ICS 23.020.30 - Tlakové nádoby, lahve na plyny

ČSN 01 4031 (014031) - říjen 1981

Závity bočních přípojek uzavíracích ventilů lahví na plyny

65 Kč

ČSN 01 4042 (014042) - říjen 1981

Kuželový závit ventilů a lahví na plyny

190 Kč

ČSN 01 8014 (018014) - březen 1974

Tabulky k označování prostorů s tlakovými nádobami na plyny

65 Kč

ČSN 07 8122 (078122) - duben 1965

Tlakové nádoby ručních postřikovačů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 9.78t

157 Kč

ČSN EN 12542 (078212) - únor 2021 nové vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Stabilní svařované ocelové válcové tlakové nádoby sériově vyráběné pro skladování zkapalněného uhlovodíkového plynu (LPG) o objemu nejvýše 13 m3 - Konstrukce a výroba

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 10286 (078301) - říjen 2016 aktuální vydání

Lahve na plyny - Terminologie

550 Kč

ČSN EN ISO 14456 (078302) - duben 2017

Lahve na plyny - Vlastnosti plynů a příslušné klasifikační kódy (FTSC)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.19t

465 Kč

ČSN 07 8304 (078304) - leden 2011 aktuální vydání

Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 12.15t, Oprava 1 11.17t

392 Kč

ČSN 07 8305 (078305) - leden 1976

Kovové tlakové nádoby k dopravě plynu. Technická pravidla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 12.78, Zb 1.80, Zc 8.84, Zd 11.88, Ze 2.91, Z6 10.91, Z7 4.95, Z8 12.97t, Z9 1.00t

634 Kč

ČSN EN 720-1 (078310) - říjen 2000

Lahve na přepravu plynů - Plyny a plynné směsi - Část 1: Vlastnosti čistých plynů

230 Kč

ČSN EN ISO 11621 (078315) - srpen 2006

Lahve na přepravu plynů - Postupy pro změnu plynu během používání

230 Kč

ČSN EN ISO 25760 (078317) - leden 2016

Lahve na plyny - Provozní postupy pro bezpečnou demontáž ventilů z lahví na plyny

230 Kč

ČSN EN 13720 (078318) - únor 2003

Lahve na přepravu plynů - Podmínky plnění acetylenových baterií vozidel

190 Kč

ČSN EN ISO 11372 (078319) - červen 2012

Lahve na plyny - Lahve na acetylen - Podmínky plnění a kontrola během plnění

230 Kč

ČSN EN ISO 3807 (078320) - březen 2014

Lahve na plyny - Lahve na acetylen - Základní požadavky a zkoušení typu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.15t

370 Kč

ČSN EN 1919 (078322) - březen 2001

Lahve na přepravu plynů - Lahve na zkapalněné plyny (kromě acetylenu a LPG) - Kontrola během plnění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1920 (078323) - březen 2001

Lahve na přepravu plynů - Lahve na stlačené plyny (kromě acetylenu) - Kontrola během plnění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 13088 (078324) - červen 2013

Lahve na plyny - Svazky lahví na acetylen - Podmínky plnění a kontrola během plnění

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.21t

355 Kč

ČSN EN 13096 (078326) - listopad 2004 aktuální vydání

Lahve na přepravu plynů - Podmínky plnění plynů do nádob - Jednotlivé složky plynů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.07t

370 Kč

ČSN EN 13099 (078327) - listopad 2004 aktuální vydání

Lahve na přepravu plynů - Podmínky plnění směsí plynů do nádob

340 Kč

ČSN EN ISO 11439 (078339) - leden 2014 aktuální vydání

Lahve na plyny - Vysokotlaké lahve na zemní plyn používaný jako palivo v motorových vozidlech

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.14t

610 Kč

ČSN ISO 19078 (078340) - červenec 2015

Lahve na plyn - Kontrola instalace lahve a revize vysokotlakých lahví instalovaných ve vozidlech pro uložení zemního plynu používaného jako palivo v motorových vozidlech

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 14894 (078400) - listopad 2013 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Značení lahví a tlakových sudů

230 Kč

ČSN P CEN/TS 16769 (078401) - listopad 2019

Zařízení a příslušenství na LPG - Terminologie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 14427 (078427) - leden 2015 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné plně ovinuté kompozitové lahve na přepravu LPG - Návrh a konstrukce

550 Kč

ČSN EN 13109 (078435) - červenec 2011 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Tlakové zásobníky a sudy na LPG - Likvidace

230 Kč

ČSN EN 13110 +A1 (078439) - červenec 2017 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné svařované hliníkové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Návrh a konstrukce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 14140 (078442) - červenec 2015 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné svařované ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Alternativní návrh a konstrukce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.15t

570 Kč

ČSN EN 12805 (078451) - březen 2003

Části motorových vozidel na LPG - Zásobníky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

ČSN EN 13365 (078454) - březen 2003

Lahve na přepravu plynů - Svazky lahví pro stálé a pod tlakem rozpuštěné plyny (kromě acetylenu) - Kontrola během plnění

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

190 Kč

ČSN EN 13385 (078455) - březen 2003

Lahve na přepravu plynů - Baterie ve vozidlech pro stálé a pod tlakem rozpuštěné plyny (kromě acetylenu) - Kontrola během plnění

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

190 Kč

ČSN EN 14893 (078458) - listopad 2014 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Svařované ocelové tlakové sudy k přepravě zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) o objemu od 150 litrů do 1 000 litrů

550 Kč

ČSN EN 1089-3 (078500) - únor 2012 aktuální vydání

Lahve na přepravu plynů - Označování lahví na plyny (vyjma LPG) - Část 3: Barevné značení

230 Kč

ČSN EN ISO 7225 (078501) - prosinec 2007

Lahve na přepravu plynů - Bezpečnostní nálepky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.13t

405 Kč

ČSN EN ISO 21007-1 (078512) - únor 2006

Plynové lahve - Identifikace a značení s použitím vysokofrekvenční technologie - Část 1: Referenční struktura a terminologie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21007-2 (078512) - červenec 2016 aktuální vydání

Lahve na plyny - Identifikace a značení s použitím vysokofrekvenční technologie - Část 2: Číslovací schémata pro vysokofrekvenční identifikaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ISO 4705 (078516) - prosinec 1997

Znovuplnitelné ocelové bezešvé láhve na plyny

350 Kč

ČSN EN 12816 (078519) - červenec 2011 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné lahve na přepravu LPG - Likvidace

190 Kč

ČSN EN ISO 13341 (078520) - květen 2011 aktuální vydání

Lahve na přepravu plynů - Montáž ventilů na lahve na plyn

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.15t

255 Kč

ČSN EN 1964-3 (078521) - leden 2001

Lahve na přepravu plynů - Technické podmínky pro navrhování a konstrukci znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví na plyny s vodním objemem od 0,5 litru do 150 litrů včetně - Část 3: Bezešvé ocelové lahve vyrobené z korozivzdorných ocelí s hodnotami Rm nižšími než 1100 MPa

440 Kč

ČSN ISO 9809-4 (078521) - březen 2018

Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezešvé ocelové lahve na plyny - Návrh, konstrukce a zkoušení - Část 4: Lahve z korozivzdorné oceli s hodnotou Rm menší než 1 100 MPa

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 13293 (078523) - květen 2003

Lahve na přepravu plynů - Technické podmínky pro navrhování a konstrukci znovuplnitelných bezešvých lahví na plyny z normalizačně žíhaných uhlíko-manganových ocelí s vodním objemem do 0,5 litru včetně pro stlačené, zkapalněné a pod tlakem rozpuštěné plyny a do 1 litru včetně pro oxid uhličitý

440 Kč

ČSN EN ISO 7866 (078524) - únor 2013

Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezešvé lahve na plyny z hliníkových slitin - Návrh, konstrukce a zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.14t, A1 7.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

