ČSN EN 15198 (389695)

Metodika hodnocení rizika vznícení pro neelektrická zařízení a součásti určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

ČSN EN 15198 Metodika hodnocení rizika vznícení pro neelektrická zařízení a součásti určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma stanoví základní metodiku použitou pro dosažení bezpečnosti zařízení určeného pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Opatření, uvedená v této normě jsou určena pro konstruktéry. Rovněž stanoví strategii pro tvůrce norem. Norma stanoví postup a informace nutné pro provedení hodnocení rizika vznícení pro návrh zařízení nebo součásti. a uvádí rady pro provedení rozhodnutí o kategorii zařízení, neuvádí však prostředky pro ověření shody zařízení s kategorií zařízení.
Norma se nezabývá specifickými metodami analýzy, souvisejícími s hodnocením rizika vznícení ani specifickými požadavky pro kategorii zařízení. Norma popisuje metodiku hodnocení rizika vznícení.
Neplatí pro zařízení s potenciálně výbušnou atmosférou uvnitř zařízení za normálních provozních podmínek, které nemá rozhraní s vnější potenciálně výbušnou atmosférou.
Platí pro všechny kategorie zařízení podle EN 13463-1.
Postup pro hodnocení rizika vznícení nevylučuje závazné podmínky pro instalaci, pokud je zařízení nebo součást uváděno do provozu uživatelem.

Označení ČSN EN 15198 (389695)
Katalogové číslo 80800
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 4. 2008
Datum účinnosti 1. 5. 2008
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963808000
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo