TNI CEN/TR 16793 (389672) Aktuální vydání

Návod pro výběr, aplikaci a použití protiexplozních pojistek

Objednat


Cena: 370 Kč
včetně 0 % DPH
ks

Anotace obsahu normy

Tato technická zpráva je zaměřena především na osoby, které jsou odpovědny za bezpečný návrh a provoz instalace a zařízení, která používají hořlavé kapaliny, páry nebo plyny.
Tento dokument platí jak pro průmyslové, tak i důlní aplikace.
Tento dokument popisuje možná nebezpečí a uvádí návrhy na ochranu proti těmto nebezpečím pomocí použití protiexplozních pojistek.
Tento dokument uvádí nějaké návody pro výběr protiexplozních pojistek podle EN ISO 16852 pro různé běžné situace a uvádí nejlepší postupy pro instalaci a údržbu těchto protiexplozních pojistek.

Označení TNI CEN/TR 16793 (389672)
Katalogové číslo 505250
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 7. 2018
Datum účinnosti 1. 8. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8596135052509
Změny a opravy Oprava 1 3.19t
Tato norma nahradila TNI CEN/TR 16793 (389672) z června 2016
foo