ICS 27.060.30 - Kotle a výměníky tepla

ČSN 07 0000 (070000) - říjen 1980

Názvosloví parních a horkovodních kotlů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 2.84t

1 335 Kč

ČSN 07 0008 (070008) - srpen 1984

Pasport kotle

340 Kč

ČSN 07 0010 (070010) - leden 1967

Základní parametry a výkony pro parní kotle stabilní

125 Kč

ČSN 07 0020 (070020) - říjen 1983

Parné kotly. Typy a základné parametre

190 Kč

ČSN 07 0021 (070021) - září 1983

Horkovodní kotle. Typy a základní parametry

125 Kč

ČSN 07 0240 (070240) - leden 1993

Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Základní ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 5.94t, Z2 8.95t, Z3 6.96t, Z4 3.97t, Z5 12.97t, Z6 7.99t, Z7 2.00t, Z8 9.00t, Z9 3.02t

858 Kč

ČSN 07 0245 (070245) - září 1993

Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Teplovodní kotle do výkonu 50 kW. Technické požadavky. Zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 5.95t, Z2 6.96t, Z3 3.97t, Z4 7.99t, Z5 2.00t, Z6 9.00t, Z7 3.02t

349 Kč

ČSN 07 0246 (070246) - prosinec 1984

Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Průtočné teplovodní kotle na plynná paliva. Technické požadavky. Zkoušení

125 Kč

ČSN 07 0270 (070270) - březen 1985

Bezpečnostná technika. Horúcovodné a parné kotly. Požiadavky na manometre

125 Kč

ČSN 07 0302 (070302) - říjen 1996 aktuální vydání

Přejímací zkoušky parních kotlů

550 Kč

ČSN 07 0305 (070305) - březen 1983

Hodnocení kotlových ztrát

350 Kč

ČSN 07 0414-1 (070414) - březen 1988

Bezpečnostní technika. Kotle parní a horkovodní. Všeobecné požadavky na pevnostní výpočet

190 Kč

ČSN 07 0414-2 (070414) - březen 1988

Bezpečnostní technika. Kotle parní a horkovodní. Výpočet tloušťky stěny součástí

340 Kč

ČSN 07 0414-3 (070414) - březen 1988

Bezpečnostní technika. Kotle parní a horkovodní. Stanovení součinitele pevnosti pro výpočet tloušťky stěny součástí

350 Kč

ČSN 07 0416 (070416) - únor 1983

Parní a horkokapalinové kotle. Výpočet pevnosti při cyklickém zatěžování

190 Kč

ČSN 07 0610 (070610) - říjen 1983

Výměníky tepla voda-voda, pára-voda. Typy a základní parametry

125 Kč

ČSN 07 0620 (070620) - březen 1977

Konstrukce a výstroj parních a horkovodních kotlů

570 Kč

ČSN 07 0622 (070622) - březen 1988

Výroba parních a horkovodních kotlů

440 Kč

ČSN 07 0623 (070623) - prosinec 1978

Technická dokumentace kotlů

125 Kč

ČSN 07 0624 (070624) - září 1979

Montáž kotlů a kotelních zařízení

230 Kč

ČSN 07 0703 (070703) - leden 2005 aktuální vydání

Kotelny se zařízeními na plynná paliva

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.06t

262 Kč

ČSN 07 0705 (070705) - leden 1997

Parní kotle. Uvádění kotlů do provozu

230 Kč

ČSN 07 0706 (070706) - červenec 1988

Parné a horúcovodné kotly. Pravidlá preberania po montáži

230 Kč

ČSN 07 0710 (070710) - červen 1975

Provoz, obsluha a údržba parních a horkovodních kotlů

440 Kč

ČSN 07 0751 (070751) - květen 1981

Bezpečnostná technika. Kotly parné a horúcovodné. Požiadavky na značenie

125 Kč

ČSN EN 15502-1 +A1 (075316) - březen 2017 aktuální vydání

Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

990 Kč

ČSN EN 15502-2-1 +A1 (075316) - červen 2017 aktuální vydání

Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 2-1: Zvláštní norma pro kotle provedení C a kotle provedení B2, B3 a B5, se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 1 000 kW

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 15502-2-2 (075316) - březen 2017 aktuální vydání

Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 2-2: Zvláštní norma pro kotle provedení B1

440 Kč

ČSN EN 12952-13 (077604) - srpen 2003

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 13: Požadavky na zařízení pro čištění spalin

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.04t

315 Kč

ČSN EN 12952-14 (077604) - únor 2005

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 14: Požadavky na spalinové soustavy DENOX, využívající kapalný čpavek a čpavkové vody

340 Kč

ČSN EN 14222 (077822) - říjen 2003

Válcové kotle z korozivzdorné oceli

190 Kč

ČSN EN 12953-1 (077853) - listopad 2012 aktuální vydání

Válcové kotle - Část 1: Všeobecné požadavky

350 Kč

ČSN EN 12953-10 (077853) - květen 2008 aktuální vydání

Válcové kotle - Část 10: Požadavky na kvalitu napájecí vody a kotelní vody

230 Kč

ČSN EN 12953-11 (077853) - duben 2004

Válcové kotle - Část 11: Přejímací zkoušky

350 Kč

ČSN EN 12953-12 (077853) - duben 2004

Válcové kotle - Část 12: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na pevná paliva pro spalování na roštu

