Třída 3856 - Příprava kalibračních plynných směsí

Zobrazit obsah třídy 38 - Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN ISO 6142-1 (385609) - březen 2016

Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí - Část 1: Gravimetrická metoda pro směsi třídy 1

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 6144 (385611) - březen 2007

Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí - Statická objemová metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 6145-1 (385615) - duben 2020 nové vydání

Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí s užitím dynamických metod - Část 1: Obecná hlediska

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 6145-10 (385615) - únor 2009

Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody - Část 10: Permeační metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 6145-11 (385615) - únor 2009

Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody - Část 11: Elektrochemické generování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 6145-4 (385615) - únor 2009

Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody - Část 4: Kontinuální, vstřikovací metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 6145-5 (385615) - květen 2011

Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody - Část 5: Kapilární kalibrační zařízení (ISO 6145-5:2009)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 6145-6 (385615) - říjen 2018 aktuální vydání

Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí s použitím dynamických metod - Část 6: Kritická místa průtoku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 6145-7 (385615) - červenec 2019 aktuální vydání

Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí s použitím dynamických metod - Část 7: Tepelné regulátory hmotnostního průtoku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 6145-8 (385615) - únor 2009

Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody - Část 8: Difúzní metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 6145-9 (385615) - květen 2011

Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody - Část 9: Saturační metoda (ISO 6145-9:2009)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14912 (385620) - duben 2007

Analýza plynů - Přepočet dat o složení plynné směsi

550 Kč

ČSN EN ISO 15796 (385623) - únor 2009

Analýza plynů - Sledování a zpracování systematických chyb

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 16664 (385625) - prosinec 2017 aktuální vydání

Analýza plynů - Uchovávání kalibračních plynů a směsí - Směrnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč