ČSN 69 2502 (692502) Zrušená norma

Pojistné membrány. Membrány pro uvolnění tlaku při výbuchu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Čl.4.2, 5.2, 5.3, této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazné v rozsahu působnosti Českého úřadu bezpečnosti práce na základě jeho požadavku. Tato norma stanoví požadavky na konstrukci, provoz a zkoušení pojistných membránových zařízení, určených pro ochranu provozních a technologických zařízení, nádob, potrubních tras apod., u kterých hrozí nebezpečí výbuchu hořlavých průmyslových prachů. Přiměřeně lze tuto normu použít i pro konstrukci, provoz a zkoušení pojistných membránových zařízení, určených pro ochranu provozních a technologických zařízení, nádob, potrubních tras apod., u kterých hrozí nebezpečí výbuchu hořlavých plynů a par. Požadavky této normy platí i pro konstrukci, provoz a zkoušení explozních klapek. Vedle obvyklých technických požadavků jsou normalizovány požadavky na použití (kap. 4), instalaci (kap. 5), uvolňovací plochu (kap. 6), na informace, které mají být dodány uživatelem (kap. 7) a pro zkoušky (kap. 8 až 10). ČSN 69 2502 byla vydána v lednu 1994.

Označení ČSN 69 2502 (692502)
Katalogové číslo 15324
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 1994
Datum účinnosti 1. 2. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963153247
Norma byla zrušena k 1. 9. 2007
a nahrazena ČSN EN 14797 (389691)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 69 25 02
  • ČSN 692502
  • ČSN 69 25 02 : 1994
  • ČSN 692502:1994
  • ČSN 69 2502:1994