ICS 23.020.30 - Tlakové nádoby, lahve na plyny

ČSN 01 4031 (014031) - říjen 1981

Závity bočních přípojek uzavíracích ventilů lahví na plyny

65 Kč

ČSN 01 4042 (014042) - říjen 1981

Kuželový závit ventilů a lahví na plyny

190 Kč

ČSN 01 8014 (018014) - březen 1974

Tabulky k označování prostorů s tlakovými nádobami na plyny

65 Kč

ČSN 07 8122 (078122) - duben 1965

Tlakové nádoby ručních postřikovačů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 9.78t

157 Kč

ČSN 07 8305 (078305) - leden 1976

Kovové tlakové nádoby k dopravě plynu. Technická pravidla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 12.78, Zb 1.80, Zc 8.84, Zd 11.88, Ze 2.91, Z6 10.91, Z7 4.95, Z8 12.97t, Z9 1.00t

634 Kč

ČSN 07 8600 (078600) - květen 1987

Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily pro nádoby na plyny. Rozdělení

125 Kč

ČSN 07 8601 (078601) - květen 1987

Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily pro láhve na plyny s plnicím přetlakem do 15 MPa. Všeobecná ustanovení

125 Kč

ČSN 07 8602 (078602) - květen 1987

Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily pro láhve na plyny s plnicím přetlakem do 20 MPa. Všeobecná ustanovení

125 Kč

ČSN 07 8612 (078612) - květen 1987

Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily s pojistkou a čepem W 19,2. Rozměry

65 Kč

ČSN 07 8616 (078616) - květen 1987

Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily pro láhve na propan-butan. Rozměry

65 Kč

ČSN 07 8621 (078621) - květen 1987

Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily s pojistkou a čepem W 27,8. Rozměry

65 Kč

ČSN 07 8625 (078625) - květen 1987

Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily se čtyřhranem pro láhve na jedovaté plyny. Rozměry

65 Kč

ČSN 07 8626 (078626) - květen 1987

Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily pro láhve na acetylén. Rozměry

65 Kč

ČSN 07 8627 (078627) - květen 1987

Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily s přírubou pro sudy na chlór. Rozměry

65 Kč

ČSN 07 8628 (078628) - květen 1987

Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily pro láhve na čpavek. Rozměry

65 Kč

ČSN 07 8630 (078630) - květen 1987

Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily pro láhve na oxid dusný. Rozměry

65 Kč

ČSN 07 8631 (078631) - květen 1987

Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily pro láhve na plyny s plnicím přetlakem do 20 MPa. Rozměry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 3.89, Zb 1.90, Zc 4.91t

295 Kč

ČSN 69 0010-1-1 (690010) - říjen 1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 1.1: Základní část. Všeobecná ustanovení a terminologie

125 Kč

ČSN 69 0010-10-1 (690010) - listopad 1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Smaltované nádoby. Část 10.1: Základní požadavky

65 Kč

ČSN 69 0010-11 (690010) - srpen 1996

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 11: Vysokotlaké tlustostěnné nádoby. Technické požadavky

230 Kč

ČSN 69 0010-12 (690010) - listopad 1994

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 12: Kulové tlakové nádoby

340 Kč

ČSN 69 0010-2-1 (690010) - květen 1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 2.1: Kategorizace nádob

65 Kč

ČSN 69 0010-3-1 (690010) - září 1996 aktuální vydání

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 3.1: Materiál

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.98t

415 Kč

ČSN 69 0010-4-1 (690010) - duben 1988

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Úvodní část

65 Kč

ČSN 69 0010-4-10 (690010) - duben 1988

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Rovná vyztužená kruhová dna a víka

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.94, Z2 5.00t

222 Kč

ČSN 69 0010-4-11 (690010) - duben 1988

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Rovná obdélníková a eliptická dna a víka

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.94, Z2 5.00t

157 Kč

ČSN 69 0010-4-13 (690010) - květen 1990

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Trubkové výměníky tepla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.94, Z2 5.00t

565 Kč

ČSN 69 0010-4-14 (690010) - únor 1990

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Sférická dna a víka bez lemu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.00t

222 Kč

ČSN 69 0010-4-15 (690010) - duben 1988

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Vrchlíkové víko a dělený zámek plovoucí hlavy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.94, Z2 5.00t

157 Kč

ČSN 69 0010-4-16 (690010) - květen 1991

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Komory vzduchových chladičů

350 Kč

ČSN 69 0010-4-17 (690010) - květen 1991

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Duplikátorové pláště

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.00t

565 Kč

ČSN 69 0010-4-18 (690010) - květen 1990

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Přírubové spoje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 8.94t, Z2 5.00t

507 Kč

ČSN 69 0010-4-19 (690010) - únor 1990

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Vlnové kompenzátory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.00t

222 Kč

ČSN 69 0010-4-2 (690010) - červenec 1997 aktuální vydání

Tlakové nádoby stabilní - Technická pravidla - Výpočet pevnosti - Část 4.2: Všeobecná část pro nádoby z oceli

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.00t

222 Kč

ČSN 69 0010-4-20 (690010) - únor 1990

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Nízkocyklová únava částí nádob

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.00t

372 Kč

ČSN 69 0010-4-21 (690010) - květen 1990

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Opěrné uzly nádob

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.00t

505 Kč

ČSN 69 0010-4-22 (690010) - únor 1990

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Namáhání vysokých svislých nádob od větru a seismických účinků

340 Kč

ČSN 69 0010-4-23 (690010) - únor 1990

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Nosné části vysokých svislých nádob

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 7.91t, Z2 5.00t

447 Kč

ČSN 69 0010-4-25 (690010) - listopad 1992

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Část 4.25: Vysokotlaké nádoby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.00t

372 Kč

ČSN 69 0010-4-26 (690010) - září 1992

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Část 4.26: Závěsné čepy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.00t

157 Kč

ČSN 69 0010-4-27 (690010) - březen 1995

Tlakové nádoby stabilní technická pravidla. Výpočet pevnosti. Část 4.27: Určování dovoleného přetlaku tlakovou zkouškou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.00t

255 Kč

ČSN 69 0010-4-3 (690010) - únor 1990

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Všeobecná část pro nádoby z barevných kovů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.00t

157 Kč

ČSN 69 0010-4-4 (690010) - únor 1990

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Všeobecná část pro nádoby z litiny

125 Kč

ČSN 69 0010-4-5 (690010) - únor 1990

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Válcové části nádob

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.94, Z2 8.94t, Z3 5.00t

437 Kč

ČSN 69 0010-4-6 (690010) - říjen 1989

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Kuželové části nádob

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.00t

382 Kč

ČSN 69 0010-4-7 (690010) - únor 1990

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Klenutá dna nádob

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.94, Z2 5.00t

222 Kč

ČSN 69 0010-4-8 (690010) - duben 1988

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Kulové pláště

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.94, Z2 5.00t

97 Kč

ČSN 69 0010-4-9 (690010) - říjen 1989

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Rovná nevyztužená kruhová dna a víka

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.94, Z2 5.00t

262 Kč

ČSN 69 0010-5-1 (690010) - prosinec 1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konstrukce. Část 5.1: Základní požadavky

190 Kč

ČSN 69 0010-5-2 (690010) - prosinec 1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konstrukce. Část 5.2: Výstroj tlakových nádob

190 Kč

ČSN 69 0010-5-3 (690010) - květen 1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konstrukce. Část 5.3: Požadavky na značení

125 Kč

ČSN 69 0010-6-1 (690010) - březen 1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výroba. Část 6.1: Základní požadavky na výrobu

190 Kč

ČSN 69 0010-6-2 (690010) - srpen 1996 aktuální vydání

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výroba. Část 6.2: Svařování

125 Kč

ČSN 69 0010-6-3 (690010) - březen 1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výroba. Část 6.3: Součinitel hodnoty svarového spoje

65 Kč

ČSN 69 0010-7-1 (690010) - březen 1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Zkoušení a dokumentace. Část 7.1: Stavební a první tlaková zkouška

125 Kč

ČSN 69 0010-7-2 (690010) - březen 1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Zkoušení. Část 7.2: Pasport

350 Kč

ČSN 69 0010-8-1 (690010) - listopad 1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Nádoby pro teploty pod 0 °C. Část 8.1: Tlakové nádoby stabilní pracující při teplotě pod 0 °C

125 Kč

ČSN 69 0010-9-1 (690010) - březen 1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konzervace a nátěry. Část 9.1: Základní ustanovení

65 Kč

ČSN 69 0012 (690012) - prosinec 1984

Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 9.89t, Z2 6.92, Z4 2.09t

695 Kč

ČSN 69 2501 (692501) - leden 1994

Pojistné membrány. Membrány pro tlakové nádoby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.01t

360 Kč

ČSN EN 286-2 (695286) - srpen 1994

Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík. Část 2: Tlakové nádoby pro vzduchotlakové brzdy a pomocná zařízení motorových vozidel a jejich přívěsů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.95t, AC 2.95t, opr. 5.97

504 Kč

ČSN EN 286-3 (695286) - červen 1996

Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík. Část 3: Ocelové tlakové nádoby určené pro vzduchotlakové brzdy a pomocná pneumatická zařízení kolejových vozidel

550 Kč

ČSN EN 286-4 (695286) - březen 1996

Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík. Část 4: Tlakové nádoby ze slitin hliníku určené pro vzduchotlakové brzdy a pomocná pneumatická zařízení kolejových vozidel

440 Kč
foo