ČSN EN 286-4 (695286)

Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík. Část 4: Tlakové nádoby ze slitin hliníku určené pro vzduchotlakové brzdy a pomocná pneumatická zařízení kolejových vozidel

ČSN EN 286-4 Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík. Část 4: Tlakové nádoby ze slitin hliníku určené pro vzduchotlakové brzdy a pomocná pneumatická zařízení kolejových vozidel
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 286-4:1994. Tato část je jednou z řady čtyř norem. Ostatní části jsou: Část 1: Konstrukce, výroba a zkoušení. Část 2: Tlakové nádoby pro vzduchotlakové brzdy a pomocná zařízení motorových vozidel a jejich přívěsů. Část 3: Ocelové tlakové nádoby pro tlakovzdušné brzdy a pro pomocná pneumatická zařízení kolejových vozidel. Část 4: Tlakové nádoby ze slitin hliníku pro tlakovzdušné brzdy a pomocná pneumatická zařízení kolejových vozidel. Tato čtvrtá část evropské normy platí pro jednoduché netopené tlakové nádoby ze slitin hliníku nazývané v této normě jako "nádoby", určené pro vzduchotlaková a pomocná pneumatická zařízení kolejových vozidel, určená pro namontování na kolejová vozidla používaná v hlavní státní železniční síti, v městské dopravě, v metru, v tramvajích, v soukromých sítích apod. Nádoby podle této normy jsou: jednoprostorové; vyrobené ze slitin hliníku; svařované; navrženy pro nejvyšší pracovní přetlak 10 bar; se součinem z nejvyššího dovoleného přetlaku v barech a objemu v litrech větším než 50 bar.l a nepřevyšujícím 10 000 bar.l; vyrobené z válcového pláště uzavřeného dvěma konvexně klenutými dny nebo pro nádoby víceprostorové; počítané na normou v čl.5.1.4.2 přesně definovaný výpočtový přetlak P; určeny pro provoz při provozních teplotách mezi - 50°C a + 100°C [+ 65°C pro určité jakosti hliníkových slitin]; a jsou k vozidlu upevněny pomocí třmenů. Normalizovány jsou zejména požadavky na označení, materiály, konstrukci, kontrolní a odvodňovací návarky, značení, ochranu proti korozi, způsobilost svařovacích postupů, zkoušení nádob, způsoby osvědčování, informace dodávané v žádosti o nabídku a v objednávce, dodávání, průvodní dokumentace nádoby. Za pozornost stojí část 10, kde jsou stanoveny požadavky na způsobilost svářečů a obsluhy svařovacích automatů. Bohužel tato část má jen dva řádky a zní: "Způsobilost svářečů a obsluhy svařovacích automatů musí vyhovovat požadavkům EN 287 část 2. Způsobilost musí být ověřena oprávněným orgánem." Požadavky souvisící s ověřováním shody, prohlášením o shodě, konstrukčních a výrobních podkladech, typových zkouškách a další jsou v normativních přílohách (zejména A - D). Údaje o způsobu (nikoliv orgánech) dozoru nad provozováním nádob je v informativní příloze G. ČSN EN 286-4 (69 5286) byla vydána v březnu 1996.

Označení ČSN EN 286-4 (695286)
Katalogové číslo 19137
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 3. 1996
Datum účinnosti 1. 4. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963191379
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 286-1 (695286)
Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík - Část 1: Tlakové nádoby pro všeobecné účely

ČSN EN 286-2 (695286)
Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík. Část 2: Tlakové nádoby pro vzduchotlakové brzdy a pomocná zařízení motorových vozidel a jejich přívěsů

ČSN EN 286-3 (695286)
Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík. Část 3: Ocelové tlakové nádoby určené pro vzduchotlakové brzdy a pomocná pneumatická zařízení kolejových vozidel