ČSN EN 14797 (389691)

Zařízení pro odlehčení výbuchu

ČSN EN 14797 Zařízení pro odlehčení výbuchu
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma stanoví požadavky pro odlehčovací zařízení, používaná pro ochranu nádob proti hlavním účinkům výbuchu v nádobě, vznikající při rychlém hoření rozvířeného prachu, par nebo plynu, skladovaného v nádrži. Obsahuje požadavky pro navrhování, kontroly, zkoušení, označování, dokumentaci a balení. Norma platí pro zařízení pro odlehčení tlaku, která jsou uváděna na trh jako autonomní ochranné systémy.
Zařízení pro odlehčení výbuchu jsou bezpečnostní zařízení, která se skládají z membrán citlivých na tlak, a které jsou upevněna a tvoří součást chráněné konstrukce a jsou navržena tak, aby zapůsobila v případě výbuchu při stanovené nízké hodnotě tlaku tak, aby se okamžitě otevřela odlehčovací plocha dostatečná pro zajištění, aby maximální tlak dosažený při výbuchu v nádobě nepřekročil její konstrukční tlakovou odolnost.
Použití a specifikace zařízení pro odlehčení výbuchu je pro ochranu proti výbuchu prachu popsáno v ČSN EN 14491 a pro ochranu proti výbuchu plynu v ČSN EN 14994. Použití odlehčovacích zařízení podle této evropské normy na potrubích a jiné použití, než je popsáno v ČSN EN 14491 nebo ČSN EN 14994 je nutno pečlivě ohodnotit a kde je to vhodné, jejich správné použití má být potvrzeno zkouškami.
Bezplamenná zařízení pro odlehčení výbuchu zabraňují přenesení plamenů do jeho okolí. Jsou používána tak, aby bylo možno odlehčit výbuch v situacích, kde není přijatelné nebezpečí od plamenů v důsledku odlehčení výbuchu. Pro bezplamenná zařízení pro odlehčení výbuchu platí samostatná norma.
Norma neobsahuje podrobnosti pro vyloučení zdrojů iniciace souvisejícími z detekčními zařízeními nebo jinými částmi odlehčovacích zařízení.

Označení ČSN EN 14797 (389691)
Katalogové číslo 79159
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 8. 2007
Datum účinnosti 1. 9. 2007
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963791593
Tato norma nahradila ČSN 69 2502 (692502) z ledna 1994
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo