ČSN EN ISO 16852 (389671) Aktuální vydání

Protiexplozní pojistky - Funkční požadavky, zkušební metody a omezení použití

ČSN EN ISO 16852 Protiexplozní pojistky - Funkční požadavky, zkušební metody a omezení použití
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma stanovuje požadavky na protiexplozní pojistky, které zabraňují přenesení plamene, pokud je přítomna výbušná směs plynu se vzduchem nebo par se vzduchem. Touto normou se stanoví jednotné principy pro klasifikaci, základní konstrukci a informace pro použití, včetně označování protiexplozních pojistek a stanovují se zkušební metody pro ověřování bezpečnostních požadavků a stanovení mezí pro bezpečné používání.
Tato mezinárodní norma platí pro tlaky od 80 do 160 kPa a teploty -20 až +150 °C.
POZNÁMKA 1 - Pro protiexplozní pojistky s provozními podmínkami v rozsahu této normy, které jsou však mimo atmosférické podmínky, viz 7.4.
POZNÁMKA 2 - Při navrhování a zkoušení protiexplozních pojistek pro provoz za podmínek odlišných od výše stanovených, může být tato norma použita jako návod. Doporučují se však dodatečné zkoušky, týkající se především předpokládaných podmínek použití. Je to zvlášť důležité, pokud jsou použity vysoké teploty a tlaky. Pro tyto případy může být nutné upravit zkušební směsi.
POZNÁMKA 3 - Existuje další norma IMO MSC/Circ. 677 pro námořní aplikace (International Maritime Organization).
Tato mezinárodní norma neplatí pro dále uvedené případy:
- vnější bezpečnostní zařízení pro měření a hlídání, která mohou být vyžadována pro udržení provozních podmínek ve stanovených bezpečných mezích;
POZNÁMKA 4 - Zabudovaná zařízení pro měření a řízení, jako jsou zabudované snímače teploty a plamene, a rovněž i části, které se například úmyslně roztaví (uchycovací kolík), odfouknou (kryt proti počasí) nebo ohnou (bimetalový pásek) jsou v rozsahu platnosti této mezinárodní normy.
- protiexplozní pojistky použité pro výbušné směsi plynů a par, které mají sklon k samovolnému rozkladu (jako je acetylén) nebo jsou chemicky nestabilní;
- protiexplozní pojistky použité pro sirouhlík z důvodů jeho speciálních vlastností;
- protiexplozní pojistky použité pro směsi plynů nebo par jiné než se vzduchem (například vyšší poměr kyslíku k dusíku, chlór jako okysličovadlo, apod.);
- zkušební postupy pro protiexplozní pojistky vznětových spalovacích motorů.
- rychlouzavírací ventily, zařízení pro potlačení výbuchu a další systémy pro oddělení výbuchu.

Označení ČSN EN ISO 16852 (389671)
Katalogové číslo 504006
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 2. 2018
Datum účinnosti 1. 3. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8596135040063
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 16852 (389671) z května 2017
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo