ČSN EN 286-2 (695286)

Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík. Část 2: Tlakové nádoby pro vzduchotlakové brzdy a pomocná zařízení motorových vozidel a jejich přívěsů

ČSN EN 286-2 Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík. Část 2: Tlakové nádoby pro vzduchotlakové brzdy a pomocná zařízení motorových vozidel a jejich přívěsů
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 504 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 286-2:1992. Tato část je jednou z řady čtyř norem. Ostatní části jsou: Část 1: Konstrukce, výroba a zkoušení. Část 2: Tlakové nádoby pro vzduchotlakové brzdy a pomocná zařízení motorových vozidel a jejich přívěsů. Část 3: Ocelové tlakové nádoby pro tlakovzdušné brzdy a pro pomocná pneumatická zařízení kolejových vozidel. Část 4: Tlakové nádoby ze slitin hliníku pro tlakovzdušné brzdy a pomocná pneumatická zařízení kolejových vozidel. Tato druhá část evropské normy pojednává o konstrukci a výrobě jednoduchých sériově vyráběných tlakových nádob, které budou následně označeny jako nádoby, určené pro tlakovzdušné brzdy a pomocná zařízení motorových vozidel a jejich přívěsů. Tato část normy neplatí pro nádoby zvláštního určení v oblasti jaderné energetiky, pro nádoby používané na lodích nebo letadlech a pro hasicí přístroje. Norma - vedle poměrně rozsáhlé části, obsahující definice a značky - normalizuje zejména požadavky na materiály, konstrukci a výrobu, odolnost proti korozi, zkoušky a další. Za pozornost stojí část 7, kde jsou stanoveny požadavky na kvalifikaci svářečů a obsluhy svařovacích automatů. Bohužel tato část má jen tři řádky a zní: "Výrobce musí mít k dispozici kvalifikované svářeče, obsluhu svařovacích automatů a svářečské kontroly. Zkoušení a ověřování svářečů a obsluhy svařovacích automatů musí být v souladu s ČSN EN 287 část 1 a 2, podle použitelnosti." Hlavní bezpečnostní požadavky jsou uvedeny v informativní příloze G, která obsahuje (opakuje) "Hlavní bezpečnostní požadavky podle Direktivy 87/404/EHS". (Tato příloha může být jen informativní, protože jen opakuje ustanovení závazné Direktivy.) ČSN EN 286-2 (69 5286) byla vydána v srpnu 1994.

Označení ČSN EN 286-2 (695286)
Katalogové číslo 16450
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 8. 1994
Datum účinnosti 1. 9. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963164502
Změny a opravy Z1 2.95t, AC 2.95t, opr. 5.97
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 286-1 (695286)
Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík - Část 1: Tlakové nádoby pro všeobecné účely

ČSN EN 286-3 (695286)
Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík. Část 3: Ocelové tlakové nádoby určené pro vzduchotlakové brzdy a pomocná pneumatická zařízení kolejových vozidel

ČSN EN 286-4 (695286)
Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík. Část 4: Tlakové nádoby ze slitin hliníku určené pro vzduchotlakové brzdy a pomocná pneumatická zařízení kolejových vozidel