ČSN EN 12259-2 (389210)

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 2: Mokré ventilové stanice

ČSN EN 12259-2 Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 2: Mokré ventilové stanice
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 685 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12259-2:1999. Evropská norma EN 12259-2:1999 má status české technické normy. (ČSN EN) 12259 Stabilní hasicí zařízení. Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení bude obsahovat následující části: Část 1: Sprinklery, Část 2: Mokré ventilové stanice, Část 3: Suché ventilové stanice, Část 4: Poplachové zvony, Část 5: Spínače průtoku vody, Část 6: Potrubní spoje, Část 7: Závěsy potrubí, Část 8: Tlakové spínače, Část 9: Zaplavovací ventilové stanice, Část 10: Řídicí ventily s tepelnou pojistkou, Část 11: Středně a vysokorychlostní vodní sprejové hubice a Část 12: Sprinklerové čerpací soustrojí. Tato druhá část (ČSN) EN 12259 stanoví požadavky na konstrukci a provedení mokrých ventilových stanic a zpožďovacích komor, které jsou používány v sprinklerových zařízeních. Pomocné komponenty a spoje mokrých ventilových stanic a zpožďovacích komor nejsou předmětem této normy. Norma obsahuje tyto kapitoly: Kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny a definice, kapitolu 4 - Konstrukce a provedení mokré ventilové stanice, kapitolu 5 - Konstrukce a provedení zpožďovače, kapitolu 6 - Značení, a kapitolu 7 - Návody k montáži a popis funkce. Norma dále uvádí normativní Přílohu A, B, C, D, E, F, G, H, J a informativní Přílohu K, L a M. V této Příloze M - Atestace shody - je uvedeno: Uživatelům této evropské normy se doporučuje vzít v úvahu vhodnost nezávislé certifikace výrobku s touto normou na základě zkoušení a neustálého dozoru, které lze spojit s posuzováním systému jakosti dodavatele podle příslušné ISO 9000. ČSN EN 12259-2 (38 9210) byla vydána v srpnu 2000.

Označení ČSN EN 12259-2 (389210)
Katalogové číslo 59336
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 8. 2000
Datum účinnosti 1. 9. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963593364
Změny a opravy A1 5.02t, Oprava 1 6.03t, A2 5.06t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 12259-3 (389210)
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 3: Suché ventilové stanice

ČSN EN 12094-7 (389231)
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 7: Požadavky a zkušební metody pro hubice hasicích zařízení CO2

Další příbuzné normy

ČSN EN 12259-1 +A1 (389210)
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 1: Sprinklery

ČSN EN 12259-14 (389210)
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 14: Sprinklery pro použití v obytných objektech

ČSN EN 12259-3 (389210)
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 3: Suché ventilové stanice

ČSN EN 12259-4 (389210)
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 4: Poplachové zvony

ČSN EN 12259-5 (389210)
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 5: Spínače průtoku vody

ČSN EN 12259-9 (389210)
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 9: Zaplavovací ventilové stanice