ČSN EN 45510-2-8 (380210) Aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-8: Elektrické zařízení - Silové kabely

ČSN EN 45510-2-8 Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-8: Elektrické zařízení - Silové kabely
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento pokyn se týká pouze silových kabelů s napětím do Um = 41,5 kV včetně. Tento pokyn se netýká kabelů distribuční soustavy, řídicích a měřicích systémů nebo komunikačních systémů. Návody pro technickou specifikaci kabelů, včetně jejich instalace a ukončení pro generátory jsou uvedeny v EN 45510-2-6. Norma obsahuje 22 stran textu.

Označení ČSN EN 45510-2-8 (380210)
Katalogové číslo 74692
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 12. 2005
Datum účinnosti 1. 1. 2006
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963746920
Tato norma nahradila ČSN EN 45510-2-8 (380210) z února 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 45510-1 (380210)
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 1: Společná ustanovení

ČSN EN 45510-2-2 (380210)
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-2: Elektrické zařízení - Zdroj nepřerušovaného napájení

ČSN EN 45510-2-3 (380210)
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-3: Elektrické zařízení - Stacionární baterie a nabíječe

ČSN EN 45510-2-4 (380210)
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-4: Elektrické zařízení - Statické vysokovýkonové měniče

ČSN EN 45510-2-5 (380210)
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-5: Elektrické zařízení - Motory

ČSN EN 45510-2-6 (380210)
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-6: Elektrické zařízení - Generátory

ČSN EN 45510-2-7 (380210)
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-7: Elektrické zařízení - Spínací a řídicí zařízení

ČSN EN 45510-2-9 (380210)
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-9: Elektrické zařízení - Kabelové systémy

ČSN EN 45510-3-1 (380210)
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 3-1: Kotle - Vodotrubné kotle

ČSN EN 45510-3-2 (380210)
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 3-2: Kotle - Žárotrubné kotle

ČSN EN 45510-3-3 (380210)
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 3-3: Kotle - Kotle s fluidní topnou vrstvou

ČSN EN 45510-4-1 (380210)
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4: Pomocná zařízení kotlů - Oddíl 1: Zařízení pro snižování emisí popílku

ČSN EN 45510-4-10 (380210)
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4-10: Pomocná zařízení kotlů - Zařízení pro denitrifikaci spalin (De-NOₓ)

ČSN EN 45510-4-2 (380210)
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4: Pomocná zařízení kotlů - Oddíl 2: Ohříváky spaliny/vzduch, pára/vzduch a spaliny/spaliny

ČSN EN 45510-4-3 (380210)
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4: Pomocná zařízení kotlů - Oddíl 3: Zařízení k dopravě vzduchu a spalin kotlem

ČSN EN 45510-4-4 (380210)
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4-4: Pomocná zařízení kotlů - Zařízení k přípravě paliva

ČSN EN 45510-4-5 (380210)
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4-5: Pomocná zařízení kotlů - Zauhlovací zařízení a zařízení pro skladování volně loženého materiálu

ČSN EN 45510-4-6 (380210)
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4: Pomocná zařízení kotlů - Oddíl 6: Zařízení pro odsíření kouřových plynů (DeSOₓ)

ČSN EN 45510-4-7 (380210)
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4: Pomocná zařízení kotlů - Oddíl 7: Zařízení pro manipulaci s popelem

ČSN EN 45510-4-8 (380210)
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4-8: Pomocná zařízení kotlů - Zařízení pro manipulaci s popílkem

ČSN EN 45510-4-9 (380210)
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4-9: Pomocná zařízení kotlů - Ofukovače

ČSN EN 45510-5-1 (380210)
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 5-1: Parní turbíny

ČSN EN 45510-5-2 (380210)
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 5-2: Plynové turbíny

ČSN EN 45510-5-3 (380210)
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 5-3: Větrné elektrárny

ČSN EN 45510-8-1 (380210)
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 8-1: Řídicí a přístrojová technika