800 Kč

ČSN EN ISO 11120 (078525) - leden 2016 aktuální vydání

Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezešvé ocelové velkoobjemové lahve s vodním objemem mezi 150 l a 3 000 l - Návrh, konstrukce a zkoušení

440 Kč

ČSN EN 13322-1 (078526) - říjen 2003

Lahve na přepravu plynů - Znovuplnitelné ocelové svařované lahve na plyny - Návrh a konstrukce - Část 1: Uhlíkové oceli

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.06t

505 Kč

ČSN EN 13322-2 (078526) - říjen 2003

Lahve na přepravu plynů - Znovuplnitelné ocelové svařované lahve na plyny - Návrh a konstrukce - Část 2: Nerezavějící oceli

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.07t

505 Kč

ČSN EN 12862 (078527) - květen 2001

Lahve na přepravu plynů - Technické podmínky pro výpočet a konstrukci znovuplnitelných svařovaných lahví na plyny z hliníkových slitin

550 Kč

ČSN EN 14208 (078528) - listopad 2004

Lahve na přepravu plynů - Technické podmínky pro svařované ocelové tlakové sudy na plyny o objemu do 1 000 litrů včetně - Návrh a konstrukce

440 Kč

ČSN EN ISO 11623 (078529) - listopad 2016 aktuální vydání

Lahve na plyny - Konstrukce z kompozitních materiálů - Periodická kontrola a zkoušení

350 Kč

ČSN EN 14876 (078530) - srpen 2007

Lahve na přepravu plynů - Periodická kontrola a zkoušení svařovaných ocelových tlakových sudů

Norma bude zrušena k 1. říjnu 2021.

340 Kč

ČSN EN 1802 (078532) - říjen 2002

Lahve na přepravu plynů - Periodická kontrola a zkoušení bezešvých lahví z hliníkových slitin

440 Kč

ČSN EN 1803 (078533) - říjen 2002

Lahve na přepravu plynů - Periodická kontrola a zkoušení svařovaných lahví z uhlíkových ocelí

340 Kč

ČSN EN 1968 (078534) - říjen 2002

Lahve na přepravu plynů - Periodická kontrola a zkoušení bezešvých ocelových lahví

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.06t

505 Kč

ČSN EN 12245 +A1 (078535) - červenec 2012 aktuální vydání

Lahve na přepravu plynů - Plně ovinuté kompozitové lahve

440 Kč

ČSN EN ISO 22435 (078535) - únor 2008

Lahve na plyny - Ventily lahví se zabudovanými redukčními ventily - Požadavky a zkoušení typu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.13t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

780 Kč

ČSN EN 12257 (078536) - říjen 2002

Lahve na přepravu plynů - Bezešvé, částečně ovinuté kompozitové lahve

350 Kč

ČSN EN 14638-1 (078538) - leden 2007

Lahve na přepravu plynů - Znovuplnitelné ocelové svařované nádoby s objemem nepřekračujícím 150 litrů - Část 1: Ocelové lahve svařované z austenitických nerezavějících ocelí vyráběné experimentálními metodami k oprávnění návrhu

350 Kč

ČSN EN 14638-3 (078538) - duben 2011

Lahve na přepravu plynů - Znovuplnitelné svařované nádoby o objemu nejvýše 150 litrů - Část 3: Svařované lahve z uhlíkové oceli vyrobené podle návrhu podloženého experimentálními metodami

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.12t

370 Kč

ČSN EN ISO 16148 (078539) - listopad 2016 aktuální vydání

Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezešvé ocelové lahve na plyny a velkoobjemové lahve na plyny - Zkoušení akustickou emisí (AT) a následné zkoušení ultrazvukem (UT) při periodické kontrole a zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.20t

475 Kč

ČSN EN ISO 10462 (078542) - srpen 2014

Lahve na plyny - Lahve na acetylen - Periodická kontrola a údržba

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.19t, A1 2.20t

485 Kč

ČSN EN 16753 (078543) - prosinec 2016

Lahve na plyny - Periodická kontrola a zkoušení znovuplnitelných bezešvých ocelových velkoobjemových lahví na stlačené plyny, s vodním objemem od 150 l do 3 000 l, prováděné in situ (bez demontáže)

340 Kč

ČSN EN 12205 (078545) - březen 2002

Lahve na přepravu plynů - Kovové lahve na plyny pro jedno použití

340 Kč

ČSN EN ISO 11118 (078546) - květen 2016

Nádoby na plyny - Jednorázové kovové nádoby na plyny - Specifikace a metody zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

670 Kč

ČSN EN 16509 (078547) - duben 2015

Lahve na přepravu plynů - Malé ocelové lahve na jedno použití, o objemu nejvýše 120 ml, k přepravě stlačených nebo zkapalněných plynů (kompaktní lahve) - Návrh, konstrukce, plnění a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 07 8600 (078600) - květen 1987

Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily pro nádoby na plyny. Rozdělení

125 Kč

ČSN 07 8601 (078601) - květen 1987

Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily pro láhve na plyny s plnicím přetlakem do 15 MPa. Všeobecná ustanovení

125 Kč

ČSN 07 8602 (078602) - květen 1987

Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily pro láhve na plyny s plnicím přetlakem do 20 MPa. Všeobecná ustanovení

125 Kč

ČSN EN ISO 15245-1 (078603) - červen 2002

Lahve na přepravu plynů - Válcové závity pro spojení ventilů s lahvemi - Část 1: Specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.13t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

530 Kč

ČSN EN ISO 15245-2 (078603) - červen 2002

Lahve na přepravu plynů - Válcové závity pro spojení ventilů s lahvemi - Část 2: Kontrola měřením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 850 (078607) - září 1998

Lahve na přepravu plynů - Třmenová výstupní ventilová připojení se zajišťovacími kolíky pro medicinální účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
UR 11.98, A1 10.01t

465 Kč

ČSN EN ISO 11114-2 (078609) - listopad 2013 aktuální vydání

Lahve na přepravu plynů - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 2: Nekovové materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11114-3 (078609) - srpen 2011 aktuální vydání

Lahve na přepravu plynů - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 3: Zkouška samovznícení nekovových materiálů v kyslíkové atmosféře

190 Kč

ČSN EN ISO 13340 (078610) - leden 2002

Lahve na přepravu plynů - Ventily lahví na jedno použití (kartuše) - Technické podmínky a prototypové zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 14246 (078611) - leden 2015 aktuální vydání

Lahve na plyny - Ventily lahví - Výrobní zkoušky a kontroly

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.18t

315 Kč

ČSN 07 8612 (078612) - květen 1987

Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily s pojistkou a čepem W 19,2. Rozměry

65 Kč

ČSN 07 8616 (078616) - květen 1987

Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily pro láhve na propan-butan. Rozměry

65 Kč

ČSN 07 8621 (078621) - květen 1987

Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily s pojistkou a čepem W 27,8. Rozměry

65 Kč

ČSN 07 8625 (078625) - květen 1987

Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily se čtyřhranem pro láhve na jedovaté plyny. Rozměry

65 Kč

ČSN 07 8626 (078626) - květen 1987

Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily pro láhve na acetylén. Rozměry

65 Kč

ČSN 07 8627 (078627) - květen 1987

Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily s přírubou pro sudy na chlór. Rozměry

65 Kč

ČSN 07 8628 (078628) - květen 1987

Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily pro láhve na čpavek. Rozměry

65 Kč

ČSN 07 8630 (078630) - květen 1987

Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily pro láhve na oxid dusný. Rozměry

65 Kč

ČSN 07 8631 (078631) - květen 1987

Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily pro láhve na plyny s plnicím přetlakem do 20 MPa. Rozměry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 3.89, Zb 1.90, Zc 4.91t

295 Kč

ČSN EN ISO 12209 (078639) - březen 2014

Lahve na plyny - Výstupní připojení ventilů lahví na plyn pro stlačený vzduch k dýchání

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.17t

530 Kč

ČSN EN ISO 22434 (078640) - září 2011

Lahve na přepravu plynů - Kontrola a údržba ventilů lahví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14513 (078641) - říjen 2005

Lahve na přepravu plynů - Bezpečnostní zařízení s průtržnou membránou (kromě lahví na acetylen)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 10297 (078649) - březen 2015 aktuální vydání

Lahve na plyny - Ventily lahví - Specifikace a zkoušky typu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.15t, A1 3.18t, Oprava 2 7.18t

605 Kč

ČSN EN 14570 (078670) - říjen 2014 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Příslušenství nadzemních a podzemních nádob na LPG

340 Kč

ČSN EN 14276-1 (142020) - září 2020 aktuální vydání

Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel - Část 1: Nádoby - Všeobecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 14276-2 (142020) - září 2020 aktuální vydání

Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel - Část 2: Potrubí - Všeobecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 25 4107 (254107) - listopad 1982

Kalibry pro kuželový závit ventilů a láhví na plyny. Rozměry a tolerance

340 Kč

ČSN EN 764-1 +A1 (690004) - listopad 2019 aktuální vydání

Tlaková zařízení - Část 1: Slovník

440 Kč

ČSN EN 764-2 (690004) - srpen 2012 aktuální vydání

Tlaková zařízení - Část 2: Veličiny, značky a jednotky

125 Kč

ČSN EN 764-4 (690004) - říjen 2015 aktuální vydání

Tlaková zařízení - Část 4: Zpracování technických dodacích podmínek pro kovové materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 764-5 (690004) - prosinec 2015 aktuální vydání

Tlaková zařízení - Část 5: Dokumenty kontroly materiálů a shoda s materiálovou specifikací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 764-7 (690004) - leden 2003

Tlaková zařízení - Část 7: Bezpečnostní systémy pro netopená tlaková zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.05t, Oprava 2 8.07t

390 Kč

ČSN P CEN/TS 764-8 (690004) - únor 2017

Tlaková zařízení a sestavy - Část 8: Tlaková zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 69 0010-1-1 (690010) - říjen 1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 1.1: Základní část. Všeobecná ustanovení a terminologie

125 Kč

ČSN 69 0010-10-1 (690010) - listopad 1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Smaltované nádoby. Část 10.1: Základní požadavky

65 Kč

ČSN 69 0010-11 (690010) - srpen 1996

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 11: Vysokotlaké tlustostěnné nádoby. Technické požadavky

230 Kč

ČSN 69 0010-12 (690010) - listopad 1994

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 12: Kulové tlakové nádoby

340 Kč

ČSN 69 0010-2-1 (690010) - květen 1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 2.1: Kategorizace nádob

65 Kč

ČSN 69 0010-3-1 (690010) - září 1996 aktuální vydání

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 3.1: Materiál

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.98t

415 Kč

ČSN 69 0010-4-1 (690010) - duben 1988

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Úvodní část

65 Kč

ČSN 69 0010-4-10 (690010) - duben 1988

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Rovná vyztužená kruhová dna a víka

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.94, Z2 5.00t

222 Kč

ČSN 69 0010-4-11 (690010) - duben 1988

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Rovná obdélníková a eliptická dna a víka

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.94, Z2 5.00t

157 Kč

ČSN 69 0010-4-12 (690010) - leden 1998 aktuální vydání

Tlakové nádoby stabilní - Technická pravidla - Výpočet pevnosti - Část 4-12: Vyztužování otvorů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.00t

405 Kč

ČSN 69 0010-4-13 (690010) - květen 1990

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Trubkové výměníky tepla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.94, Z2 5.00t

565 Kč

ČSN 69 0010-4-14 (690010) - únor 1990

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Sférická dna a víka bez lemu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.00t

222 Kč

ČSN 69 0010-4-15 (690010) - duben 1988

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Vrchlíkové víko a dělený zámek plovoucí hlavy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.94, Z2 5.00t

157 Kč

ČSN 69 0010-4-16 (690010) - květen 1991

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Komory vzduchových chladičů

350 Kč

ČSN 69 0010-4-17 (690010) - květen 1991

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Duplikátorové pláště

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.00t

565 Kč

ČSN 69 0010-4-18 (690010) - květen 1990

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Přírubové spoje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 8.94t, Z2 5.00t

507 Kč

ČSN 69 0010-4-19 (690010) - únor 1990

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Vlnové kompenzátory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.00t

222 Kč

ČSN 69 0010-4-2 (690010) - červenec 1997 aktuální vydání

Tlakové nádoby stabilní - Technická pravidla - Výpočet pevnosti - Část 4.2: Všeobecná část pro nádoby z oceli

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.00t

222 Kč

ČSN 69 0010-4-20 (690010) - únor 1990

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Nízkocyklová únava částí nádob

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.00t

372 Kč

ČSN 69 0010-4-21 (690010) - květen 1990

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Opěrné uzly nádob

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.00t

505 Kč

ČSN 69 0010-4-22 (690010) - únor 1990

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Namáhání vysokých svislých nádob od větru a seismických účinků

340 Kč

ČSN 69 0010-4-23 (690010) - únor 1990

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Nosné části vysokých svislých nádob

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 7.91t, Z2 5.00t

447 Kč

ČSN 69 0010-4-25 (690010) - listopad 1992

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Část 4.25: Vysokotlaké nádoby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.00t

372 Kč

ČSN 69 0010-4-26 (690010) - září 1992

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Část 4.26: Závěsné čepy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.00t

157 Kč

ČSN 69 0010-4-27 (690010) - březen 1995

Tlakové nádoby stabilní technická pravidla. Výpočet pevnosti. Část 4.27: Určování dovoleného přetlaku tlakovou zkouškou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.00t

255 Kč

ČSN 69 0010-4-3 (690010) - únor 1990

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Všeobecná část pro nádoby z barevných kovů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.00t

157 Kč

ČSN 69 0010-4-4 (690010) - únor 1990

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Všeobecná část pro nádoby z litiny

125 Kč

ČSN 69 0010-4-5 (690010) - únor 1990

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Válcové části nádob

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.94, Z2 8.94t, Z3 5.00t

437 Kč

ČSN 69 0010-4-6 (690010) - říjen 1989

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Kuželové části nádob

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.00t

382 Kč

ČSN 69 0010-4-7 (690010) - únor 1990

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Klenutá dna nádob

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.94, Z2 5.00t

222 Kč

ČSN 69 0010-4-8 (690010) - duben 1988

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Kulové pláště

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.94, Z2 5.00t

97 Kč

ČSN 69 0010-4-9 (690010) - říjen 1989

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Rovná nevyztužená kruhová dna a víka

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.94, Z2 5.00t

262 Kč

ČSN 69 0010-5-1 (690010) - prosinec 1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konstrukce. Část 5.1: Základní požadavky

190 Kč

ČSN 69 0010-5-2 (690010) - prosinec 1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konstrukce. Část 5.2: Výstroj tlakových nádob

190 Kč

ČSN 69 0010-5-3 (690010) - květen 1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konstrukce. Část 5.3: Požadavky na značení

125 Kč

ČSN 69 0010-6-1 (690010) - březen 1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výroba. Část 6.1: Základní požadavky na výrobu

190 Kč

ČSN 69 0010-6-2 (690010) - srpen 1996 aktuální vydání

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výroba. Část 6.2: Svařování

125 Kč

ČSN 69 0010-6-3 (690010) - březen 1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výroba. Část 6.3: Součinitel hodnoty svarového spoje

65 Kč

ČSN 69 0010-6-4 (690010) - prosinec 1997 aktuální vydání

Tlakové nádoby stabilní - Technická pravidla - Výroba - Část 6.4: Kontrola svarových spojů

190 Kč

ČSN 69 0010-7-1 (690010) - březen 1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Zkoušení a dokumentace. Část 7.1: Stavební a první tlaková zkouška

125 Kč

ČSN 69 0010-7-2 (690010) - březen 1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Zkoušení. Část 7.2: Pasport

