ČSN 07 0245 (070245)

Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Teplovodní kotle do výkonu 50 kW. Technické požadavky. Zkoušení

ČSN 07 0245 Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Teplovodní kotle do výkonu 50 kW. Technické požadavky. Zkoušení
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 349 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Články 3.2, 4.2.1.4, 4.2.1.8, 4.4.1.1, 4.4.1.2, 4.4.1.3, 4.4.1.4, 4.4.1.5 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazné v rozsahu působnosti MV ČR na základě požadavků Hlavní správy Sboru požární ochrany. Články 3.2, 4.2.1.1, 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.1.6, 4.2.1.7, 4.2.1.8, 4.2.1.9, 4.3.1.1, 4.4.1.1, 4.4.1.2, 4.4.1.3, 4.4.1.4 a 4.4.1.5 této normy podle ustanovení téhož zákona závazné v rozsahu působnosti MV SR na základě požadavku Hlavnej správy Zboru požiarnej ochrany. Články 4.2.1.1 a 4.5.1.1 této normy jsou opět podle § 3 téhož zákona závazné v rozsahu působnosti ČÚBP na základě jeho požadavku. Konečně články 4.1.1.4, 4.1.1.7, 4.2.1.8, 4.2.1.9 a 4.4.1.5 této normy jsou závazné podle § 3 téhož zákona v rozsahu působnosti SÚBP na základě požadavku IBP. Norma stanoví technické požadavky na metody zkoušení pro teplovodní kotle na pevná, kapalná a plynná paliva o jmenovitém tepelném výkonu do 50 kW. Tato norma doplňuje základní ustanovení (technickou dokumentaci, technické požadavky a zkoušení) obsažená v ČSN 07 0240:1992. Tato norma neplatí pro samostatné ohřívače vody, určené k přímému ohřevu užitkové (pitné) vody a pro průtočné teplovodní kotle na plynná paliva. Poměrně stručná norma má tedy podobné členění jako kmenová ČSN 07 0240 a doplňuje jak technické, tak bezpečnostní požadavky, a to především v kapitole 4 (technické požadavky). Mnohé z článků této kapitoly jsou také zezávazněny (viz výše). ČSN 07 0245 byla vydána v září 1993. Nahradila ČSN 07 0245 z 28.9.1987 v celém rozsahu.

Označení ČSN 07 0245 (070245)
Katalogové číslo 32714
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 9. 1993
Datum účinnosti 1. 10. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963327143
Změny a opravy Z1 5.95t, Z2 6.96t, Z3 3.97t, Z4 7.99t, Z5 2.00t, Z6 9.00t, Z7 3.02t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 07 02 45
  • ČSN 070245
  • ČSN 07 02 45 : 1993
  • ČSN 070245:1993
  • ČSN 07 0245:1993