ČSN EN 45510-4-2 (380210) Aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4: Pomocná zařízení kotlů - Oddíl 2: Ohříváky spaliny/vzduch, pára/vzduch a spaliny/spaliny

ČSN EN 45510-4-2 Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4: Pomocná zařízení kotlů - Oddíl 2: Ohříváky spaliny/vzduch, pára/vzduch a spaliny/spaliny
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma se týká výměníků tepla následujících typů: nepřímý ohřev parou; rotační regenerační ohříváky; trubkové/deskové rekuperační ohříváky; výměníky s teplonosným prostředníkem (trojlátkové výměníky); tepelné trubice.
Tato norma neplatí pro systémy pro přímý styk ohřevu vzduchu nebo spalin s horkými plyny.
Norma udává požadavky na pořizování těchto zařízení pro elektrárny a teplárny.

Označení ČSN EN 45510-4-2 (380210)
Katalogové číslo 70536
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 9. 2004
Datum účinnosti 1. 10. 2004
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963705361
Tato norma nahradila ČSN EN 45510-4-2 (077542) z ledna 2000
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 45510-1 (380210)
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 1: Společná ustanovení

ČSN EN 45510-2-2 (380210)
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-2: Elektrické zařízení - Zdroj nepřerušovaného napájení

ČSN EN 45510-2-3 (380210)
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-3: Elektrické zařízení - Stacionární baterie a nabíječe

ČSN EN 45510-2-4 (380210)
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-4: Elektrické zařízení - Statické vysokovýkonové měniče

ČSN EN 45510-2-5 (380210)
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-5: Elektrické zařízení - Motory

ČSN EN 45510-2-6 (380210)
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-6: Elektrické zařízení - Generátory

ČSN EN 45510-2-7 (380210)
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-7: Elektrické zařízení - Spínací a řídicí zařízení

ČSN EN 45510-2-8 (380210)
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-8: Elektrické zařízení - Silové kabely

ČSN EN 45510-2-9 (380210)
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-9: Elektrické zařízení - Kabelové systémy

ČSN EN 45510-3-1 (380210)
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 3-1: Kotle - Vodotrubné kotle

ČSN EN 45510-3-2 (380210)
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 3-2: Kotle - Žárotrubné kotle

ČSN EN 45510-3-3 (380210)
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 3-3: Kotle - Kotle s fluidní topnou vrstvou

ČSN EN 45510-4-1 (380210)
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4: Pomocná zařízení kotlů - Oddíl 1: Zařízení pro snižování emisí popílku

ČSN EN 45510-4-10 (380210)
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4-10: Pomocná zařízení kotlů - Zařízení pro denitrifikaci spalin (De-NOₓ)

ČSN EN 45510-4-3 (380210)
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4: Pomocná zařízení kotlů - Oddíl 3: Zařízení k dopravě vzduchu a spalin kotlem

ČSN EN 45510-4-4 (380210)
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4-4: Pomocná zařízení kotlů - Zařízení k přípravě paliva

ČSN EN 45510-4-5 (380210)
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4-5: Pomocná zařízení kotlů - Zauhlovací zařízení a zařízení pro skladování volně loženého materiálu

ČSN EN 45510-4-6 (380210)
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4: Pomocná zařízení kotlů - Oddíl 6: Zařízení pro odsíření kouřových plynů (DeSOₓ)

ČSN EN 45510-4-7 (380210)
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4: Pomocná zařízení kotlů - Oddíl 7: Zařízení pro manipulaci s popelem

ČSN EN 45510-4-8 (380210)
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4-8: Pomocná zařízení kotlů - Zařízení pro manipulaci s popílkem

ČSN EN 45510-4-9 (380210)
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4-9: Pomocná zařízení kotlů - Ofukovače

ČSN EN 45510-5-1 (380210)
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 5-1: Parní turbíny

ČSN EN 45510-5-2 (380210)
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 5-2: Plynové turbíny

ČSN EN 45510-5-3 (380210)
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 5-3: Větrné elektrárny

ČSN EN 45510-8-1 (380210)
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 8-1: Řídicí a přístrojová technika