ČSN EN ISO 6974-5 (385506) Aktuální vydání

Zemní plyn - Stanovení složení a přidružené nejistoty pomocí plynové chromatografie - Část 5: Izotermická metoda pro dusík, oxid uhličitý, uhlovodíky C1 až C5 a uhlovodíky C6+

Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

This part of this International Standard describes a gas chromatographic method for the quantitative determination of the content of nitrogen, carbon dioxide and C1 to C5 hydrocarbons individually and a composite C6+ measurement, which represents all hydrocarbons of carbon number 6 and above in natural gas samples. It is applicable to the analysis of gases containing constituents within the working ranges (in mole fraction, %): Nitrogen, N2 (0,1-22); Carbon dioxide, CO2 (0,05-15); Methane, CH4 (34-100); Ethane, C2H6 (0,1-23); Propane, C3H8 (0,05-10); iso-Butane, i-C4H10 (0,01-2,0); n-Butane, n-C4H10 (0,01-2,0); neo-Pentane, neo-C5H12 (0,005-0,35); iso-Pentane, i-C5H12 (0,005-0,35); n-Pentane, n-C5H12 (0,005-0,35); Hexanes +, C6+ (0,005-0,35).

Označení ČSN EN ISO 6974-5 (385506)
Katalogové číslo 96091
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 12. 2014
Datum účinnosti 1. 1. 2015
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál)
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963960913
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 6974-5 (385506) z dubna 2002
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 6974-1 (385506)
Zemní plyn - Stanovení složení a přidružené nejistoty pomocí plynové chromatografie - Část 1: Obecné směrnice a výpočet složení

ČSN EN ISO 6974-2 (385506)
Zemní plyn - Stanovení složení a přidružené nejistoty pomocí plynové chromatografie - Část 2: Výpočty nejistoty

ČSN EN ISO 6974-3 (385506)
Zemní plyn - Stanovení složení a přidružené nejistoty pomocí plynové chromatografie - Část 3: Přesnost a vychýlení

ČSN EN ISO 6974-4 (385506)
Zemní plyn - Stanovení složení s definovanou nejistotou pomocí plynové chromatografie - Část 4: Stanovení dusíku, oxidu uhličitého a uhlovodíků C1 až C5 a C6+ pro laboratoře a měřicí systém on-line za použití dvou kolon

ČSN EN ISO 6974-6 (385506)
Zemní plyn - Stanovení složení s definovanou nejistotou pomocí plynové chromatografie - Část 6: Stanovení vodíku, hélia, kyslíku, dusíku, oxidu uhličitého a uhlovodíků C1 až C8 pomocí tří kapilárních kolon