Třída 3802 - Pořizování zařízení elektráren

Zobrazit obsah třídy 38 - Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 45510-1 (380210) - listopad 1998

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 1: Společná ustanovení

350 Kč

ČSN EN 45510-2-2 (380210) - listopad 2002 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-2: Elektrické zařízení - Zdroj nepřerušovaného napájení

350 Kč

ČSN EN 45510-2-3 (380210) - listopad 2002 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-3: Elektrické zařízení - Stacionární baterie a nabíječe

350 Kč

ČSN EN 45510-2-4 (380210) - prosinec 2002 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-4: Elektrické zařízení - Statické vysokovýkonové měniče

340 Kč

ČSN EN 45510-2-5 (380210) - leden 2004 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-5: Elektrické zařízení - Motory

350 Kč

ČSN EN 45510-2-6 (380210) - prosinec 2002 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-6: Elektrické zařízení - Generátory

440 Kč

ČSN EN 45510-2-7 (380210) - únor 2004 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-7: Elektrické zařízení - Spínací a řídicí zařízení

350 Kč

ČSN EN 45510-2-8 (380210) - prosinec 2005 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-8: Elektrické zařízení - Silové kabely

340 Kč

ČSN EN 45510-2-9 (380210) - únor 2009

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-9: Elektrické zařízení - Kabelové systémy

550 Kč

ČSN EN 45510-3-1 (380210) - březen 2004 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 3-1: Kotle - Vodotrubné kotle

350 Kč

ČSN EN 45510-3-2 (380210) - březen 2004 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 3-2: Kotle - Žárotrubné kotle

350 Kč

ČSN EN 45510-3-3 (380210) - březen 2004 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 3-3: Kotle - Kotle s fluidní topnou vrstvou

350 Kč

ČSN EN 45510-4-1 (380210) - září 2004 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4: Pomocná zařízení kotlů - Oddíl 1: Zařízení pro snižování emisí popílku

340 Kč

ČSN EN 45510-4-10 (380210) - červen 2006 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4-10: Pomocná zařízení kotlů - Zařízení pro denitrifikaci spalin (De-NOₓ)

340 Kč

ČSN EN 45510-4-2 (380210) - září 2004 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4: Pomocná zařízení kotlů - Oddíl 2: Ohříváky spaliny/vzduch, pára/vzduch a spaliny/spaliny

350 Kč

ČSN EN 45510-4-3 (380210) - duben 2005 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4: Pomocná zařízení kotlů - Oddíl 3: Zařízení k dopravě vzduchu a spalin kotlem

350 Kč

ČSN EN 45510-4-4 (380210) - červen 2005 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4-4: Pomocná zařízení kotlů - Zařízení k přípravě paliva

340 Kč

ČSN EN 45510-4-5 (380210) - červen 2005 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4-5: Pomocná zařízení kotlů - Zauhlovací zařízení a zařízení pro skladování volně loženého materiálu

350 Kč

ČSN EN 45510-4-6 (380210) - červen 2005 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4: Pomocná zařízení kotlů - Oddíl 6: Zařízení pro odsíření kouřových plynů (DeSOₓ)

340 Kč

ČSN EN 45510-4-7 (380210) - červen 2006 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4: Pomocná zařízení kotlů - Oddíl 7: Zařízení pro manipulaci s popelem

350 Kč

ČSN EN 45510-4-8 (380210) - červen 2006 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4-8: Pomocná zařízení kotlů - Zařízení pro manipulaci s popílkem

350 Kč

ČSN EN 45510-4-9 (380210) - červen 2006 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4-9: Pomocná zařízení kotlů - Ofukovače

340 Kč

ČSN EN 45510-5-1 (380210) - květen 2007 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 5-1: Parní turbíny

440 Kč

ČSN EN 45510-5-2 (380210) - květen 2007 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 5-2: Plynové turbíny

340 Kč

ČSN EN 45510-5-3 (380210) - květen 2007 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 5-3: Větrné elektrárny

340 Kč

ČSN EN 45510-8-1 (380210) - prosinec 2002 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 8-1: Řídicí a přístrojová technika

440 Kč
foo