230 Kč

ČSN EN 12953-13 (077853) - září 2012

Válcové kotle - Část 13: Návody k obsluze

190 Kč

ČSN EN 12953-2 (077853) - listopad 2012 aktuální vydání

Válcové kotle - Část 2: Materiály pro části kotlů a příslušenství namáhaných tlakem

230 Kč

ČSN EN 12953-3 (077853) - prosinec 2016 aktuální vydání

Válcové kotle - Část 3: Konstrukce a výpočet částí namáhaných tlakem

770 Kč

ČSN EN 12953-4 (077853) - říjen 2018 aktuální vydání

Válcové kotle - Část 4: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 12953-5 (077853) - září 2020 nové vydání

Válcové kotle - Část 5: Kontrola při výrobě, dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12953-6 (077853) - září 2011 aktuální vydání

Válcové kotle - Část 6: Požadavky na výstroj kotle

440 Kč

ČSN EN 12953-7 (077853) - červen 2003

Válcové kotle - Část 7: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na kapalná a plynná paliva

230 Kč

ČSN EN 12953-8 (077853) - srpen 2002

Válcové kotle - Část 8: Požadavky na zabezpečovací zařízení proti přetlaku

125 Kč

ČSN EN 12953-9 (077853) - únor 2008

Válcové kotle - Část 9: Požadavky na omezovací zařízení pro kotle a příslušenství

440 Kč

ČSN EN 45510-4-2 (380210) - září 2004 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4: Pomocná zařízení kotlů - Oddíl 2: Ohříváky spaliny/vzduch, pára/vzduch a spaliny/spaliny

350 Kč

ČSN EN ISO 15547-1 (450030) - květen 2006

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Deskové výměníky tepla - Část 1: Deskové výměníky tepla s rámem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 15547-2 (450030) - květen 2006

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Deskové výměníky tepla - Část 2: Hliníkové deskožebrové výměníky tepla pájené na tvrdo

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 16812 (450033) - září 2019 aktuální vydání

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Svazkové výměníky tepla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 12211 (450037) - leden 2013

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Spirálové výměníky tepla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 12212 (450038) - leden 2013

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Vlásenkové výměníky tepla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 247 (690006) - květen 1998

Výměníky tepla - Terminologie

340 Kč

ČSN EN 305 (696305) - květen 1998

Výměníky tepla - Definování výkonnosti výměníků tepla a všeobecné metody zkoušek pro stanovení výkonnosti výměníků tepla

230 Kč

ČSN EN 306 (696306) - květen 1998

Výměníky tepla - Metody měření parametrů potřebných pro stanovení výkonnosti

350 Kč

ČSN EN 307 (696307) - říjen 1999

Výměníky tepla - Návody na vypracování instrukcí pro instalování, obsluhu a údržbu pro udržení výkonnosti všech typů výměníků tepla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 308 (696308) - květen 1998

Výměníky tepla - Metody zkoušek pro ověření výkonnosti zařízení pro regeneraci tepla

230 Kč

ČSN EN 1216 (696316) - říjen 1999

Výměníky tepla - Výměníky se spirálově vinutými trubkami pro chlazení a ohřev vzduchu s nuceným oběhem - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1117 (696317) - říjen 1999

Výměníky tepla - Kapalinou chlazené kondenzáty chladiva - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1118 (696318) - říjen 1999

Výměníky tepla - Chladiče kapalin s chladivy - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13487 (696326) - únor 2020 aktuální vydání

Výměníky tepla - Ventilátorem chlazené kondenzátory na zkapalňování chladiva a suché chladiče - Měření šumu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 327 (696327) - červenec 2015 aktuální vydání

Výměníky tepla - Ventilátorem chlazené kondenzátory na zkapalňování chladiva - Zkušební postupy pro stanovení výkonnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 328 (696328) - červenec 2015 aktuální vydání

Výměníky tepla - Vzduchem chlazené chladicí jednotky - Metody pro stanovení výkonnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 1148 (696348) - říjen 1999

Výměníky tepla - Teplovodní výměníky pro dálkové vytápění - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1048 (696349) - červenec 2015 aktuální vydání

Výměníky tepla - Vzduchem chlazené chladiče kapalin "suché chladiče" - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14705 (696355) - únor 2006

Výměníky tepla - Metody měření a hodnocení tepelné výkonnosti mokrých chladicích věží

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 1397 (696397) - únor 2016 aktuální vydání

Výměníky tepla - Klimatizační jednotky voda-vzduch s ventilátorem - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.16t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

370 Kč

ČSN EN 16583 (696398) - únor 2016

Výměníky tepla - Klimatizační jednotky voda-vzduch s ventilátorem - Akustický výkon

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč