ČSN EN 12259-1 +A1 (389210) Aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 1: Sprinklery

ČSN EN 12259-1 +A1 Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 1: Sprinklery
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 820 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12259-1:1999 včetně změny EN 12259-1:1999/A1:2001. Evropská norma EN 12259-1:1999 spolu se zapracovanou změnou EN 12259-1:1999/A1:2001 má status české technické normy
Norma byla doplněna novými termíny a definicemi, které se týkají vlastností výrobku, požadavků a způsobu jejich zkoušení. Celkově norma uvádí požadavky, zkušební metody a postupy pro hodnocení shody výrobku, který je stanovený ve smyslu zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky. Evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základní požadavků směrnice EU o stavebních výrobcích (89/106/EHS).
Tato norma je jednou z částí EN 12259 týkající se komponentů sprinklerových systémů a je součástí řady evropských norem, které budou pokrývat:
- plynová hasicí zařízení (EN 12094);
- sprinklerová zařízení (EN 12259);
- prášková zařízení (EN 12416);
- systémy ochrany proti výbuchu (EN 26184);
- pěnová zařízení;
- hadicové systémy (EN 671);
- zařízení pro odvod kouře a tepla (EN 12101);
- vodní sprejová zařízení.

EN 12259 "Stabilní hasicí systémy - Komponenty pro sprinklerové a vodní sprejové systémy" bude obsahovat následující části:
- Část 1: Sprinklery
- Část 2: Mokré ventilové stanice
- Část 3: Suché ventilové stanice
- Část 4: Poplachové zvony
- Část 5: Spínače průtoku
- Část 6: Potrubní spoje
- Část 7: Závěsy potrubí
- Část 8: Tlakové spínače
- Část 9: Zaplavovací ventilové stanice
- Část 10: Řídicí ventily s tepelnou pojistkou
- Část 11: Středně a vysokorychlostní vodní sprejové hubice
- Část 12: Sprinklerové čerpací soustrojí

Tato evropská norma stanoví požadavky na konstrukci a provedení sprinklerů, které se uvádějí do činnosti roztavením součásti nebo destrukcí skleněné baňky vlivem tepla a které jsou používány v sprinklerových zařízeních odpovídajících EN 12845 Sprinklerová zařízení - Projektování a montáž. Jsou zde také stanoveny zkušební metody a doporučený program zkoušek pro typové schválení.

Označení ČSN EN 12259-1 +A1 (389210)
Katalogové číslo 65169
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 12. 2002
Datum účinnosti 1. 1. 2003
Jazyk čeština
Počet stran 60 stran formátu A4
EAN kód 8590963651699
Změny a opravy A2 10.04t, A3 8.06t
Tato norma nahradila ČSN EN 12259-1 (389210) z srpna 2000
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 12259-14 (389210)
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 14: Sprinklery pro použití v obytných objektech

ČSN EN 12259-2 (389210)
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 2: Mokré ventilové stanice

ČSN EN 12259-3 (389210)
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 3: Suché ventilové stanice

ČSN EN 12259-4 (389210)
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 4: Poplachové zvony

ČSN EN 12259-5 (389210)
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 5: Spínače průtoku vody

ČSN EN 12259-9 (389210)
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 9: Zaplavovací ventilové stanice