ČSN P ENV 306 (696306) Zrušená norma

Výměníky tepla. Metody měření parametrů potřebných pro stanovení výkonnosti

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato předběžná národní norma je identická s ENV 306. Tato předběžná evropská norma je součástí řady evropských norem zabývajících se výměníky tepla. Jestliže má být měření výkonnosti výměníku tepla úspěšné, je nutno pro měření použít nejmodernější přístroje, čidla a metody. Popisuje metody a přesnost měření teploty, tlaku, vlastností pracovní látky a proudění různých pracovních látek a stanovení tlakové ztráty ve výměníku tepla. Popisy měření uvedených veličin a parametrů jsou podrobně popsány. ČSN P ENV 306 (69 6306) byla vydána v březnu 1994.

Označení ČSN P ENV 306 (696306)
Katalogové číslo 16014
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 3. 1994
Datum účinnosti 1. 4. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran
EAN kód 8590963160146
Norma byla zrušena k 1. 6. 1998
a nahrazena ČSN EN 306 (696306)