ČSN EN 16009 (389692)

Bezplamenná zařízení pro odlehčení výbuchu

Objednat


Cena: 250 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma uvádí požadavky pro bezplamenné zařízení pro odlehčení výbuchu použité pro ochranu nádob proti hlavním účinkům výbuchu v nádobě, vznikající při rychlém hoření rozvířeného prachu, par nebo plynu, skladovaného v nádrži. Obsahuje požadavky pro navrhování, kontroly, zkoušení, označování, dokumentaci a balení. Platí pro bezplamenné zařízení pro odlehčení výbuchového tlaku, která jsou uváděna na trh jako autonomní ochranné systémy.
Zařízení pro odlehčení výbuchu jsou bezpečnostní zařízení, která se skládají z membrán citlivých na tlak, a která jsou upevněna a tvoří součást chráněné konstrukce. Jsou navržena tak, aby zapůsobila v případě výbuchu při stanovené hodnotě tlaku tak, aby se okamžitě otevřela odlehčovací plocha dostatečná pro zajištění, aby maximální tlak dosažený při výbuchu v nádobě nepřekročil její konstrukční tlakovou odolnost, na kterou je navržena.
Bezplamenné zařízení pro odlehčení výbuchu se obvykle skládá ze zařízení pro odlehčení výbuchu v kombinaci prvky pro hašení plamene tak, aby bylo vyloučeno přenesení plamenů do jeho okolí. Jsou používána tak, aby bylo možno odlehčit výbuch v situacích, kde by nebezpečí od plamenů a tlaku v důsledku odlehčení výbuchu mohlo poranit osoby nebo poškodit konstrukce.
Použití a specifikace zařízení pro odlehčení výbuchu je pro ochranu proti výbuchu prachu popsáno v ČSN EN 14491 a pro ochranu proti výbuchu plynu v ČSN EN 14994.
Norma platí pro bezplamenné odlehčovací zařízení jak pro výbuchy prachů tak i plynů.
Norma neobsahuje podrobnosti pro vyloučení zdrojů iniciace souvisejícími s detekčními zařízeními nebo jinými částmi bezplamenného odlehčovacích zařízení.

Označení ČSN EN 16009 (389692)
Katalogové číslo 89911
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 2012
Datum účinnosti 1. 2. 2012
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963899114
Změny a opravy Oprava 1 7.20t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo