ČSN EN ISO/IEC 80079-38 (389641)

Výbušné atmosféry - Část 38: Zařízení a součásti pro výbušné atmosféry v podzemních dolech

ČSN EN ISO/IEC 80079-38 Výbušné atmosféry - Část 38: Zařízení a součásti pro výbušné atmosféry v podzemních dolech
10 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 675 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma stanoví požadavky na ochranu proti výbuchu pro návrh, konstrukci, hodnocení a informace pro použití (údržbu, opravy, označování) zařízení, která mohou být samostatná nebo tvořit sestavu.
Zahrnuje stroje a systémy a také součásti určené pro použití v dolech s výskytem výbušné atmosféry důlního plynu a/nebo hořlavého prachu. Standardní atmosférické podmínky (týkající se výbuchových vlastností atmosféry), za kterých se předpokládá činnost zařízení, jsou:
- teplota -20 °C až +60 °C
- tlak 80 kPa (0,8 bar) až 110 kPa (1,1 bar); a
- vzduch s normálním obsahem kyslíku, obvykle 21 % objemových.
Tato norma platí pro zařízení a součásti s úrovni EPL Mb, které mají být použity ve výbušných atmosférách obsahujících methan a/nebo hořlavý prach.
POZNÁMKA 1 - V některých zemích mohou být rozdíly v klasifikaci, například úroveň Mb je obdobná kategorii M2 v Evropské unii.
Pro zařízení a součásti s úrovní EPL Ma platí požadavky této normy a ISO 80079-36 a IEC 60079-0.
POZNÁMKA 2 - Norma s dodatečnými požadavky pro úroveň Ma se připravuje.
U zařízení je nezbytné zohlednit vnější podmínky, které mohou ovlivňovat nebezpečí a z nich vyplývající ochranná opatření. Tato opatření mohou zahrnovat větrání, detekci nebo odsávaní (degazaci) plynu.
Tato norma pojednává také o prevenci vznícení výbušné atmosféry v důsledku hoření (nebo doutnání) hořlavých materiálů, jako jsou vlákna tkaniny, plastové "O" kroužky, pryžová těsnění, mazací oleje nebo tuky, použité v konstrukci zařízení, pokud tyto položky mohou být zdrojem vznícení. Například, mechanická porucha ložisek rotujících hřídelí může vést k třecímu teplu, které vznítí jeho plastovou klec, plastové těsnění nebo mazací tuk.
Podrobné požadavky a zkušební postupy pro ochranu dopravníkových pásů proti hoření nejsou součástí této normy.

Označení ČSN EN ISO/IEC 80079-38 (389641)
Katalogové číslo 502388
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 5. 2017
Datum účinnosti 1. 6. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8596135023882
Změny a opravy A1 11.18t
Tato norma nahradila ČSN EN 1710 +A1 (443001) z října 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN ISO 80079-36 (389641)
Výbušné atmosféry - Část 36: Neelektrická zařízení pro výbušné atmosféry - Základní metody a požadavky

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO/IEC 80079-20-1 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 20-1: Materiálové vlastnosti pro klasifikaci plynů a par - Zkušební metody a data

ČSN EN ISO/IEC 80079-20-2 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 20-2: Materiálové vlastnosti - Zkušební metody pro hořlavé prachy

ČSN EN ISO/IEC 80079-34 ed. 2 (389621)
Výbušné atmosféry - Část 34: Aplikace systémů managementu kvality pro výrobu Ex produktů

ČSN EN ISO 80079-36 (389641)
Výbušné atmosféry - Část 36: Neelektrická zařízení pro výbušné atmosféry - Základní metody a požadavky

ČSN EN ISO 80079-37 (389641)
Výbušné atmosféry - Část 37: Neelektrická zařízení pro výbušné atmosféry - Neelektrické typy ochrany bezpečnou konstrukcí "c", hlídání iniciačních zdrojů "b", kapalinový závěr "k"

foo