ČSN EN 1127-1 ed. 3 (389622) Aktuální vydání

Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika

ČSN EN 1127-1 ed. 3 Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 1127 - 1 ed. 3

Tento dokument stanoví metody pro identifikaci a hodnocení nebezpečných situací vedoucích k výbuchu a odpovídající projektová a konstrukční opatření pro požadovanou bezpečnost. Toho je dosaženo:
- hodnocením rizik;
- snížením rizika.
Bezpečnosti zařízení, ochranných systémů a součástí může být dosaženo odstraněním nebezpečí a/nebo omezením rizik, tj.:
a) vhodným návrhem (bez použití bezpečnostních ochranných zařízení);
b) bezpečnostními ochrannými zařízeními;
c) informacemi pro použití;
d) jakýmikoliv jinými preventivními opatřeními.
Opatření podle a) (preventivní) a b) (ochranná) proti výbuchům jsou uvedena v kapitole 6 této normy; opatření proti výbuchům podle c) jsou uvedena v kapitole 7 této normy. Opatření podle d) nejsou v této evropské normě popsána. Tato opatření jsou uvedena v kapitole 6 normy EN ISO 12100:2010.
Preventivní a ochranná opatření popsaná v této evropské normě nebudou poskytnout požadovanou úroveň bezpečnosti, pokud zařízení, ochranné systémy a součásti nebudou provozovány v rozsahu jejich předpokládaného použití a pokud jejich instalace a údržba není prováděna podle příslušných předpisů nebo požadavků.
Tento dokument specifikuje obecné metody pro navrhování a konstrukci tak, aby pomáhala konstruktérům a výrobcům v dosažení ochrany proti výbuchu při navrhování zařízení, ochranných systémů a součástí.

Označení ČSN EN 1127-1 ed. 3 (389622)
Katalogové číslo 509914
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 4. 2020
Datum účinnosti 1. 5. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8596135099146
Tato norma nahradila ČSN EN 1127-1 ed. 3 (389622) z ledna 2020
ČSN EN 1127-1 ed. 2 (389622) z ledna 2012
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1127-2 (389622)
Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 2: Základní koncepce a metodika pro doly

foo