ČSN EN 286-3 (695286)

Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík. Část 3: Ocelové tlakové nádoby určené pro vzduchotlakové brzdy a pomocná pneumatická zařízení kolejových vozidel

ČSN EN 286-3 Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík. Část 3: Ocelové tlakové nádoby určené pro vzduchotlakové brzdy a pomocná pneumatická zařízení kolejových vozidel
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 286-3:1994. Tato část je jednou z řady čtyř norem. Ostatní části jsou: Část 1: Konstrukce, výroba a zkoušení. Část 2: Tlakové nádoby pro vzduchotlakové brzdy a pomocná zařízení motorových vozidel a jejich přívěsů. Část 3: Ocelové tlakové nádoby pro tlakovzdušné brzdy a pro pomocná pneumatická zařízení kolejových vozidel. Část 4: Tlakové nádoby ze slitin hliníku pro tlakovzdušné brzdy a pomocná pneumatická zařízení kolejových vozidel. Tato třetí část evropské normy platí pro jednoduché netopené tlakové nádoby nazývané v této normě jako "nádoby", určené pro vzduchotlakové brzdy a pomocná pneumatická zařízení kolejových vozidel (viz 1.6, kde jsou tato vozidla definována). Nádoby se dělí do tří typů A, B , C (viz tabulka 1) odpovídající běžným zvyklostem v evropské železniční síti. Nádoby podle této normy jsou: jednoprostorové; vyrobené z nelegované oceli; svařované; navrženy pro nejvyšší pracovní přetlak 10 bar; se součinem z nejvyššího dovoleného přetlaku v barech a objemu v litrech větším než 50 bar.l a nepřevyšujícím 10 000 bar.l; vyrobené z válcového pláště uzavřeného dvěma konvexně klenutými dny souosými s pláštěm. Tato norma neplatí pro nádoby uzavřené jedním nebo dvěma rovnými dny nebo pro nádoby víceprostorové; počítané na výpočtový přetlak P podle čl. 5.1.4.1.2; navržené pro provoz při provozních teplotách mezi - 40°C a + 100°C; k vozidlu upevněny pomocí třmenů u typu nádob A a B a/nebo přivařenými konzolami u typu nádob B a C. Normalizovány jsou zejména požadavky na označení, materiály, konstrukci a výpočet, kontrolní a odvodňovací návarky, značení, ochranu proti korozi, způsobilost svařovacích postupů, zkoušení nádob, způsoby osvědčování, informace dodávané v žádosti o nabídku a v objednávce, dodávání, průvodní dokumentace nádoby. Za pozornost stojí část 10, kde jsou stanoveny požadavky na způsobilost svářečů a obsluhy svařovacích automatů. Bohužel tato část má jen dva řádky a zní: "Způsobilost svářečů a obsluhy svařovacích automatů musí vyhovovat požadavkům EN 287 část 1. Způsobilost musí být ověřena oprávněným orgánem." (EN 287-1 do 1. července 1996 nebyla převedena do soustavy ČSN EN.) Požadavky souvisící s ověřováním shody, prohlášením o shodě, konstrukčních a výrobních podkladech, typových zkouškách a další jsou v normativních přílohách (zejména A - D). Údaje o způsobu (nikoliv orgánech) dozoru nad provozováním nádob je v informativní příloze G. ČSN EN 286-3 (69 5286) byla vydána v červnu 1996.

Označení ČSN EN 286-3 (695286)
Katalogové číslo 19572
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 6. 1996
Datum účinnosti 1. 7. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963195728
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 286-1 (695286)
Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík - Část 1: Tlakové nádoby pro všeobecné účely

ČSN EN 286-2 (695286)
Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík. Část 2: Tlakové nádoby pro vzduchotlakové brzdy a pomocná zařízení motorových vozidel a jejich přívěsů

ČSN EN 286-4 (695286)
Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík. Část 4: Tlakové nádoby ze slitin hliníku určené pro vzduchotlakové brzdy a pomocná pneumatická zařízení kolejových vozidel