ČSN EN 306 (696306)

Výměníky tepla - Metody měření parametrů potřebných pro stanovení výkonnosti

ČSN EN 306 Výměníky tepla - Metody měření parametrů potřebných pro stanovení výkonnosti
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 306:1997. Evropská norma EN 306:1997 má status české technické normy. Tato norma určuje způsoby a přesnost měření teploty, tlaku, jakosti kapalin, hmotnostního toku různých kapalin a způsob stanovení tlakové ztráty při jejich průchodu výměníkem. Měření je omezeno na nezbytné případy pro stanovení výkonnosti výměníků tepla klasifikovaných v prEN 247 používajících kapaliny uvedené v prEN 247 (prEN 247 nezavedena, nahrazena EN 247, zavedené v ČR jako ČSN EN 247). Evropská norma (ČSN) EN 306 platí pro případy, když se na ni odkazují různé oborové normy. Přednostním odkazovým dokumentem musí být specifická aplikace evropských norem. Poznámka recenzenta: Pojem "oborová norma" je nám v kontextu Evropských norem nejasný. Postupy při měření uvedených veličin a parametrů jsou v ČSN EN 306 podrobně popsány. Norma obsahuje tyto kapitoly: Kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Odběr vzorků, kapitolu 5 - Měření teploty, kapitolu 6 - Měření průtoku, kapitolu 7 - Měření tlaku, kapitolu 8 - Kvalita pracovní látky, kapitolu 9 - Požadavky na přídavná zařízení a pracovní látky a kapitolu 10 - Protokol o zkoušce. ČSN EN 306 (69 6306) byla vydána v květnu 1998. Nahradila ČSN P ENV 306 (69 6306) z března 1994.

Označení ČSN EN 306 (696306)
Katalogové číslo 52393
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 5. 1998
Datum účinnosti 1. 6. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963523934
Tato norma nahradila ČSN P ENV 306 (696306) z března 1994
Dostupnost skladem (tisk na počkání)