ČSN EN ISO 80079-37 (389641)

Výbušné atmosféry - Část 37: Neelektrická zařízení pro výbušné atmosféry - Neelektrické typy ochrany bezpečnou konstrukcí "c", hlídání iniciačních zdrojů "b", kapalinový závěr "k"

ČSN EN ISO 80079-37 Výbušné atmosféry - Část 37: Neelektrická zařízení pro výbušné atmosféry - Neelektrické typy ochrany bezpečnou konstrukcí "c", hlídání iniciačních zdrojů "b", kapalinový závěr "k"
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 570 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma stanovuje požadavky pro navrhování a konstrukci neelektrických zařízení určených pro použití ve výbušných atmosférách, která jsou chráněna typem ochrany bezpečnou konstrukcí "c", hlídáním iniciačních zdrojů "b" a kapalinovým závěrem "k".
Tato norma doplňuje a modifikuje požadavky ISO 80079-36. Pokud jsou požadavky této normy v rozporu s požadavky ISO 80079-36, mají přednost požadavky uvedené v této normě.
Typy ochrany "c", "k" a "b" nejsou pro skupinu zařízení I, EPL Ma použitelné bez dodatečných ochranných opatření.
Typy ochrany proti vznícení popsané v této normě mohou být použit samostatně nebo v kombinaci s jinými typy ochrany proti vznícení tak, aby byly splněny požadavky pro skupinu I, skupinu II nebo skupinu III v závislosti na hodnocení nebezpečí vznícení podle ISO 80079-36.

Označení ČSN EN ISO 80079-37 (389641)
Katalogové číslo 500741
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 9. 2016
Datum účinnosti 1. 10. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8596135007417
Změny a opravy Oprava 1 2.19t
Tato norma nahradila ČSN EN 13463-8 (389641) z února 2005
ČSN EN 13463-6 (389641) z prosince 2005
ČSN EN 13463-5 ed. 2 (389641) z ledna 2012
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN ISO 80079-36 (389641)
Výbušné atmosféry - Část 36: Neelektrická zařízení pro výbušné atmosféry - Základní metody a požadavky

ČSN EN 14986 ed. 2 (389650)
Konstrukce ventilátorů pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 80079-36 (389641)
Výbušné atmosféry - Část 36: Neelektrická zařízení pro výbušné atmosféry - Základní metody a požadavky

ČSN EN ISO/IEC 80079-38 (389641)
Výbušné atmosféry - Část 38: Zařízení a součásti pro výbušné atmosféry v podzemních dolech

foo