ČSN EN 15233 (389696)

Metodika hodnocení funkční bezpečnosti ochranných systémů určených pro prostředí s nebezpečím výbuchu

ČSN EN 15233 Metodika hodnocení funkční bezpečnosti ochranných systémů určených pro prostředí s nebezpečím výbuchu
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma stanoví postup a informace nutné pro provedení hodnocení funkční bezpečnosti pro návrh ochranných systémů.
Účelem je pomoc technickým normalizačním komisím, odpovědným za specifické druhy ochranných systémů, při přípravě bezpečnostních norem. Tyto normy by měly být co nejjednotnější a měly by mít základní koncepci hodnocení funkční bezpečnosti v souladu s touto normou.
Norma nezahrnuje identifikaci možných zdrojů iniciace.
Zabývá se pouze funkčními vlastnostmi ochranných systémů, tj. nebezpečím v důsledku selhání, tzn. že falešné zapůsobení je vyloučeno.
Norma nestanovuje specifické metody pro analýzu poruchových podmínek, ani specifické požadavky pro daný typ ochranného systému (viz ČSN EN 1127-1). Stanoví metodiku pro hodnocení funkční bezpečnosti a uvádí rady pro rozhodování pro všechny typy ochranných systémů, které jsou uvedeny ve EU směrnici 94/9/EC, neuvádí však prostředky pro ověření shody daného typy ochranného systému.

Označení ČSN EN 15233 (389696)
Katalogové číslo 80812
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 4. 2008
Datum účinnosti 1. 5. 2008
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963808123
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo