Třída 69 - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU

Zobrazit obsah třídy 69 - Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN 69 0000 (690000) - leden 1984

Názvosloví strojního zařízení pro chemický průmysl a pro průmysl zpracování ropy

1 390 Kč

ČSN EN 764-1 +A1 (690004) - listopad 2019 aktuální vydání

Tlaková zařízení - Část 1: Slovník

440 Kč

ČSN EN 764-2 (690004) - srpen 2012 aktuální vydání

Tlaková zařízení - Část 2: Veličiny, značky a jednotky

125 Kč

ČSN EN 764-4 (690004) - říjen 2015 aktuální vydání

Tlaková zařízení - Část 4: Zpracování technických dodacích podmínek pro kovové materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 764-5 (690004) - prosinec 2015 aktuální vydání

Tlaková zařízení - Část 5: Dokumenty kontroly materiálů a shoda s materiálovou specifikací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 764-7 (690004) - leden 2003

Tlaková zařízení - Část 7: Bezpečnostní systémy pro netopená tlaková zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.05t, Oprava 2 8.07t

390 Kč

ČSN P CEN/TS 764-8 (690004) - únor 2017

Tlaková zařízení a sestavy - Část 8: Tlaková zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 247 (690006) - květen 1998

Výměníky tepla - Terminologie

340 Kč

ČSN 69 0010-1-1 (690010) - říjen 1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 1.1: Základní část. Všeobecná ustanovení a terminologie

125 Kč

ČSN 69 0010-10-1 (690010) - listopad 1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Smaltované nádoby. Část 10.1: Základní požadavky

65 Kč

ČSN 69 0010-11 (690010) - srpen 1996

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 11: Vysokotlaké tlustostěnné nádoby. Technické požadavky

230 Kč

ČSN 69 0010-12 (690010) - listopad 1994

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 12: Kulové tlakové nádoby

340 Kč

ČSN 69 0010-2-1 (690010) - květen 1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 2.1: Kategorizace nádob

65 Kč

ČSN 69 0010-3-1 (690010) - září 1996 aktuální vydání

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 3.1: Materiál

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.98t

415 Kč

ČSN 69 0010-4-1 (690010) - duben 1988

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Úvodní část

65 Kč

ČSN 69 0010-4-10 (690010) - duben 1988

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Rovná vyztužená kruhová dna a víka

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.94, Z2 5.00t

222 Kč

ČSN 69 0010-4-11 (690010) - duben 1988

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Rovná obdélníková a eliptická dna a víka

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.94, Z2 5.00t

157 Kč

ČSN 69 0010-4-12 (690010) - leden 1998 aktuální vydání

Tlakové nádoby stabilní - Technická pravidla - Výpočet pevnosti - Část 4-12: Vyztužování otvorů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.00t

405 Kč

ČSN 69 0010-4-13 (690010) - květen 1990

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Trubkové výměníky tepla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.94, Z2 5.00t

565 Kč

ČSN 69 0010-4-14 (690010) - únor 1990

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Sférická dna a víka bez lemu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.00t

222 Kč

ČSN 69 0010-4-15 (690010) - duben 1988

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Vrchlíkové víko a dělený zámek plovoucí hlavy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.94, Z2 5.00t

157 Kč

ČSN 69 0010-4-16 (690010) - květen 1991

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Komory vzduchových chladičů

350 Kč

ČSN 69 0010-4-17 (690010) - květen 1991

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Duplikátorové pláště

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.00t

565 Kč

ČSN 69 0010-4-18 (690010) - květen 1990

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Přírubové spoje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 8.94t, Z2 5.00t

507 Kč

ČSN 69 0010-4-19 (690010) - únor 1990

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Vlnové kompenzátory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.00t

222 Kč

ČSN 69 0010-4-2 (690010) - červenec 1997 aktuální vydání

Tlakové nádoby stabilní - Technická pravidla - Výpočet pevnosti - Část 4.2: Všeobecná část pro nádoby z oceli

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.00t

222 Kč

ČSN 69 0010-4-20 (690010) - únor 1990

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Nízkocyklová únava částí nádob

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.00t

372 Kč

ČSN 69 0010-4-21 (690010) - květen 1990

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Opěrné uzly nádob

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.00t

505 Kč

ČSN 69 0010-4-22 (690010) - únor 1990

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Namáhání vysokých svislých nádob od větru a seismických účinků

340 Kč

ČSN 69 0010-4-23 (690010) - únor 1990

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Nosné části vysokých svislých nádob

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 7.91t, Z2 5.00t

447 Kč

ČSN 69 0010-4-25 (690010) - listopad 1992

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Část 4.25: Vysokotlaké nádoby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.00t

372 Kč

ČSN 69 0010-4-26 (690010) - září 1992

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Část 4.26: Závěsné čepy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.00t

157 Kč

ČSN 69 0010-4-27 (690010) - březen 1995

Tlakové nádoby stabilní technická pravidla. Výpočet pevnosti. Část 4.27: Určování dovoleného přetlaku tlakovou zkouškou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.00t

255 Kč

ČSN 69 0010-4-3 (690010) - únor 1990

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Všeobecná část pro nádoby z barevných kovů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.00t

157 Kč

ČSN 69 0010-4-4 (690010) - únor 1990

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Všeobecná část pro nádoby z litiny

125 Kč

ČSN 69 0010-4-5 (690010) - únor 1990

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Válcové části nádob

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.94, Z2 8.94t, Z3 5.00t

437 Kč

ČSN 69 0010-4-6 (690010) - říjen 1989

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Kuželové části nádob

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.00t

382 Kč

ČSN 69 0010-4-7 (690010) - únor 1990

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Klenutá dna nádob

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.94, Z2 5.00t

222 Kč

ČSN 69 0010-4-8 (690010) - duben 1988

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Kulové pláště

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.94, Z2 5.00t

97 Kč

ČSN 69 0010-4-9 (690010) - říjen 1989

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Rovná nevyztužená kruhová dna a víka

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.94, Z2 5.00t

262 Kč

ČSN 69 0010-5-1 (690010) - prosinec 1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konstrukce. Část 5.1: Základní požadavky

190 Kč

ČSN 69 0010-5-2 (690010) - prosinec 1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konstrukce. Část 5.2: Výstroj tlakových nádob

190 Kč

ČSN 69 0010-5-3 (690010) - květen 1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konstrukce. Část 5.3: Požadavky na značení

125 Kč

ČSN 69 0010-6-1 (690010) - březen 1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výroba. Část 6.1: Základní požadavky na výrobu

190 Kč

ČSN 69 0010-6-2 (690010) - srpen 1996 aktuální vydání

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výroba. Část 6.2: Svařování

125 Kč

ČSN 69 0010-6-3 (690010) - březen 1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výroba. Část 6.3: Součinitel hodnoty svarového spoje

65 Kč

ČSN 69 0010-6-4 (690010) - prosinec 1997 aktuální vydání

Tlakové nádoby stabilní - Technická pravidla - Výroba - Část 6.4: Kontrola svarových spojů

190 Kč

ČSN 69 0010-7-1 (690010) - březen 1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Zkoušení a dokumentace. Část 7.1: Stavební a první tlaková zkouška

125 Kč

ČSN 69 0010-7-2 (690010) - březen 1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Zkoušení. Část 7.2: Pasport

350 Kč

ČSN 69 0010-8-1 (690010) - listopad 1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Nádoby pro teploty pod 0 °C. Část 8.1: Tlakové nádoby stabilní pracující při teplotě pod 0 °C

125 Kč

ČSN 69 0010-9-1 (690010) - březen 1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konzervace a nátěry. Část 9.1: Základní ustanovení

65 Kč

ČSN 69 0012 (690012) - prosinec 1984

Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 9.89t, Z2 6.92, Z3 9.99t, Z4 2.09t

820 Kč

ČSN 69 0015 (690015) - červen 1996

Nádoby stabilní kategorie 5. Technická pravidla

125 Kč

ČSN 69 0030 (690030) - květen 1990

Stroje pro zpracování kaučukových směsí a plastů. Bezpečnostní požadavky. Společná ustanovení

190 Kč

ČSN 69 0201 (690201) - březen 1995 aktuální vydání

Chemická zařízení. Průměry, jmenovité objemy, výpočtové přetlaky a výpočtové teploty

65 Kč

ČSN 69 0603 (690603) - květen 1990

Tlakové nádoby. Příruby pro tlakové nádoby. Technické předpisy

190 Kč

ČSN 69 0830 (690830) - srpen 1996

Obslužné konstrukce svislých nádob

230 Kč

ČSN EN 12301 (691286) - červen 2020

Stroje na zpracování plastů a pryže - Kalandry - Bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2021 (přejít na náhradu).

550 Kč

ČSN EN 1612 (691287) - duben 2020

Stroje na zpracování plastů a pryže - Reakční tvářecí stroje a zařízení - Bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2021 (přejít na náhradu).

350 Kč

ČSN EN 1612-2 +A1 (691287) - únor 2009 aktuální vydání

Stroje pro zpracování plastů a pryže - Reakční tvářecí stroje - Část 2: Bezpečnostní požadavky na reakční tvářecí linky

340 Kč

ČSN EN 1417 (691288) - červen 2015 aktuální vydání

Stroje na zpracování plastů a pryže - Míchací dvouválce - Bezpečnostní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.16t

460 Kč

ČSN EN 289 (691289) - listopad 2014 aktuální vydání

Stroje na zpracování plastů a pryže - Lisovací tvářecí a přetlačovací stroje - Bezpečnostní požadavky

440 Kč

ČSN EN 12013 (691310) - prosinec 2018 aktuální vydání

Stroje pro zpracování plastů a pryže - Hnětací stroje - Bezpečnostní požadavky

570 Kč

ČSN EN 12012-1 (691602) - září 2019 aktuální vydání

Stroje na zpracování plastů a pryže - Rozmělňovací stroje - Část 1: Bezpečnostní požadavky na nožové granulátory a drtiče

340 Kč

ČSN EN 12012-2 +A2 (691602) - červen 2009 aktuální vydání

Stroje pro zpracování plastů a pryže - Rozmělňovací stroje - Část 2: Bezpečnostní požadavky na stroje pro přípravu granulátu z pásů

340 Kč

ČSN EN 12012-4 (691602) - leden 2020 aktuální vydání

Stroje na zpracování plastů a pryže - Rozmělňovací stroje - Část 4: Bezpečnostní požadavky na aglomerátory

340 Kč

ČSN EN 201 ed. 2 (691700) - červen 2010

Stroje pro zpracování plastů a pryže - Vstřikovací stroje - Bezpečnostní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.21t

Norma bude zrušena k 31. červenci 2022 (přejít na náhradu).

622 Kč

ČSN EN ISO 20430 (691700) - leden 2021

Stroje pro zpracování plastů a pryže - Vstřikovací tvářecí stroje - Bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN 12409 +A1 (691701) - duben 2012 aktuální vydání

Stroje pro zpracování plastů a pryže - Tepelné tvářecí stroje - Bezpečnostní požadavky

440 Kč

ČSN EN 16474 (691730) - říjen 2015

Stroje na zpracování plastů a pryže - Stroje na vulkanizaci pneumatik - Bezpečnostní požadavky

590 Kč

ČSN EN 13418 (691750) - listopad 2013 aktuální vydání

Stroje pro zpracování plastů a pryže - Stroje pro navíjení fólií nebo pásů - Bezpečnostní požadavky

570 Kč

ČSN EN 15067 (691755) - srpen 2008

Stroje na zpracování pryže a plastů - Stroje na zpracování fólie na výrobu pytlů a sáčků - Bezpečnostní požadavky

350 Kč

ČSN EN 1114-1 (691809) - duben 2012 aktuální vydání

Stroje pro zpracování plastů a pryže - Šnekové vytlačovací stroje a vytlačovací linky - Část 1: Bezpečnostní požadavky na vytlačovací stroje

340 Kč

ČSN EN 1114-2 +A1 (691809) - červen 2009 aktuální vydání

Stroje pro zpracování plastů a pryže - Šnekové vytlačovací stroje a vytlačovací linky - Část 2: Bezpečnostní požadavky na čelní granulovací stroje

340 Kč

ČSN EN 1114-3 (691809) - březen 2020 aktuální vydání

Stroje pro zpracování plastů a pryže - Vytlačovací stroje a vytlačovací linky - Část 3: Bezpečnostní požadavky na odtahová zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 422 (691901) - únor 2010 aktuální vydání

Stroje pro zpracování plastů a pryže - Vyfukovací tvářecí stroje - Bezpečnostní požadavky

340 Kč

ČSN EN 14886 (692001) - říjen 2008

Stroje na zpracování pryže a plastů - Pásové řezačky na pěnové bloky - Bezpečnostní požadavky

770 Kč

ČSN 69 2501 (692501) - leden 1994

Pojistné membrány. Membrány pro tlakové nádoby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.01t

360 Kč

ČSN EN 12547 (692611) - srpen 2015 aktuální vydání

Odstředivky - Obecné bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN 69 3431 (693431) - únor 1997

Svislé válcové nádoby kolonového typu. Technické požadavky na konstrukční části

190 Kč

ČSN 69 4911 (694911) - květen 1990

Acetylenové stanice a sklady karbidu. Bezpečnostní předpisy

230 Kč

ČSN 69 4940 (694940) - září 1988

Chemická zařízení. Zařízení k výrobě syntetického čpavku z přírodního (zemního) plynu. Měrná spotřeba energie

125 Kč

ČSN EN 13445-1 (695245) - prosinec 2015 aktuální vydání

Netopené tlakové nádoby - Část 1: Obecně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.19t, A2 3.19t

1 005 Kč

ČSN EN 13445-10 (695245) - červenec 2016

Netopené tlakové nádoby - Část 10: Doplňující požadavky na nádoby z niklu a jeho slitin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13445-2 (695245) - duben 2019 aktuální vydání

Netopené tlakové nádoby - Část 2: Materiály

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A2 4.19t, A1 4.19t, A3 4.19t

1 030 Kč

ČSN EN 13445-3 (695245) - duben 2018 aktuální vydání

Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A2 4.18t, A1 4.18t, A3 8.18t, A4 12.18t, A5 6.19t, A6 10.19t, A7 12.19t, A8 12.19t

6 375 Kč

ČSN EN 13445-4 (695245) - prosinec 2015 aktuální vydání

Netopené tlakové nádoby - Část 4: Výroba

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.17t

675 Kč

ČSN EN 13445-5 (695245) - červenec 2016 aktuální vydání

Netopené tlakové nádoby - Část 5: Kontrola a zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.19t

695 Kč

ČSN EN 13445-6 (695245) - březen 2018 aktuální vydání

Netopené tlakové nádoby - Část 6: Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s kuličkovým grafitem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.18t, A2 9.19t

905 Kč

ČSN EN 13445-8 (695245) - březen 2015 aktuální vydání

Netopené tlakové nádoby - Část 8: Doplňující požadavky na nádoby z hliníku a jeho slitin

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.16t

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

690 Kč

ČSN EN 15776 +A1 (695247) - duben 2016 aktuální vydání

Netopené tlakové nádoby - Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s tažností po přetržení rovnou nebo menší než 15 %

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 286-1 (695286) - duben 1999 aktuální vydání

Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík - Část 1: Tlakové nádoby pro všeobecné účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 12.02t, A1 12.02t, A2 7.06t

800 Kč

ČSN EN 286-2 (695286) - srpen 1994

Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík. Část 2: Tlakové nádoby pro vzduchotlakové brzdy a pomocná zařízení motorových vozidel a jejich přívěsů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
AC 2.95t, Z1 2.95t, opr. 5.97

504 Kč

ČSN EN 286-3 (695286) - červen 1996

Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík. Část 3: Ocelové tlakové nádoby určené pro vzduchotlakové brzdy a pomocná pneumatická zařízení kolejových vozidel

550 Kč

ČSN EN 286-4 (695286) - březen 1996

Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík. Část 4: Tlakové nádoby ze slitin hliníku určené pro vzduchotlakové brzdy a pomocná pneumatická zařízení kolejových vozidel

440 Kč

ČSN EN 17533 (696000) - prosinec 2020

Plynný vodík - Lahve a velkoobjemové lahve pro stacionární skladování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 305 (696305) - květen 1998

Výměníky tepla - Definování výkonnosti výměníků tepla a všeobecné metody zkoušek pro stanovení výkonnosti výměníků tepla

230 Kč

ČSN EN 306 (696306) - květen 1998

Výměníky tepla - Metody měření parametrů potřebných pro stanovení výkonnosti

350 Kč

ČSN EN 307 (696307) - říjen 1999

Výměníky tepla - Návody na vypracování instrukcí pro instalování, obsluhu a údržbu pro udržení výkonnosti všech typů výměníků tepla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 308 (696308) - květen 1998

Výměníky tepla - Metody zkoušek pro ověření výkonnosti zařízení pro regeneraci tepla

230 Kč

ČSN EN 1216 (696316) - říjen 1999

Výměníky tepla - Výměníky se spirálově vinutými trubkami pro chlazení a ohřev vzduchu s nuceným oběhem - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1117 (696317) - říjen 1999

Výměníky tepla - Kapalinou chlazené kondenzáty chladiva - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1118 (696318) - říjen 1999

Výměníky tepla - Chladiče kapalin s chladivy - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13487 (696326) - únor 2020 aktuální vydání

Výměníky tepla - Ventilátorem chlazené kondenzátory na zkapalňování chladiva a suché chladiče - Měření šumu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 327 (696327) - červenec 2015 aktuální vydání

Výměníky tepla - Ventilátorem chlazené kondenzátory na zkapalňování chladiva - Zkušební postupy pro stanovení výkonnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 328 (696328) - červenec 2015 aktuální vydání

Výměníky tepla - Vzduchem chlazené chladicí jednotky - Metody pro stanovení výkonnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 1148 (696348) - říjen 1999

Výměníky tepla - Teplovodní výměníky pro dálkové vytápění - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1048 (696349) - červenec 2015 aktuální vydání

Výměníky tepla - Vzduchem chlazené chladiče kapalin "suché chladiče" - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14705 (696355) - únor 2006

Výměníky tepla - Metody měření a hodnocení tepelné výkonnosti mokrých chladicích věží

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 13741 (696361) - červenec 2004

Přejímací zkoušky tepelného výkonu mokrých chladicích věží s umělým tahem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1397 (696397) - únor 2016 aktuální vydání

Výměníky tepla - Klimatizační jednotky voda-vzduch s ventilátorem - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.16t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

370 Kč

ČSN EN 16583 (696398) - únor 2016

Výměníky tepla - Klimatizační jednotky voda-vzduch s ventilátorem - Akustický výkon

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 69 6810 (696810) - leden 1989

Spojování trubek s trubkovnicemi výměníků tepla

340 Kč

ČSN EN ISO 23208 (697200) - říjen 2019

Kryogenické nádoby - Provozní čistota při nízkých teplotách

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

420 Kč

ČSN EN 12213 (697213) - říjen 1999

Kryogenické nádoby - Postupy pro hodnocení účinnosti tepelné izolace

230 Kč

ČSN EN 1626 (697226) - září 2009 aktuální vydání

Kryogenické nádoby - Uzavírací armatury pro provoz s nízkými teplotami

230 Kč

ČSN EN 14398-1 (697228) - duben 2004 aktuální vydání

Kryogenické nádoby - Velké přepravní nevakuově izolované nádoby - Část 1: Základní požadavky

230 Kč

ČSN EN 14398-2 +A2 (697228) - leden 2009 aktuální vydání

Kryogenické nádoby - Velké přepravní nevakuově izolované nádoby - Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení

590 Kč

ČSN EN 14398-3 (697228) - duben 2004 aktuální vydání

Kryogenické nádoby - Velké přepravní nevakuově izolované nádoby - Část 3: Provozní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.06t

295 Kč

ČSN EN 13530-1 (697230) - prosinec 2002

Kryogenické nádoby - Velké přepravní vakuově izolované nádoby - Část 1: Základní požadavky

230 Kč

ČSN EN 13530-2 (697230) - červen 2003 aktuální vydání

Kryogenické nádoby - Velké přepravní vakuově izolované nádoby - Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.04t, Oprava 1 7.07t

691 Kč

ČSN EN ISO 20421-2 (697230) - září 2017

Kryogenické nádoby - Velké přepravní vakuově izolované nádoby - Část 2: Provozní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21012 (697234) - červen 2020 aktuální vydání

Kryogenické nádoby - Hadice

230 Kč

ČSN EN 13648-1 (697248) - červen 2009 aktuální vydání

Kryogenické nádoby - Bezpečnostní zařízení na ochranu proti nadměrnému tlaku - Část 1: Pojistné ventily pro provoz s nízkými teplotami

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč

ČSN EN 13648-2 (697248) - leden 2003

Kryogenické nádoby - Bezpečnostní zařízení na ochranu proti nadměrnému tlaku - Část 2: Pojistné membrány pro provoz s nízkými teplotami

190 Kč

ČSN EN ISO 21013-3 (697248) - prosinec 2016

Kryogenické nádoby - Část 3: Bezpečnostní příslušenství pro provoz s nízkými teplotami - Stanovení kapacity a dimenzování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1251-1 (697251) - červen 2000

Kryogenické nádoby - Přepravní vakuově izolované nádoby s objemem do 1000 litrů včetně - Část 1: Základní požadavky

190 Kč

ČSN EN 1251-2 (697251) - červen 2000

Kryogenické nádoby - Přepravní vakuově izolované nádoby s objemem do 1000 litrů včetně - Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.07t

610 Kč

ČSN EN ISO 21029-2 (697251) - duben 2016

Kryogenické nádoby - Přepravní vakuově izolované nádoby s objemem do 1 000 litrů včetně - Část 2: Provozní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21028-1 (697252) - duben 2017

Kryogenické nádoby - Požadavky na houževnatost materiálů při kryogenických teplotách pod -80°C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21028-2 (697252) - říjen 2018

Kryogenické nádoby - Požadavky na houževnatost materiálů při kryogenických teplotách - Teploty mezi -80 °C a -20 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14197-1 (697257) - březen 2004

Kryogenické nádoby - Stabilní nevakuově izolované nádoby - Část 1: Základní požadavky

230 Kč

ČSN EN 14197-2 (697257) - září 2004 aktuální vydání

Kryogenické nádoby - Stabilní nevakuově izolované nádoby - Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.07t, Oprava 1 7.07t

735 Kč

ČSN EN 14197-3 (697257) - prosinec 2004

Kryogenické nádoby - Stabilní nevakuově izolované nádoby - Část 3: Provozní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.06t

295 Kč

ČSN EN 13458-1 (697258) - prosinec 2002

Kryogenické nádoby - Stabilní vakuově izolované nádoby - Část 1: Základní požadavky

190 Kč

ČSN EN 13458-2 (697258) - září 2003

Kryogenické nádoby - Stabilní vakuově izolované nádoby - Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.07t

806 Kč

ČSN EN ISO 21009-2 (697258) - červenec 2016

Kryogenické nádoby - Stabilní vakuově izolované nádoby - Část 2: Provozní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13371 (697271) - září 2002

Kryogenické nádoby - Spojky pro provoz při nízkých teplotách

190 Kč

ČSN EN ISO 24490 (697275) - říjen 2016

Kryogenické nádoby - Čerpadla pro provoz s nízkými teplotami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17127 (697280) - květen 2021 nové vydání

Venkovní výdejní vodíkové čerpací stanice na plynný vodík s plnicími protokoly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17124 (697281) - duben 2019

Vodíkové palivo - Specifikace produktu a zabezpečení kvality - Aplikace palivových článků s protonvýměnnou membránou (PEM) pro silniční vozidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1797 (697297) - květen 2002

Kryogenické nádoby - Kompatibilita plynu s materiálem

230 Kč

ČSN 69 7904 (697904) - září 1989

Vyvíječe řízených atmosfér

350 Kč

ČSN EN 13575 (698045) - březen 2013 aktuální vydání

Termoplastické nádrže vyráběné z polyethylenu tvářeného ve vyfukovací nebo rotační formě - Nadzemní nádrže pro skladování chemikálií - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12573-1 (698050) - září 2001

Svařované stabilní beztlakové termoplastické nádrže - Část 1: Všeobecné zásady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12573-2 (698050) - březen 2001

Svařované stabilní beztlakové termoplastické nádrže - Část 2: Výpočet vertikálních válcových nádrží

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12573-3 (698050) - březen 2001

Svařované stabilní beztlakové termoplastické nádrže - Část 3: Konstrukce a výpočet hranatých nádrží s jednoduchou stěnou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12573-4 (698050) - březen 2001

Svařované stabilní beztlakové termoplastické nádrže - Část 4: Konstrukce a výpočet přírubových spojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13352 (698052) - březen 2013 aktuální vydání

Technické požadavky pro automatická měřidla objemu nádrží

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13280 (698080) - červen 2002

Podmínky pro jedno - a víceprostorové sklolaminátové nadzemní nádrže pro uskladnění studené vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN 69 8119-1 (698119) - leden 1998

Nadzemní svařované ocelové nádrže s plochým dnem pro skladování ropy a kapalných ropných produktů - Část 1: Technické požadavky

550 Kč

ČSN EN 14015 (698215) - květen 2005

Specifikace pro navrhování a výrobu nadzemních vertikálních válcových svařovaných ocelových nádrží s plochým dnem, zhotovovaných na místě provozování, určených pro skladování kapalin při teplotě okolí a vyšší

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč

ČSN EN 14620-1 (698218) - březen 2007

Konstrukce a výroba na staveništi sestavovaných vertikálních válcových ocelových nádrží s plochým dnem pro skladování hluboce zchlazených kapalných plynů s provozní teplotou 0 °C až -165 °C - Část 1: Všeobecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14620-2 (698218) - březen 2007

Konstrukce a výroba na staveništi sestavovaných vertikálních válcových ocelových nádrží s plochým dnem pro skladování hluboce zchlazených kapalných plynů s provozní teplotou 0 °C až -165 °C - Část 2: Kovové komponenty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 14620-3 (698218) - březen 2007

Konstrukce a výroba na staveništi sestavovaných vertikálních válcových ocelových nádrží s plochým dnem pro skladování hluboce zchlazených kapalných plynů s provozní teplotou 0 °C až -165 °C - Část 3: Betonové komponenty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14620-4 (698218) - březen 2007

Konstrukce a výroba na staveništi sestavovaných vertikálních válcových ocelových nádrží s plochým dnem pro skladování hluboce zchlazených kapalných plynů s provozní teplotou 0 °C až -165 °C - Část 4: Izolační komponenty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 14620-5 (698218) - březen 2007

Konstrukce a výroba na staveništi sestavovaných vertikálních válcových ocelových nádrží s plochým dnem pro skladování hluboce zchlazených kapalných plynů s provozní teplotou 0 °C až -165 °C - Část 5: Zkoušení, vysoušení, čištění a ochlazování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13160-1 (698220) - únor 2017 aktuální vydání

Systémy pro zjišťování netěsností - Část 1: Obecné zásady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13160-2 (698220) - leden 2017 aktuální vydání

Systémy pro zjišťování netěsností - Část 2: Požadavky a metody pro zkoušení/posuzování tlakových a vakuových systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 13160-3 (698220) - leden 2017 aktuální vydání

Systémy pro zjišťování netěsností - Část 3: Požadavky a metody zkoušení/posuzování kapalinových systémů pro nádrže

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 13160-4 (698220) - leden 2017 aktuální vydání

Systémy pro zjišťování netěsností - Část 4: Požadavky a metody zkoušení/posuzování pro systémy zjišťování netěsností založených na senzorech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13160-5 (698220) - leden 2017 aktuální vydání

Systémy pro zjišťování netěsností - Část 5: Požadavky a metody zkoušení/posuzování pro měřicí systémy v nádrži a tlakové potrubní systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 13160-6 (698220) - leden 2017 aktuální vydání

Systémy pro zjišťování netěsností - Část 6: Snímače v kontrolních sondách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13160-7 (698220) - únor 2017 aktuální vydání

Systémy pro zjišťování netěsností - Část 7: Požadavky a metody zkoušení/posuzování pro meziprostory, obložení proti únikům a ochranné duplikátorové pláště

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 12285-1 ed. 2 (698235) - leden 2019 aktuální vydání

Dílensky vyráběné ocelové nádrže - Část 1: Ležaté válcové nádrže s jednoduchou nebo dvojitou stěnou pro podzemní uskladňování hořlavých a nehořlavých kapalin znečišťujících vodu, s výjimkou topení a chlazení budov

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 12285-2 (698235) - listopad 2005

Dílensky vyráběné ocelové nádrže - Část 2: Horizontální válcové nádrže s jednoduchou a dvojitou stěnou pro nadzemní uskladňování hořlavých a nehořlavých kapalin znečišťujících vodu

350 Kč

ČSN EN 12285-3 (698235) - říjen 2019

Dílensky vyráběné ocelové nádrže - Část 3: Ležaté válcové nádrže s jednoduchou nebo dvojitou stěnou pro topení a chlazení budov určené pro podzemní uskladňování hořlavých a nehořlavých kapalin znečišťujících vodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13831 (698237) - květen 2008

Uzavřené expanzní nádoby s vestavěnou membránou pro instalování ve vodních systémech

550 Kč

ČSN EN 14359 (698259) - září 2017 aktuální vydání

Plynokapalinové zásobníky pro hydraulické převody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 417 (698417) - říjen 2012 aktuální vydání

Kovové lahve na zkapalněné uhlovodíkové plyny na jedno použití s ventilem nebo bez ventilu, pro použití s přenosnými spotřebiči - Konstrukce, kontrola, zkoušení a značení

350 Kč

ČSN EN 13121-1 (698921) - leden 2004

Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby - Část 1: Výchozí materiály - Technické a přejímací podmínky

340 Kč

ČSN EN 13121-2 (698921) - srpen 2004 aktuální vydání

Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby - Část 2: Sendvičové materiály - Chemická odolnost

350 Kč

ČSN EN 13121-3 (698921) - říjen 2016 aktuální vydání

Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby - Část 3: Návrh, výpočet a provedení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

ČSN EN 13121-4 (698921) - červen 2005

Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby - Část 4: Dodávání, instalování a údržba

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13923 (698923) - červenec 2006

Vinuté laminátové tlakové nádoby - Materiály, konstrukce, výroba a zkoušení

440 Kč

ČSN EN 13341 +A1 (698941) - srpen 2011 aktuální vydání

Termoplastické stabilní nádrže pro nadzemní skladování topných olejů pro domácnosti, petroleje a motorové nafty - Nádrže z rotačně tvarovaného polyethylenu, foukáním tvarovaného polyethylenu a z aniontově polymerizovaného polyamidu 6 - Požadavky a zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 976-1 (698976) - červen 1998

Podzemní sklolaminátové nádrže - Horizontální válcové beztlakové nádrže pro skladování ropných kapalných paliv - Část 1: Požadavky a metody zkoušek pro nádrže s jednoduchou stěnou

230 Kč

ČSN EN 976-2 (698976) - červenec 1998

Podzemní sklolaminátové nádrže - Horizontální válcové beztlakové nádrže pro skladování ropných kapalných paliv - Část 2: Doprava, manipulace, skladování a montáž nádrží s jednoduchou stěnou

340 Kč

ČSN EN 977 (698977) - červenec 1998

Podzemní sklolaminátové nádrže - Postup pro vystavení vzorku jednostrannému působení kapaliny

125 Kč

ČSN EN 978 (698978) - listopad 1998

Podzemní sklolaminátové nádrže - Stanovení součinitelů alfa a beta

190 Kč

ČSN EN 14564 (699001) - únor 2020 aktuální vydání

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Terminologie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13094 (699004) - únor 2021 nové vydání

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Kovové gravitačně vypouštěcí nádrže - Konstrukce a provedení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 13308 (699008) - srpen 2003

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Netlakový souměrný patní ventil

230 Kč

ČSN EN 16522 (699009) - listopad 2014

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Protiexplozivní pojistky pro odvzdušňovací zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

190 Kč

ČSN EN 12972 (699011) - červen 2020 aktuální vydání

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Zkoušení, kontrola a značení kovových nádrží

550 Kč

ČSN EN 14512 (699012) - leden 2007

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží pro přepravu kapalných chemikálií - Závěsná víka průlezu a hrdlové kroužky s otočnými šrouby

190 Kč

ČSN EN 13314 (699014) - srpen 2003 aktuální vydání

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Víko plnicího otvoru

230 Kč

ČSN EN 13315 (699015) - prosinec 2002

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Spojka samospádového vyprazdňování

190 Kč

ČSN EN 13316 (699016) - srpen 2003

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Tlakový souměrný patní ventil

230 Kč

ČSN EN 13317 (699017) - leden 2019 aktuální vydání

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Sestava víka průlezu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16257 (699019) - červenec 2013

Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení - Průměr patního ventilu jiný než 100 mm (nom)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13081 +A1 (699021) - září 2012 aktuální vydání

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Nástavec pro jímání par a spojka

230 Kč

ČSN EN 13082 +A1 (699022) - září 2012 aktuální vydání

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Ventil pro převádění par

230 Kč

ČSN EN 13083 +A1 (699023) - březen 2017 aktuální vydání

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Nástavec pro plnění a vyprazdňování spodem

230 Kč

ČSN EN 14025 (699025) - červen 2020 aktuální vydání

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Kovové tlakové nádrže - Konstrukce a výroba

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.20t

570 Kč

ČSN EN 14116 +A2 (699026) - leden 2019

Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Digitální propojení zařízení pro rozpoznávání produktu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13922 (699032) - červenec 2012

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Systémy pro zabránění přeplnění kapalnými palivy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 28. únoru 2022 (přejít na náhradu).

382 Kč

ČSN EN 13922 ed. 2 (699032) - srpen 2020 aktuální vydání

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Systémy pro zabránění přeplnění kapalnými palivy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16249 (699033) - březen 2014

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení - Uzávěr nástavce pro plnění a vyprazdňování spodem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14595 (699035) - únor 2017 aktuální vydání

Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení - Odvzdušňovací zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14596 (699036) - březen 2019 aktuální vydání

Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Ventil pro nouzové uvolňování tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14432 (699037) - březen 2017 aktuální vydání

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Vybavení nádrží pro přepravu kapalných chemikálií - Ventily pro vypouštění produktu a odvzdušňování

190 Kč

ČSN EN 14433 (699038) - březen 2017 aktuální vydání

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Vybavení nádrží pro přepravu kapalných chemikálií a zkapalnělých plynů - Patní ventily

230 Kč

ČSN EN 17110 (699039) - březen 2019

Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Odvzdušňovací ventil rozdělovače par

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15207 (699040) - srpen 2015 aktuální vydání

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Zástrčky a charakteristické elektrické hodnoty pro obslužné zařízení ve výbušných oblastech s jmenovitým napětím 24 V

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15208 (699040) - listopad 2014 aktuální vydání

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Zapečetěné soubory zásobovacích systémů - Principy činnosti a specifikace propojení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 15969-1 (699050) - červen 2018 aktuální vydání

Nádoby pro přepravu nebezpečného zboží - Digitální rozhraní pro přenos údajů mezi cisternou a stacionárními zařízeními - Část 1: Údaje protokolu - Kontrola, měření a výsledky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 15969-2 (699050) - červen 2018 aktuální vydání

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Digitální rozhraní pro přenos údajů mezi cisternou a stacionárními zařízeními - Část 2: Komerční a logistická data

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13012 (699112) - březen 2017 aktuální vydání

Benzinové čerpací stanice - Konstrukce a provoz výdejních pistolí

340 Kč

ČSN EN 16321-1 (699114) - duben 2014

Odvádění benzinových par během doplňování paliva do motorových vozidel v servisních stanicích - Část 1: Zkušební metody pro typové schvalování odhadované účinnosti systémů odvádění benzinových par

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16321-2 (699114) - duben 2014

Odvádění benzinových par během doplňování paliva do motorových vozidel v servisních stanicích - Část 2: Zkušební metody pro inspekci systémů pro odvádění par v servisních stanicích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13616-1 (699116) - prosinec 2016

Zabezpečovací zařízení proti přeplnění stabilních nádrží na kapalná paliva - Část 1: Zabezpečovací zařízení proti přeplnění s uzavíracím zařízením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13616-2 (699116) - prosinec 2016

Zabezpečovací zařízení proti přeplnění stabilních nádrží na kapalná paliva - Část 2: Zabezpečovací zařízení proti přeplnění bez uzavíracího zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16657 +A1 (699116) - leden 2019 aktuální vydání

Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Vybavení nádrží na přepravu pro zabezpečovací zařízení proti přeplnění stabilních nádrží

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13617-1 (699117) - březen 2013 aktuální vydání

Benzinové čerpací stanice - Část 1: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení měrných čerpadel, výdejních pistolí a dálkových čerpacích jednotek

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

550 Kč

ČSN EN 13617-2 (699117) - březen 2013 aktuální vydání

Benzinové čerpací stanice - Část 2: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení bezpečnostních spojek používaných na měrných čerpadlech a výdejních pistolích

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

ČSN EN 13617-3 (699117) - březen 2013 aktuální vydání

Benzinové čerpací stanice - Část 3: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení odlamovacích armatur

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

ČSN EN 13617-4 (699117) - březen 2013 aktuální vydání

Benzinové čerpací stanice - Část 4: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení otočných čepů používaných na měrných čerpadlech a výdejních pistolích

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč

ČSN EN 15268 (699122) - květen 2009

Benzinové čerpací stanice - Bezpečnostní požadavky na konstrukci sestav ponorných čerpadel

340 Kč

ČSN EN 14125 (699125) - březen 2014 aktuální vydání

Termoplastické a pružné kovové potrubí pro podzemní instalace u benzínových čerpacích stanic

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

350 Kč