Třída 3855 - Plynárny, všeobecně

Zobrazit obsah třídy 38 - Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN ISO 14532 (385500) - říjen 2017 aktuální vydání

Zemní plyn - Slovník

440 Kč

ČSN ISO 7504 (385501) - červenec 2016 aktuální vydání

Analýza plynů - Slovník

340 Kč

ČSN EN ISO 10723 (385503) - květen 2013 aktuální vydání

Zemní plyn - Hodnocení funkčních charakteristik analytických systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 10715 (385504) - květen 2023 aktuální vydání

Zemní plyn - Odběr vzorků plynu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 14111 (385505) - červen 2000

Zemní plyn - Zásady návaznosti v analýze

350 Kč

ČSN EN ISO 19739 (385506) - květen 2006

Zemní plyn - Stanovení sirných sloučenin plynovou chromatografií

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.09t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 6974-1 (385506) - říjen 2012 aktuální vydání

Zemní plyn - Stanovení složení a přidružené nejistoty pomocí plynové chromatografie - Část 1: Obecné směrnice a výpočet složení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.13t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

586 Kč

ČSN EN ISO 6974-2 (385506) - říjen 2012 aktuální vydání

Zemní plyn - Stanovení složení a přidružené nejistoty pomocí plynové chromatografie - Část 2: Výpočty nejistoty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 6974-3 (385506) - září 2019 aktuální vydání

Zemní plyn - Stanovení složení a přidružené nejistoty pomocí plynové chromatografie - Část 3: Přesnost a vychýlení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 6974-4 (385506) - duben 2002

Zemní plyn - Stanovení složení s definovanou nejistotou pomocí plynové chromatografie - Část 4: Stanovení dusíku, oxidu uhličitého a uhlovodíků C1 až C5 a C6+ pro laboratoře a měřicí systém on-line za použití dvou kolon

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 6974-5 (385506) - prosinec 2014 aktuální vydání

Zemní plyn - Stanovení složení a přidružené nejistoty pomocí plynové chromatografie - Část 5: Izotermická metoda pro dusík, oxid uhličitý, uhlovodíky C1 až C5 a uhlovodíky C6+

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 6974-6 (385506) - leden 2006

Zemní plyn - Stanovení složení s definovanou nejistotou pomocí plynové chromatografie - Část 6: Stanovení vodíku, hélia, kyslíku, dusíku, oxidu uhličitého a uhlovodíků C1 až C8 pomocí tří kapilárních kolon

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 6975 (385507) - leden 2006

Zemní plyn - Rozšířená analýza - Metoda plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 16960 (385508) - březen 2015

Zemní plyn - Stanovení sirných sloučenin - Stanovení celkové síry oxidační mikrocoulometrickou metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 20765-1 (385511) - duben 2019

Zemní plyn - Výpočet termodynamických vlastností - Část 1: Vlastnosti plynné fáze pro přepravní a distribuční aplikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 20765-2 (385511) - duben 2019

Zemní plyn - Výpočet termodynamických vlastností - Část 2: Jednofázové vlastnosti (plyn, kapalina a hustá tekutina) pro rozšířený rozsah použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 20765-5 (385511) - listopad 2022

Zemní plyn - Výpočet termodynamických vlastností - Část 5: Výpočet viskozity, Joule-Thomsonova koeficientu a izentropického exponentu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 23874 (385512) - duben 2019

Zemní plyn - Požadavky plynové chromatografie na výpočet rosného bodu uhlovodíků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 13734 (385549) - květen 2014 aktuální vydání

Zemní plyn - Organické sloučeniny používané jako odoranty - Technické požadavky a metody zkoušení

230 Kč

ČSN EN ISO 6141 (385551) - září 2015 aktuální vydání

Analýza plynů - Obsah osvědčení pro kalibrační plynné směsi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

460 Kč

ČSN EN ISO 6143 (385552) - březen 2007

Analýza plynů - Porovnávací metody pro stanovení a kontrolu složení kalibračních plynných směsí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 11541 (385560) - červen 2003

Zemní plyn - Stanovení obsahu vody při vysokém tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 18453 (385566) - červenec 2006

Zemní plyn - Vztah mezi obsahem vody a rosným bodem vody

350 Kč

ČSN EN ISO 6976 (385572) - prosinec 2017 aktuální vydání

Zemní plyn - Výpočet spalného tepla, výhřevnosti, hustoty, relativní hustoty a Wobbeho čísla ze složení

550 Kč

ČSN EN ISO 6327 (385573) - červenec 2008

Analýza plynů - Stanovení rosného bodu vody v zemním plynu - Vlhkoměry s chlazeným kondenzačním povrchem

230 Kč

ČSN EN ISO 6570 (385575) - březen 2005

Zemní plyn - Stanovení obsahu kondenzujících uhlovodíků - Vážková metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 10101-1 (385576) - únor 2023 aktuální vydání

Zemní plyn - Stanovení vody metodou Karl Fischera - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10101-2 (385576) - únor 2023 aktuální vydání

Zemní plyn - Stanovení vody metodou Karl Fischera - Část 2: Objemová metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10101-3 (385576) - březen 2023 aktuální vydání

Zemní plyn - Stanovení vody metodou Karl Fischera - Část 3: Coulometrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 20729 (385577) - červen 2023

Zemní plyn - Stanovení sirných sloučenin - Stanovení celkového obsahu síry metodou ultrafialové fluorescence

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN ISO 6978-1 (385580) - leden 2006

Zemní plyn - Stanovení rtuti - Část 1: Stanovení rtuti chemisorpcí na jódu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 6978-2 (385580) - leden 2006

Zemní plyn - Stanovení rtuti - Část 2: Stanovení rtuti amalgámovou metodou na slitině zlata a platiny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.17t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

370 Kč

ČSN EN ISO 2613-1 (385581) - říjen 2023

Analýza zemního plynu - Obsah křemíku v biometanu - Část 1: Stanovení celkového obsahu křemíku pomocí atomové emisní spektrometrie (AES)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 2610 (385582) - prosinec 2023

Analýza zemního plynu - Biometan - Stanovení obsahu aminů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 2614 (385583) - únor 2024

Analýza zemního plynu - Biometan - Stanovení obsahu terpenů mikro-plynovou chromatografií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16723-1 (385585) - srpen 2017 aktuální vydání

Zemní plyn a biometan pro využití v dopravě a vtláčení do plynovodů na zemní plyn - Část 1: Specifikace biometanu pro vtláčení do plynovodů na zemní plyn

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.17t

360 Kč

ČSN EN 16723-2 (385585) - listopad 2018 aktuální vydání

Zemní plyn a biometan pro využití v dopravě a biometan pro vtláčení do plynovodů na zemní plyn - Část 2: Specifikace pohonných hmot

340 Kč
foo