ČSN EN 12094-11 (389231)

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 11: Požadavky a zkušební metody pro mechanická vážicí zařízení

ČSN EN 12094-11 Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 11: Požadavky a zkušební metody pro mechanická vážicí zařízení
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky a popisuje zkušební metody pro mechanická vážicí zařízení, která nepřetržitě monitorují hmotnost nádob hasicích zařízeních CO2, hasicích zařízení na inertní plyny nebo na halony. Tato evropská norma nezahrnuje vážicí zařízení pro stabilní nádoby, které jsou plněny a opakovaně plněny na svém stanovišti, např. nízkotlaké nádoby na CO2.
Tato část EN 12094 je jednou z řady evropských norem vypracovaných CEN/TC 191, které se týkají komponentů plynových hasicích zařízení.
Jsou součástí řady evropských norem, které zahrnují:
- plynová hasicí zařízení (EN 12094);
- sprinklerová zařízení (EN 12259:1999+A1 a EN 12845);
- prášková zařízení (EN 12416);
- systémy ochrany proti výbuchu (EN 26184);
- pěnová zařízení (EN 13565);
- hadicové systémy (EN 671);
- zařízení pro odvod kouře a tepla (EN 12101);
- vodní sprejová zařízení 1).

Tato evropská norma má obecný název "Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení a bude obsahovat následující části:
- Část 1: Požadavky a zkušební metody pro elektrické automatické spouštěcí a zpožďovací zařízení
- Část 2: Požadavky a zkušební metody pro neelektrické automatické spouštěcí a zpožďovací zařízení
- Část 3: Požadavky a zkušební metody pro ruční spouštěcí a uzavírací zařízení
- Část 4: Požadavky a zkušební metody pro ventily vysokotlakých zásobníků a spouštěče
- Část 5: Požadavky a zkušební metody pro vysokotlaké a nízkotlaké sekční ventily a jejich spouštěče hasicích zařízení CO2
- Část 6: Požadavky a zkušební metody pro neelektrická blokovací zařízení hasicích zařízení CO2
- Část 7: Požadavky a zkušební metody pro hubice hasicích zařízení CO2
- Část 8: Požadavky a zkušební metody pro pružné spoje hasicích zařízení CO2
- Část 9: Požadavky a zkušební metody pro speciální hlásiče požárů
- Část 10: Požadavky a zkušební metody pro tlakoměry a tlakové spínače
- Část 11: Požadavky a zkušební metody pro mechanická vážicí zařízení
- Část 12: Požadavky a zkušební metody pro poplachová zařízení
- Část 13: Požadavky a zkušební metody pro zpětné ventily
- Část 16: Požadavky a zkušební metody pro odorisační zařízení nízkotlakých hasicích zařízení CO2
- Část 17: Požadavky a zkušební metody pro závěsy potrubí
- Část 20: Požadavky a zkušební metody pro kompatibilitu komponentů

Označení ČSN EN 12094-11 (389231)
Katalogové číslo 68721
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 11. 2003
Datum účinnosti 1. 12. 2003
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963687216
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 12094-1 (389231)
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro elektrická řídicí a zpožďovací zařízení

ČSN EN 12094-10 (389231)
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 10: Požadavky a zkušební metody pro tlakoměry a tlakové spínače

ČSN EN 12094-12 (389231)
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 12: Požadavky a zkušební metody pro pneumatická poplachová zařízení

ČSN EN 12094-13 (389231)
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 13: Požadavky a zkušební metody pro zpětné ventily

ČSN EN 12094-16 (389231)
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 16: Požadavky a zkušební metody pro odorisační zařízení nízkotlakých hasicích zařízení CO₂

ČSN EN 12094-2 (389231)
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 2: Požadavky a zkušební metody pro neelektrická řídicí a zpožďovací zařízení

ČSN EN 12094-3 (389231)
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 3: Požadavky a zkušební metody pro ruční spouštěcí a uzavírací zařízení

ČSN EN 12094-4 (389231)
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 4: Požadavky a zkušební metody pro sestavy ventilů zásobníků a jejich spouštěče

ČSN EN 12094-5 (389231)
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 5: Požadavky a zkušební metody pro vysokotlaké a nízkotlaké sekční ventily a jejich spouštěče

ČSN EN 12094-6 (389231)
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 6: Požadavky a zkušební metody pro neelektrická blokovací zařízení

ČSN EN 12094-7 (389231)
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 7: Požadavky a zkušební metody pro hubice hasicích zařízení CO2

ČSN EN 12094-8 (389231)
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 8: Požadavky a zkušební metody pro spojovací součásti

ČSN EN 12094-9 (389231)
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 9: Požadavky a zkušební metody pro speciální hlásiče požáru