350 Kč

ČSN 69 0010-8-1 (690010) - listopad 1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Nádoby pro teploty pod 0 °C. Část 8.1: Tlakové nádoby stabilní pracující při teplotě pod 0 °C

125 Kč

ČSN 69 0010-9-1 (690010) - březen 1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konzervace a nátěry. Část 9.1: Základní ustanovení

65 Kč

ČSN 69 0012 (690012) - prosinec 1984

Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 9.89t, Z2 6.92, Z3 9.99t, Z4 2.09t

820 Kč

ČSN 69 2501 (692501) - leden 1994

Pojistné membrány. Membrány pro tlakové nádoby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.01t

360 Kč

ČSN EN 13445-1 (695245) - prosinec 2015 aktuální vydání

Netopené tlakové nádoby - Část 1: Obecně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A2 3.19t, A1 3.19t

1 005 Kč

ČSN EN 13445-10 (695245) - červenec 2016

Netopené tlakové nádoby - Část 10: Doplňující požadavky na nádoby z niklu a jeho slitin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13445-2 (695245) - duben 2019 aktuální vydání

Netopené tlakové nádoby - Část 2: Materiály

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A3 4.19t, A2 4.19t, A1 4.19t

1 030 Kč

ČSN EN 13445-3 (695245) - duben 2018 aktuální vydání

Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A2 4.18t, A1 4.18t, A3 8.18t, A4 12.18t, A5 6.19t, A6 10.19t, A7 12.19t, A8 12.19t

6 375 Kč

ČSN EN 13445-4 (695245) - prosinec 2015 aktuální vydání

Netopené tlakové nádoby - Část 4: Výroba

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.17t

675 Kč

ČSN EN 13445-5 (695245) - červenec 2016 aktuální vydání

Netopené tlakové nádoby - Část 5: Kontrola a zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.19t

695 Kč

ČSN EN 13445-6 (695245) - březen 2018 aktuální vydání

Netopené tlakové nádoby - Část 6: Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s kuličkovým grafitem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.18t, A2 9.19t

905 Kč

ČSN EN 13445-8 (695245) - březen 2015 aktuální vydání

Netopené tlakové nádoby - Část 8: Doplňující požadavky na nádoby z hliníku a jeho slitin

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.16t

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

690 Kč

ČSN EN 15776 +A1 (695247) - duben 2016 aktuální vydání

Netopené tlakové nádoby - Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s tažností po přetržení rovnou nebo menší než 15 %

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 286-1 (695286) - duben 1999 aktuální vydání

Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík - Část 1: Tlakové nádoby pro všeobecné účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 12.02t, A1 12.02t, A2 7.06t

800 Kč

ČSN EN 286-2 (695286) - srpen 1994

Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík. Část 2: Tlakové nádoby pro vzduchotlakové brzdy a pomocná zařízení motorových vozidel a jejich přívěsů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
AC 2.95t, Z1 2.95t, opr. 5.97

504 Kč

ČSN EN 286-3 (695286) - červen 1996

Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík. Část 3: Ocelové tlakové nádoby určené pro vzduchotlakové brzdy a pomocná pneumatická zařízení kolejových vozidel

550 Kč

ČSN EN 286-4 (695286) - březen 1996

Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík. Část 4: Tlakové nádoby ze slitin hliníku určené pro vzduchotlakové brzdy a pomocná pneumatická zařízení kolejových vozidel

440 Kč

ČSN EN 17533 (696000) - prosinec 2020

Plynný vodík - Lahve a velkoobjemové lahve pro stacionární skladování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 417 (698417) - říjen 2012 aktuální vydání

Kovové lahve na zkapalněné uhlovodíkové plyny na jedno použití s ventilem nebo bez ventilu, pro použití s přenosnými spotřebiči - Konstrukce, kontrola, zkoušení a značení

350 Kč

ČSN EN 13923 (698923) - červenec 2006

Vinuté laminátové tlakové nádoby - Materiály, konstrukce, výroba a zkoušení

440 Kč