ICS 27.060.30 - Kotle a výměníky tepla

ČSN 07 0000 (070000) - říjen 1980

Názvosloví parních a horkovodních kotlů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 2.84t

1 335 Kč

ČSN 07 0008 (070008) - srpen 1984

Pasport kotle

340 Kč

ČSN 07 0010 (070010) - leden 1967

Základní parametry a výkony pro parní kotle stabilní

125 Kč

ČSN 07 0020 (070020) - říjen 1983

Parné kotly. Typy a základné parametre

190 Kč

ČSN 07 0021 (070021) - září 1983

Horkovodní kotle. Typy a základní parametry

125 Kč

ČSN 07 0240 (070240) - leden 1993

Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Základní ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 5.94t, Z2 8.95t, Z3 6.96t, Z4 3.97t, Z5 12.97t, Z6 7.99t, Z7 2.00t, Z8 9.00t, Z9 3.02t

858 Kč

ČSN 07 0245 (070245) - září 1993

Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Teplovodní kotle do výkonu 50 kW. Technické požadavky. Zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 5.95t, Z2 6.96t, Z3 3.97t, Z4 7.99t, Z5 2.00t, Z6 9.00t, Z7 3.02t

349 Kč

ČSN 07 0246 (070246) - prosinec 1984

Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Průtočné teplovodní kotle na plynná paliva. Technické požadavky. Zkoušení

125 Kč

ČSN 07 0270 (070270) - březen 1985

Bezpečnostná technika. Horúcovodné a parné kotly. Požiadavky na manometre

125 Kč

ČSN 07 0302 (070302) - říjen 1996 aktuální vydání

Přejímací zkoušky parních kotlů

550 Kč

ČSN 07 0305 (070305) - březen 1983

Hodnocení kotlových ztrát

350 Kč

ČSN 07 0414-1 (070414) - březen 1988

Bezpečnostní technika. Kotle parní a horkovodní. Všeobecné požadavky na pevnostní výpočet

190 Kč

ČSN 07 0414-2 (070414) - březen 1988

Bezpečnostní technika. Kotle parní a horkovodní. Výpočet tloušťky stěny součástí

340 Kč

ČSN 07 0414-3 (070414) - březen 1988

Bezpečnostní technika. Kotle parní a horkovodní. Stanovení součinitele pevnosti pro výpočet tloušťky stěny součástí

350 Kč

ČSN 07 0416 (070416) - únor 1983

Parní a horkokapalinové kotle. Výpočet pevnosti při cyklickém zatěžování

190 Kč

ČSN 07 0610 (070610) - říjen 1983

Výměníky tepla voda-voda, pára-voda. Typy a základní parametry

125 Kč

ČSN 07 0620 (070620) - březen 1977

Konstrukce a výstroj parních a horkovodních kotlů

570 Kč

ČSN 07 0622 (070622) - březen 1988

Výroba parních a horkovodních kotlů

440 Kč

ČSN 07 0623 (070623) - prosinec 1978

Technická dokumentace kotlů

125 Kč

ČSN 07 0624 (070624) - září 1979

Montáž kotlů a kotelních zařízení

230 Kč

ČSN 07 0705 (070705) - leden 1997

Parní kotle. Uvádění kotlů do provozu

230 Kč

ČSN 07 0706 (070706) - červenec 1988

Parné a horúcovodné kotly. Pravidlá preberania po montáži

230 Kč

ČSN 07 0710 (070710) - červen 1975

Provoz, obsluha a údržba parních a horkovodních kotlů

440 Kč

ČSN 07 0751 (070751) - květen 1981

Bezpečnostná technika. Kotly parné a horúcovodné. Požiadavky na značenie

125 Kč
foo