Třída 3861 - Plyn, jakost, čištění

Zobrazit obsah třídy 38 - Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN ISO 13686 (386101) - leden 2014 aktuální vydání

Zemní plyn - Označování kvality

550 Kč

ČSN EN ISO 15112 (386102) - září 2019 aktuální vydání

Zemní plyn - Stanovení množství energie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 13443 (386110) - únor 2006

Zemní plyn - Standardní referenční podmínky

230 Kč

ČSN EN ISO 15403-1 (386111) - červenec 2008

Zemní plyn - Zemní plyn používaný jako stlačené palivo pro motorová vozidla - Část 1: Stanovení kvality

340 Kč

ČSN EN ISO 12213-1 (386112) - únor 2010 aktuální vydání

Zemní plyn - Výpočet kompresibilitního faktoru - Část 1: Úvod a směrnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 12213-2 (386112) - únor 2010 aktuální vydání

Zemní plyn - Výpočet kompresibilitního faktoru - Část 2: Výpočet z analýzy molárního složení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 12213-3 (386112) - únor 2010 aktuální vydání

Zemní plyn - Výpočet kompresibilitního faktoru - Část 3: Výpočet pomocí fyzikálních vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 15970 (386113) - září 2014

Zemní plyn - Měření vlastností - Objemové vlastnosti: hustota, tlak, teplota a kompresibilitní faktor

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 15971 (386114) - září 2014

Zemní plyn - Měření vlastností - Energetický obsah a Wobbeho číslo

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 16726 +A1 (386120) - leden 2019 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Kvalita zemního plynu - Typ H

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč