ČSN EN 15188 (389605) Aktuální vydání

Stanovení chování nahromaděného prachu z hlediska samovolného vznícení

ČSN EN 15188 Stanovení chování nahromaděného prachu z hlediska samovolného vznícení
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma stanoví postupy pro analýzu a hodnocení nutné pro stanovení teplot samovznícení (TSI) hořlavých prachů nebo granulovaných materiálů v závislosti na objemu, na základě zkoušek uložení v horké peci při konstantní teplotě. Tato specifická zkušební metoda je použitelná pro jakékoliv pevné materiály, pro které platí teorie termální exploze podle A.2 (tzn., že není omezena pouze na oxidačně nestabilní materiály).
Tato stanovená metoda je použitelná pro jakýkoliv prach nebo granulovaný materiál, který primárně reaguje s kyslíkem ze vzduchu. Z bezpečnostních důvodů, se tato zkouška nepoužívá pro materiály smíchané s pevnými / kapalnými oxidanty (například střelným prachem, impregnaci dřeva s kapalným kyslíkem) nebo materiály, které mohou podléhat prudké ne-oxidační reakci (například peroxidy, výbušniny). Pro konkrétní případy, mohou však být některé typy materiálů, které podléhají ne-oxidačním reakcím (například pomalé exotermické rozkladné reakce) zkoušeny, za předpokladu, že jsou přijata dodatečná ochranná opatření. Pokud existují jakékoliv pochybnosti o existenci nebezpečí v důsledku vlastností zkoušeného materiálu (například toxicitě nebo výbušnosti), je třeba vyhledat radu experta.
Tato norma neplatí pro vznícení prachu ve vrstvě nebo objemového pevného materiálu za podmínek provzdušňování (například sušení ve fluidním loži).

Označení ČSN EN 15188 (389605)
Katalogové číslo 512706
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 8. 2021
Datum účinnosti 1. 9. 2021
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8596135127061
Tato norma nahradila ČSN EN 15188 (389605) z července 2021
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo