Třída 3892 - Stabilní hasicí zařízení

Zobrazit obsah třídy 38 - Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 671-1 ed. 2 (389201) - říjen 2012 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 1: Hadicové navijáky s tvarově stálou hadicí

350 Kč

ČSN EN 671-2 ed. 2 (389201) - říjen 2012 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 2: Hydrantové systémy se zploštitelnou hadicí

350 Kč

ČSN EN 671-3 (389201) - září 2009 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 3: Údržba hadicových navijáků s tvarově stálou hadicí a hydrantových systémů se zploštitelnou hadicí

190 Kč

ČSN EN 12259-1 +A1 (389210) - prosinec 2002 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 1: Sprinklery

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A2 10.04t, A3 8.06t

820 Kč

ČSN EN 12259-14 (389210) - květen 2020

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 14: Sprinklery pro použití v obytných objektech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 12259-2 (389210) - srpen 2000

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 2: Mokré ventilové stanice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.02t, Oprava 1 6.03t, A2 5.06t

685 Kč

ČSN EN 12259-3 (389210) - duben 2001

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 3: Suché ventilové stanice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.02t, A2 5.06t

665 Kč

ČSN EN 12259-4 (389210) - duben 2001

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 4: Poplachové zvony

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.02t

420 Kč

ČSN EN 12259-5 (389210) - červenec 2003

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 5: Spínače průtoku vody

350 Kč

ČSN EN 12259-9 (389210) - září 2019

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 9: Zaplavovací ventilové stanice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 12845 +A1 (389211) - květen 2020 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení - Navrhování, instalace a údržba

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

ČSN EN 16925 (389215) - duben 2019

Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová hasicí zařízení v budovách pro bydlení - Navrhování, instalace a údržba

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

610 Kč

ČSN EN 13565-1 (389221) - červenec 2019 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Pěnová zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 13565-2 +AC (389221) - listopad 2019 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Pěnová zařízení - Část 2: Navrhování, konstrukce a údržba

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

550 Kč

ČSN ISO 6183 (389230) - červen 2012

Hasicí zařízení - Hasicí zařízení na oxid uhličitý pro použití v objektech - Návrh a instalace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 4.18t

675 Kč

ČSN EN 12094-1 (389231) - leden 2004

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro elektrická řídicí a zpožďovací zařízení

440 Kč

ČSN EN 12094-10 (389231) - březen 2004

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 10: Požadavky a zkušební metody pro tlakoměry a tlakové spínače

230 Kč

ČSN EN 12094-11 (389231) - listopad 2003

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 11: Požadavky a zkušební metody pro mechanická vážicí zařízení

230 Kč

ČSN EN 12094-12 (389231) - listopad 2003

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 12: Požadavky a zkušební metody pro pneumatická poplachová zařízení

230 Kč

ČSN EN 12094-13 (389231) - prosinec 2002 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 13: Požadavky a zkušební metody pro zpětné ventily

230 Kč

ČSN EN 12094-16 (389231) - listopad 2003

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 16: Požadavky a zkušební metody pro odorisační zařízení nízkotlakých hasicích zařízení CO₂

190 Kč

ČSN EN 12094-2 (389231) - březen 2004

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 2: Požadavky a zkušební metody pro neelektrická řídicí a zpožďovací zařízení

340 Kč

ČSN EN 12094-3 (389231) - listopad 2003

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 3: Požadavky a zkušební metody pro ruční spouštěcí a uzavírací zařízení

230 Kč

ČSN EN 12094-4 (389231) - únor 2005

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 4: Požadavky a zkušební metody pro sestavy ventilů zásobníků a jejich spouštěče

350 Kč

ČSN EN 12094-5 (389231) - listopad 2006 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 5: Požadavky a zkušební metody pro vysokotlaké a nízkotlaké sekční ventily a jejich spouštěče

340 Kč

ČSN EN 12094-6 (389231) - listopad 2006 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 6: Požadavky a zkušební metody pro neelektrická blokovací zařízení

230 Kč

ČSN EN 12094-7 (389231) - duben 2002

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 7: Požadavky a zkušební metody pro hubice hasicích zařízení CO2

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.05t

295 Kč

ČSN EN 12094-8 (389231) - listopad 2006 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 8: Požadavky a zkušební metody pro spojovací součásti

340 Kč

ČSN EN 12094-9 (389231) - srpen 2003

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 9: Požadavky a zkušební metody pro speciální hlásiče požáru

230 Kč

ČSN EN 12416-1 +A2 (389240) - únor 2008 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Prášková zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty

350 Kč

ČSN EN 12416-2 +A1 (389240) - únor 2008 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Prášková zařízení - Část 2: Navrhování, konstrukce a údržba

340 Kč

ČSN EN 15004-1 (389250) - červen 2019 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 1: Navrhování, instalace a údržba

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 15004-10 (389250) - únor 2018 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 10: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem IG-541

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15004-2 (389250) - leden 2009 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 2: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem FK-5-1-12

230 Kč

ČSN EN 15004-3 (389250) - leden 2009 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 3: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem HCFC směs A

230 Kč

ČSN EN 15004-4 (389250) - leden 2009 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 4: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem HFC 125

230 Kč

ČSN EN 15004-5 (389250) - leden 2009 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 5: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem HFC 227ea

230 Kč

ČSN EN 15004-6 (389250) - leden 2009 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 6: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem HFC 23

190 Kč

ČSN EN 15004-7 (389250) - únor 2018 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 7: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem IG-01

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15004-8 (389250) - únor 2018 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 8: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem IG-100

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15004-9 (389250) - únor 2018 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 9: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem IG-55

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 21805 (389251) - srpen 2019

Pokyny pro navrhování, výběr a instalaci větracích otvorů k zachování celistvosti konstrukce uzavřených prostor chráněných plynovým hasicím zařízením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16750 +A1 (389255) - prosinec 2020 nové vydání

Stabilní hasicí zařízení - Zařízení zamezující iniciaci požáru snížením obsahu kyslíku - Navrhování, instalace, plánování a údržba

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14972-16 (389260) - leden 2020

Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 16: Zkušební postup pro průmyslové olejové varny se zařízením s otevřenými hubicemi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14972-8 (389260) - květen 2020

Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 8: Zkušební postup systémů s otevřenými hubicemi pro stroje v uzavřených prostorech nad 260 m3

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14972-9 (389260) - květen 2020

Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 9: Zkušební postup systémů s otevřenými hubicemi pro stroje v uzavřených prostorech do 260 m3

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 14972 (389260) - leden 2012 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Navrhování a instalace

590 Kč

ČSN P CEN/TS 14816 (389270) - srpen 2009 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Vodní sprejová zařízení - Navrhování, instalace a údržba

340 Kč

ČSN EN 15276-1 (389280) - červenec 2019

Stabilní hasicí zařízení - Aerosolová hasicí zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15276-2 (389280) - červenec 2019

Stabilní hasicí zařízení - Aerosolová hasicí zařízení - Část 2: Navrhování, instalace a údržba

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16327 (389290) - duben 2014

Hašení požáru - Přetlakové proporcionální přiměšovací systémy (PPPS) a vzduchotlakové pěnotvorné systémy (CAFS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč