1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

Třída 6963 - Výměníky tepla. Instalace, provoz, údržba a zkoušení

Zobrazit obsah třídy 69 - Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 305 (696305) - květen 1998

Výměníky tepla - Definování výkonnosti výměníků tepla a všeobecné metody zkoušek pro stanovení výkonnosti výměníků tepla

230 Kč

ČSN EN 306 (696306) - květen 1998

Výměníky tepla - Metody měření parametrů potřebných pro stanovení výkonnosti

350 Kč

ČSN EN 307 (696307) - říjen 1999

Výměníky tepla - Návody na vypracování instrukcí pro instalování, obsluhu a údržbu pro udržení výkonnosti všech typů výměníků tepla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 308 (696308) - květen 1998

Výměníky tepla - Metody zkoušek pro ověření výkonnosti zařízení pro regeneraci tepla

230 Kč

ČSN EN 1216 (696316) - říjen 1999

Výměníky tepla - Výměníky se spirálově vinutými trubkami pro chlazení a ohřev vzduchu s nuceným oběhem - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1117 (696317) - říjen 1999

Výměníky tepla - Kapalinou chlazené kondenzáty chladiva - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1118 (696318) - říjen 1999

Výměníky tepla - Chladiče kapalin s chladivy - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13487 (696326) - únor 2020 aktuální vydání

Výměníky tepla - Ventilátorem chlazené kondenzátory na zkapalňování chladiva a suché chladiče - Měření šumu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 327 (696327) - červenec 2015 aktuální vydání

Výměníky tepla - Ventilátorem chlazené kondenzátory na zkapalňování chladiva - Zkušební postupy pro stanovení výkonnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 328 (696328) - červenec 2015 aktuální vydání

Výměníky tepla - Vzduchem chlazené chladicí jednotky - Metody pro stanovení výkonnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 1148 (696348) - říjen 1999

Výměníky tepla - Teplovodní výměníky pro dálkové vytápění - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1048 (696349) - červenec 2015 aktuální vydání

Výměníky tepla - Vzduchem chlazené chladiče kapalin "suché chladiče" - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14705 (696355) - únor 2006

Výměníky tepla - Metody měření a hodnocení tepelné výkonnosti mokrých chladicích věží

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 13741 (696361) - červenec 2004

Přejímací zkoušky tepelného výkonu mokrých chladicích věží s umělým tahem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1397 (696397) - únor 2016 aktuální vydání

Výměníky tepla - Klimatizační jednotky voda-vzduch s ventilátorem - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.16t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

370 Kč

ČSN EN 16583 (696398) - únor 2016

Výměníky tepla - Klimatizační jednotky voda-vzduch s ventilátorem - Akustický výkon

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč