxe.
Tato norma má být používána ve spojení s těmito národními normami nebo pravidly praxe vycházejícími z výše uvedených základních zásad.

Označení ČSN EN 12007-1 (386413)
Katalogové číslo 92149
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 2. 2013
Datum účinnosti 1. 3. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963921495
Tato norma nahradila ČSN EN 12007-1 (386413) z října 2000
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 1775 ed. 2 (386441)
Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar - Provozní požadavky

ČSN EN 751-1 (029285)
Těsnicí materiály pro kovové závitové spoje přicházející do kontaktu s plyny první, druhé a třetí třídy s horkou vodou - Část 1: Anaerobní těsnicí prostředky

Další příbuzné normy

ČSN EN 12007-2 (386413)
Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 2: Specifické funkční požadavky pro polyethylen (nejvyšší provozní tlak do 10 bar včetně)

ČSN EN 12007-3 (386413)
Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 3: Specifické funkční požadavky pro ocel

ČSN EN 12007-4 (386413)
Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 4: Specifické funkční požadavky pro rekonstrukce

ČSN EN 12007-5 (386413)
Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně – Část 5: Přípojky – Specifické funkční požadavky

ČSN P CEN/TS 12007-6 (386413)
Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 6: Specifické požadavky pro neměkčený polyamid (PA-U)

foo